АНАЛІЗ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Ключові слова: органічна продукція, ринок, ринок органічної продукції, органічні оператори

Анотація

У статті розглянуто сутність понять «органічна продукція», «органічне виробництво», «ринок органічної продукції». Вивчено ситуацію на ринку органічної продукції України і Львівської області, зокрема. Проаналізовано стан і динаміку органічного виробництва в Україні, а саме: площі органічних сільськогосподарських угідь, операторів ринку органічної продукції, обсяги реалізації готової органічної продукції на внутрішньому ринку. З’ясовано, що в структурі української органічної продукції переважає сировина для виробництва кінцевого продукту (зерно, бобові, олійні культури), активно розвивається органічне рослинництво – вирощування овочів, фруктів, ягід і їхня переробка (є вже українські сертифіковані крупи, повидло, соки, сиропи, сухофрукти, чаї, м'ясні та молочні продукти тощо). Окреслено динаміку кількості органічних операторів в Україні. Проаналізовано обсяги реалізації готової органічної продукції на внутрішньому ринку України в 2021 р.

Посилання

Дослідження органічного ринку України 2019–2020. URL: https://organicinfo.ua/Market_study_2019-2020_web.pdf (дата звернення 30.03.2023).

Львівська область серед регіонів України у січні–червні 2021 р. Статистичний бюлетень. Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2021. 44 с. URL: http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/2021/BL0120210603.pdf (дата звернення 20.03.2023).

Органічні продукти. URL: http://surl.li/gdvkx (дата звернення 20.03.2023).

Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції: закон України від 10 липня 2018 року №2496–VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text (дата звернення 01.02.2023).

Ринок органічної продукції в Україні. URL: http://agro-business.com.ua/agro/podiia/item/9994-rynok-orhanichnoi-produktsii-v-ukraini.html. (дата звернення 28.03.2023).

Федерація органічного руху України. URL: https://organic.com.ua/organic-v-ukraini/ (дата звернення 28.03.2023).

Фондові матеріали департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації.

Якість життя у Львівській області 2020. Статистичний збірник / За ред. С. Зимовіної. Львів : Головне управління статистики у Львівській області, 2021. 102 с. URL: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/2021/ZB0120210501.pdf (дата звернення 20.03.2023).

OrganicInfo, веб-портал. URL: https://organicinfo.ua (дата звернення 30.03.2023).

Doslidzhennya organichnogo rynku Ukrayiny 2019–2020. Available at: https://organicinfo.ua/Market_study_2019-2020_web.pdf (accessed 30.03.2023).

Lvivska oblast sered regioniv Ukrayiny u sichni–chervni 2021. Statystychnyj byuleten. Lviv : Golovne upravlinnya statystyky u Lvivskij oblasti, (2021) 44 р. Available at: http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/2021/BL0120210603.pdf (accessed 20.03.2023).

Organichni produkty. Available at: http://surl.li/gdvkx (accessed 20.03.2023).

Pro osnovni pryncypy ta vymogy do organichnogo vyrobnycztva, obigu ta markuvannya organichnoyi produkciyi: zakon Ukrayiny vid 10 lypnya 2018 № 2496–VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text (accessed 01.02.2023).

Rynok organichnoyi produkciyi v Ukrayini. Available at: http://agro-business.com.ua/agro/podiia/item/9994-rynok-orhanichnoi-produktsii-v-ukraini.html. (accessed 28.03.2023).

Federaciya organichnogo ruxu Ukrayiny. Available at: https://organic.com.ua/organic-v-ukraini/ (accessed 28.01.2023).

Fondovi materialy departamentu agropromyslovogo rozvytku Lvivskoyi oblasnoyi derzhavnoyi administraciyi.

Yakist zhyttya u Lvivskij oblasti 2020. (2021) Statystychnyj zbirnyk / Za red. S. Zymovinoyi. Lviv : Golovne upravlinnya statystyky u Lvivskij oblasti. 102 р. Available at: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/2021/ZB0120210501.pdf (accessed 20.03.2023).

OrganicInfo. Available at: https://organicinfo.ua (accessed 30.03.2023).

Переглядів статті: 168
Завантажень PDF: 175
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Городняк, І., & Петровський, С. (2023). АНАЛІЗ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (184), 31-35. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-5
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ