ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДО МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

  • С. О. Мащенко ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»
  • А. В. Штефан ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, іноземні капіталовкладення, закордонні інвестори, процес інвестування, фінансові вкладення, розміщення іноземного капіталу, інвестиційний клімат, залучення закордонних інвесторів, залучення іноземного капіталу, інвестиційна активність

Анотація

тус, тому необхідним для держави вважається досягнення інвестиційної привабливості як на рівні країни так і на рів- ні її регіонів. У роботі розглянуто фактори інвестиційної привабливості. Зазначено, що на інвестиційну привабливість впливають економічні та політичні чинники, умови ведення бізнесу, а також фактори регіонального масштабу. Дослі- джено динаміку міжнародної інвестиційної позиції України за 2015-2018 роки. Проаналізовано динаміку надходжен- ня та відтоку ПІІ. Зокрема, розглянуто динаміку та можливі причини капіталовкладень країн-інвесторів за період 2012-2018 років та знайдено ключових партнерів для залучення прямих іноземних інвестицій. Необхідно зауважити, що основними інвесторами в економіку України є країни ЄС. Важливим завданням дослідження було виявлення причин інвестування у економіку України. Проаналізовано територіальне розміщення інвестиційного капіталу задля виявлен- ня найпривабливіших галузей та територій для інвестування. У статті здійснено аналіз поточного стану металургій- ної галузі України та зроблено оцінку її ролі у розвитку вітчизняної економіки. Це допомогло виявити, що металургійне виробництво є однією з найбільш конкурентоспроможних сфер вітчизняної економіки. Також, було розглянуто діяль- ність металургійної галузі, що надало можливість виявити її проблемні місця, і водночас визначити рівень її прибут- ковості та вирішити питання щодо можливості іноземного капіталовкладення до неї. Провівши аналіз обсягу прямих іноземних інвестицій, знайдено основні країни-інвестори та причини інвестування до металургійної галузі. Виявлено основні перешкоди на шляху підвищення рівня інвестиційної привабливості металургійних підприємств, зокрема, такі як: технологічна відсталість, висока енерго– та ресурсоємність, низькі екологічні характеристики продукції, нероз- виненість внутрішньогалузевої та міжгалузевої кооперації. В результаті чого, було запропоновано шляхи вирішення проблем, що впливають на залучення прямих іноземних інвестицій до металургійної галузі України.

Посилання

Ershov, М. (2002). Pro finansovi mekhanizmi ekonomichnogo zrostannia [On the financial mechanisms of economic growth]. Pytannia ekonomiky – Economic question, 12, 4-16 [in Ukrainian].

Eurostat. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tipsii10 [in English].

Derjavna slugba statistiki [State Statistics Service]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Markevich K.L. (2015) Potochniy stan ta perspektivu pryamogo inozemnogo investuvannia v ekonomiku Ukraini [The current model of the prospect of direct foreign investment in the economy of Ukraine]. Science News of the Mukachiv State University. 2(4), Vol. 1, pp. 249-254 [in Ukrainian].

Ogliad svitovoii ekonomiki. Umovi vedennia biznesu zminuutsia: nashi prognozi na 2013 r. [Inspection of the economy. Understand the knowledge of business: our forecasts for 2013]. (n.d.). pwc.com Retrieved from: http://www.pwc.com/en_UA/ua/ [in English].

Khignyak O.S. (2017) Suchasniy stan metalurgiynih pidpriemstv Ukraini: problemy i perspektivy rosvitku [The current mill of metallurgical enterprises of Ukraine: problems and prospects of development]. Naukovii visnyk – Young scientist, 5(45), 762-767. Retrieved from: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/5/170.pdf [in Ukrainian].

Kulickiy S. (2016) Ukrainska chorna metalurgiya: stan, problemy, perspektyvy [Ukrainian ferrous metallurgy: state, problems, prospects]. Ukraina: podii, fakty, komentari – Ukraine: events, facts, comments. 5, 44-65. Retrieved from: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr5.pdf [in Ukrainian].

Sait derjavnoi slujbi statistiki [State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from: http://ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Sidenko V.R. (2008) Globalizaciia – evropeiskaia integraciia – economicheskoe razvitie: ukrainskaia model [Globalization – European integration – economic development: the Ukrainian model.] Globalizaciya i ekonomicheskoe razvitie – Globalization and economic development. Kyiv: Fenix [in Russian].

Prioritety investytsiynogo zabezpechennia strukturnykh reform u promyslovosti Ukrainy. [Priorities of investment support for structural reforms in Ukrainian industry]. (n.d.) niss.gov.ua. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/strukt_ref1c985.pdf [in Ukrainian].

Переглядів статті: 201
Завантажень PDF: 156
Опубліковано
2019-09-24
Як цитувати
Мащенко, С. О., & Штефан, А. В. (2019). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДО МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. Економічний простір, (149), 35-40. https://doi.org/10.32782/2224-6282/149-5
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ