РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

  • С. В. Пономарев Харківський національний університет радіоелектроніки
Ключові слова: інтелектуальний капітал, комп'ютерний капітал підприємства, інформаційна система підприємства, бізнес-процес, інформаційні технології, бізнес-стратегія, конкуренція, менеджмент, стратегічний ресурс, менеджмент знань

Анотація

Формування комп'ютерного капіталу підприємства (ККП) відбувається в процесі розвитку інтелектуального капіталу (ІК). Невисокий рівень розвитку ІТ на більшості українських підприємств пояснюється відсутністю потреби в даних типах інновацій. Невдалі проекти пов'язані з відсутністю змін у людському та організаційному капіталі, без яких не можливе отримання позитивних результатів від застосування ІТ. Стаття написана за результатами досліджень і виконана в лабораторії «Моделювання економічних процесів в інфраструктурних галузях» Харківського національного університету радіоелектроніки на замовлення Міністерства енергетики України в 2017-2018 роках. Метою дослідження є доведення успішності розвитку інформаційної системи підприємства (ІСП), використовуючи інтелектуальний і комп'ютерний ресурси. Методом дослідження обрано механізм порівняльного аналізу показників до комп'ютерної революції і становлення сучасної інформаційної системи підприємства. Головним висновком у проведеному дослідженні можна визначити таке: формування ККП відбувається протягом декількох років (від 3 до 5). Для визначення його значення у складі людського капіталу необхідна розробка підходів для економічної оцінки знань співробітників підприємства у галузі ІТ. У роботі запропонована методологія розвитку інтелектуального і комп'ютерного капіталу підприємства.

Посилання

David, P. The Dynamo and the Computer: An Historical Perspective to the Modern Productivity Paradox/P. David//American Economic Review. 990.№ 2,V. 80. – P. 355-361.

Brynjofsson, E. Intangible Assets: Computers and Organisation Capital / E. Brynjofsson, L. Hitt, S. Yang // Brookings Papers on Economic Activity. – 2002. – № 1. – P. 137-198,

Пугачев, М. И. Эффективность ИТ и институциональная среда российской фирмы: проблемы эмпирического анализа: материалы конференции «Инновационное развитие экономики России: институциональная среда / М. И. Лугачев, К.Г.Скрипкин. – М. : Макс-Пресс, 2011. – Т. 4. – С. 287-298.

Information Management № 8-10 [Электронный ресурс], 2012. Спецвыпуск «Эффективность инвестиций в ИТ. Альманах лучших работ». – М, 2013. – 196 с. Режим доступа: http://infomanagement.rucio.ru/index.php?route=magazine/material&path=48&product_id=231/- Дата доступа: 06.03.2014.

Зимин, К. В. Влияние информационных технологий на производительность российского предприятия: методология эмпирического исследования / К.В. Зимин, А.В. Маркин, К.Г. Скрипкин // БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА. НИУ ВШЭ. – М., 2012. – № 1(19). – С. 40-48.

Звленков, Ю. А. Искусство бега по граблям. Стратегическое управление ИТ в условиях неопределенности [Электронный ресурс] / Ю. А. Зеленков. – М., 2013. – 139 с. Режим доступа: http://www.globalcio.ru/news/2616. – Дата доступа: 01.12.2013.

Савельев, И. В. Модель принятия решения о внедрении ER, системы на предприятии: автор, дис. канд-та эконом, наук. [Электрон ный ресурс] / И. В. Савельев. – М. : МЭСИ, 2013. – Режим досту па: http://www.mesi.ru/upload/iblock/4df/hwigehpavdn_dmxridah_snqdocx. – Дата доступа: 01.12.2013.

Анищук, H. Влияние ERP на оценку бизнеса. Финансовый директор [Электронный ресурс] / Н. Анищук. – 2007 – № 7. Режим доступа http://fd.ru/articles/38229 – Дата доступа: 01.12.2013.

Гулин, В. Н. Информатизация предприятия как средство инжиниринга бизнеспроцессов / В. Н. Гулин // 16 Российская науч.-практич. конф. «Инжиниринг предприятий и управления знаниями»: сб. науч. тр., МЭСИ – М., 2013. – С. 101-105.

Влияние инвестиций в ИТ на бизнес-результаты российских компаний [Электронный ресурс] / К. Зимин [и др.]. // Электронный журнал Управляем предприятием – 2013 – № 2 (25) – Режим доступа: http://consulting.lc.ru. – Дата доступа: 01.12.2013.

Strassmann, Р.А. The Squandered Computer – Evaluating the Business Alignment of Information Technologies / P.A. Strassmann. – New Chanaan, CN: Information Economics Press, 1997. – 426 p.

Гулин В.Н. Эволюция информатизации предприятия: сб. статей / В.Н. Гулин. – Минск. Мисанта. 2017. – 173.

Захман, Дж. А. Структура архитектуры информационных систем / Дж.А. Захман // SBM Sistems Journal. – 1987. – т.26, №3.

Коротков А. Архитектура предприятия. Как заставить ИТ работать на вашу компанию? [Эл. ресурс] / А. Коротков. – 2013. – Режим доступа: http://andreykorotkov.ru Дата доступа 04.12.2014.

Данилин. А. Архитектура предприятия [Эл. ресурс] / А. Фанилин, А Слюсаренко. Режим доступа: http://www.Intuit.ru/studies/courses/995/152/lecture/4222&page=4.– Дата доступа 04.12.2014.

Переглядів статті: 52
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2018-10-23
Як цитувати
Пономарев, С. В. (2018). РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ. Економічний простір, (138), 201-213. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/332
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС