СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУУКРАЇНСЬКИХПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

  • С. О. Мащенко Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: конкурентоспроможність, сільськогосподарське машинобудування, оцінка конкурентоспроможності підприємства, перешкоди розвитку конкурентоспроможності, глобалізація

Анотація

На фоні інтеграції до європейського ринку питання підвищення конкурентоспроможності гостро стоїть для всіх галузей українського господарства. У даній статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку українських сільгоспмашинобудівних підприємств та основні проблеми, що не дозволяють розвивати їх конкурентоспроможність у повній мірі. Теоретична база західних та вітчизняних науковців щодо питань конкурентоспроможності наявна, однак цього недостатньо, аби охарактеризувати дане поняття в рамках специфічної галузі машинобудування. В процесі вивчення матеріалу було порівняно обсяги виробництва України та європейських країн. Виявлено, що в переважній більшості українські підприємства сільськогосподарського машинобудування мають низьку конкурентоспроможність, що спричинено неефективним веденням їх фінансово-господарської діяльності та низькою якістю продукції. Авторами також було виявлено та розкрито сутність чинників, які гальмують розвиток даної галузі в Україні та перешкоджають її розвитку на міжнародному ринку. Дані перешкоди є в основному загальними для більшості країн-виробників сільськогосподарської техніки, які стикаються з потужними західними конкурентами. Тому існує необхідність чітко визначити проблематику функціонування середніх підприємств у даній галузі.

Посилання

The Agricultural Machinery Market Perspectives 2017 / CEMA report, 2016. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://cemaagri.org/sites/default/files/publications/Th%20AgMachinery%20Market%20and%20IndustryEurope0FINAL%20(1).pdf

Бельтюков Є.А. Конкурента стратегія підприємства: сутність та формування на основі оцінки рівня конкурентоспроможності / Є.А.Бельтюков, Л.А. Некрасов. // Економіка: реалії часу. – 2014. – С. 6–13.

Вусик О.А. Що купують в аграріїв онлайн - дослідження Allbiz [Електронний ресурс] / О.А. Вусик // Agravery. – 2016. – №14. – С. 149-153. – Режим доступу до журн.: http://agravery.com/uk/posts/show/so-kupuut-v-agrariiv-onlajn-doslidzenna-allbiz

Горбаль Н.І. Стратегія конкурентоспроможності в системі управління підприємством [Електронний ресурс] / Н.І. Горбаль, О.Є. Шандрівська, Л.І. Сопільник // Управління конкурентоспроможністю підприємства. – 2009. – №3. – С. 169-174. – Режим доступу до журн.: http://vlp.com.ua/files/special/24.pdf.

Кузьмін О.Є. Конкурентоспроможність підприємства: діагностика та планування: монографія [Електронний ресурс] / О.Є. Кузьмін. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 180 с. – Режим доступу: http://elar.nung.edu.ua/bitstream/123456789/5021/1/2496.pdf

Офіційний сайт AgroPravda [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://agropravda.com/.

Офіційний сайт Comité Européen des groupements de constructeurs du machinisme agricole [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.cema-agri.org.

Хоменко Я.В. Фактори конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі в умовах глобалізації / Я.В. Хоменко, О.С. Резнікова. // Академічний огляд. – 2013. – №2. – С.18-22.

Ямпольский Л.О. Агротехнічне оснащення в умовах ринкових перетворень XXI ст.: монографія // за ред. О.М. Швеченко. – Одеса: Атлант, 2014. – 370 с.

Переглядів статті: 47
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2018-10-23
Як цитувати
Мащенко, С. О. (2018). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУУКРАЇНСЬКИХПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Економічний простір, (138), 183-191. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/330
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС