СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

  • В. Г. Васильєва Університет митної справи та фінансів
  • О. В. Коновалова Університет митної справи та фінансів
  • В. О. Коротченко Університет митної справи та фінансів
Ключові слова: заробітна плата, розрахунки з оплати праці, автоматизація бухгалтерського обліку, програмне забезпечення, електронна звітність, комп’ютеризація

Анотація

Досліджено сучасний стан та обґрунтовано необхідність автоматизації системи бухгалтерського обліку бюджетних установ для забезпечення їх ефективної діяльності. Розглянуто основні характеристики програмних продуктів автоматизації обліку в бюджетних організаціях, а також визначено основні переваги використання даних програм для оптимізації та адаптації облікової системи вітчизняних установ до сучасник викликів інформаційного суспільства і міжнародної практики бюджетного обліку. Проаналізовано функції найбільш популярних продуктів, які служать для обліку оплати праці для бюджетних установ, а саме: “FIT–Бюджет”, “1С: Підприємство8”, “Парус–Заробітна плата”, “UA–Бюджет”, “ІС ПРО7”, “MASTER: Зарплата і кадри”, “ЧІЖ–Бухгалтерія: Заробітна Плата”. Обґрунтовано ключові вимоги до компаній–виробників програмних продуктів автоматизації бухгалтерського обліку. У данні статті висвітлено проблему обліку розрахунку оплати праці у бюджетних установах та можливі напрями вирішення цієї проблеми, зокрема автоматизації систем обліку. Підкреслено переваги комп’ютерної системи бухгалтерського обліку в разі обліку оплати праці та автоматизації загалом. Також, наведено перелік бюджетних установ України та їх програмне забезпечення і саме головне шляхи вирішення зазначеної у статті проблеми.

Посилання

Адамик О. В. Інформаційні технології в комп’ютерних системах бухгалтерського обліку: проблеми організації даних та їх потоків // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 348–353. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.businessinform.net/export_pdf/business-inform-2016-10_0-pages-348_353.pdf.- Назва з екрану.

Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2–ге вид. Навч. посіб. / П.Й. Атамас. – К: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.

Береза А.М. Основи створення інформаційних систем. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2009. –214 с.

Вільна енциклопедія «Вікіпедія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki.- Назва з екрану.

Вільний сайт ЧИЖ-Бухгалтерия : Заработная Плата [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zarplata.chizh.ua/description.php.- Назва з екрану.

Дергільова Г.С., Коробкіна І.С. Порівняльний аналіз програмних продуктів із автоматизації обліку розрахунків із персоналом// Харківський державний університет харчування та торгівлі.- 30.03.2012.-№2.- С. 97-104. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2012_1%281%29__16.- Назва з екрану.

Захарчу О.Г. Інформаційні технології обліку і контролю розрахунків з оплати праці у бюджетних установах//Тернопільський національний економічний університе.- 2017.- С. 118. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream.pdf .- Назва з екрану.

Терещенко Л.О., Матієнко–Зубенко І.І. Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 187 с.

Переглядів статті: 210
Завантажень PDF: 146
Опубліковано
2018-10-23
Як цитувати
Васильєва, В. Г., Коновалова, О. В., & Коротченко, В. О. (2018). СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ. Економічний простір, (138), 150-163. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/328
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають