ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОСАМОСКИДІВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ГІРСЬКИХ ПОРІД

  • Л. А. Бондаренко Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Ключові слова: автомобільний транспорт, кар’єрні самоскиди, конкурентоспроможність автосамоскидів, техніко-економічна ефективність автотранспорту

Анотація

Проведено оцінювання конкурентоспроможності автосамоскиду на основі інтегрального коефіцієнту, як співвідношення між груповими показниками його технічних та економічних параметрів, що, на відміну від відомих, передбачає визначення цього коефіцієнту за співвідношенням між показниками економічних та технічних параметрів, а також з урахуванням впливу економічних параметрів на технічні параметри конкурентоспроможності самоскиду, причому технічні параметри розподіляються на показники позитивного та негативного впливу. Результати аналізу показують, що для підприємств, які використовують автосамоскиди в кар’єрах, основними конкурентними перевагами певних моделей самоскидів є витрати на експлуатацію, можливий обсяг перевезення гірської маси та можлива відстань транспортування. Обґрунтовано, що при визначенні питомих витрат на забезпечення технологічних умов гірничих робіт, пов’язаних із введенням в експлуатації цих моделей машин, слід враховувати поряд із прямими витратами також непрямі витрати на забезпечення умов експлуатації самоскидів.

Посилання

Малащук Д.В. Особливості інноваційного потенціалу машинобудування України / Д.В.Малащук // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №2 (44). – с. 111;

Маркова Ю.В. Фактори впливу на виробничо-інноваційну стратегію машинобудівних підприємств / Ю.В. Макарова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - № 12 (54). – с. 128;

Чубай В.М. Аналіз інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства у процесі формування і реалізації інноваційної стратегії / В.М. Чубай // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №8 (110). – с. 183;

Паршина О.А. Вибір оптимального варіанта управлінського рішення по забезпеченню конкурентоспроможності продукції машинобудування / О.А. Паршина // Науковий вісник НГУ. – 2008. – № 12. – с. 93;

Захаркіна Л.С. Збалансування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств в процесі стратегічного планування / Л.С.Захаркіна // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №3 (93). - с. 88;

Власенко Ю.В. Сучасні проблеми теорії і практики інноваційного розвитку в Україні / Ю.В. Власенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. - № 4 (95). – с. 82;

Федулова Л. Технологічна конкурентоспроможність економіки: виклики та шляхи для України / Л. Федулова // Економіст. – 2007. - № 12. – с. 31;

Дьячкова І.В. Інноваційна складова конкурентоспроможності продукції та фінансування її забезпечення / І.В. Дьячкова // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України. – 2005. – с. 102

Переглядів статті: 52
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2018-10-23
Як цитувати
Бондаренко, Л. А. (2018). ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОСАМОСКИДІВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ГІРСЬКИХ ПОРІД. Економічний простір, (138), 139-149. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/327
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС