ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО- ІННОВАЦІЙНОЮДІЯЛЬНІСТЮАГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • С. М. Макаренко Херсонський державний університет
Ключові слова: прямі інвестиції, розвиток адміністративно-територіальних одиниць, державна політика, інвестиційна привабливість Херсонської області, сільськогосподарська галузь

Анотація

У статті встановлено, що інвестиції потрібні підприємствам для організації ефективного процесу з виробництва якісної продукції, забезпечення прибуткової господарської діяльності. Держава зобов’язана регулювати та сприяти створенню в країні привабливого інвестиційного клімату, залучати та направляти інвестиції у пріоритетні галузі виробництва для задоволення першочергових потреб населення. Проведені дослідження свідчать, що економіка України нині не може задовольнити вимоги західних інвесторів. Серед основних причин непривабливості українського інвестиційного клімату є повільні темпи реформування економіки, законодавчої бази, а також нераціональний розподіл внутрішніх інвестицій – приватних і державних, високі податки, надмірне регулювання та заполітизованість економіки. Доведено, що при визначенні доцільності інвестування у національну економіку іноземному інвесторові потрібно також враховувати особливості розвитку та наявну сукупність можливостей кожної адміністративно-територіальної одиниці. Відсутність обґрунтованого методичного підходу щодо оцінювання розвитку не дозволяє потенційному інвесторові визначити реальний стан справ в окремому регіоні та країні в цілому, що, як наслідок, може призвести до зменшення обсягів залучення іноземного капіталу у вітчизняну економіку. Здійснено оцінювання рівня інвестиційної привабливості Херсонської області. Виявлено, що головна причина прорахунків у залученні іноземних інвестицій полягає у тому, що в Україні досі немає системної політики з формування інвестиційного клімату. Зокрема, це стосується недосконалості регіональної політики, спрямованої на забезпечення інвестиційної складової економічної безпеки. Результати дослідження можуть бути використані всіма зацікавленими сторонами, включаючи органи державної влади та місцевого самоврядування, провідні підприємства регіону.

Посилання

Андрушків І. П. Інвестування регіональної економіки та його ефективність в Україні: монографія / І. П. Андрушків, О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин.–Л.: ЛКА, 2010. – 192 с.

Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента: в 2 т. / И. А. Бланк. – К.: Эльга: SMART BOOK, 2013. – Т. 1. – 672 с.

Гуткевич С. О. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. / С. О. Гуткевич. – 2-ге вид., допов. – Полтава : АСМІ, 2011. – 260 с.

Кушнір С. О. Інвестиційна привабливість агропромислового комплексу України: сучасний стан та перспективи / С. О. Кушнір, Л. М. Рудь // Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». – 2017. – № 1 (57). – С. 42-46.

Майорова Т. Підвищення ролі банківського інвестиційного кредиту в інноваційному розвитку економіки України / Т. Майорова, С. Урванцева // Вісник Національного банку України. – 2014. - № 3. – С. 30-35.

Макаренко С. М. Удосконалення процесів мотивації працівників до професійного розвитку в закладах вищої освіти / С. М. Макаренко, Т. С. Казакова, О. Д. Прокопчук // Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету". Випуск 1 (61). 2018. - С. 144-153.

Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України за січень-грудень 2017 року (уточнені дані) / Відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку НДЦ ІПР НАН України. - URL: http://ndc-ipr.org/media/posts/presentations

Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2017 році // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Олійник Н. М. Актуальні проблеми легкої та текстильної промисловості України та шляхи їх вирішення / Н. М. Олійник, С. М. Макаренко // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2005. – № 1 (10). – С. 11-14.

Олійник Н.М. Оцінка інвестиційної складової економічної безпеки Херсонського регіону з метою залучення міжнародних проектів / Н. М. Олійник, Л. О. Корчевська, С. М. Макаренко // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки – Хмельницький. - № 1 (244). - 2017. - С. 130-134.

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України по регіонах у січнівересні 2018 року // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Статистичний щорічник Херсонської області за 2017 рік // Головне управління статистики у Херсонській області. URL: http://ks.ukrstat.gov.ua.

Шарапа І. В. Підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу як головного критерію розвитку сільських територій / І. В.Шарапа, С. М.Макаренко, Н. М. Олійник // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – № 47. – С. 146-152.

Шарапа І. В. Якість життя населення як індикатор соціально-економічного розвитку регіону / І. В. Шарапа, С. М. Макаренко, Н. М. Олійник // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон, 2011. № 77. - С. 345-348.

Переглядів статті: 99
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2018-10-23
Як цитувати
Макаренко, С. М. (2018). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО- ІННОВАЦІЙНОЮДІЯЛЬНІСТЮАГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний простір, (138), 118-127. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/325
Розділ
ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО – БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ