АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • А. Г. Іванова Запорізький національний університет
Ключові слова: машинобудування, інвестиції, інвестиційна привабливість, інновації, інноваційна активність

Анотація

В статті досліджено сучасний стан машинобудівних підприємств Запорізького регіону. У роботі використовувалися методи економічного аналізу та синтезу, порівняння, графічний метод. Визначено, що за 2013-2017 рр. кількість машинобудівних підприємств та обсяг реалізації продукції зростає, причому найбільші темпи росту показали підприємства, що займаються виробництвом машин і устаткування – майже 300%. Підкреслено, що у Запорізькій області кількість інвестиційно- та інноваційно-активних суб’єктів господарювання є недостатньою, оскільки у сучасних умовах саме проведення інвестиційно- інноваційної діяльності виступає фундаментом успішного функціонування машинобудівних підприємств та є запорукою їх ефективної роботи та покращення фінансово-економічного стану і конкурентних позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках. На основі проведеного аналізу фінансово-економічних показників п’яти заводів області визначено, що сьогодні вони функціонують у вкрай важких умовах. Обгрунтовано, що основними проблемами, які перешкоджають успішній діяльності машинобудівних підприємств, є застарілість та сильний знос основних фондів, низька інвестиційна та інноваційна активність, поглиблена спеціалізація, відтік кадрів та недостатній внутрішній попит на продукцію. В ході дослідження сформульовано основні заходи, які знівелюють вказані перешкоди, зокрема необхідно провести модернізацію та технічне переозброєння на основі використання інноваційних технологій; запровадити використання ресурсоощадних технологій; розширити асортимент продукції та перейти від глибокої спеціалізації випуску до орієнтації на потреби ринку; підвищити інвестиційну привабливість галузі регіону; розробити та ввести ефективну систему мотивації власного персоналу до раціоналізаторської діяльності тощо.

Посилання

Данилишин Б.М. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка: навчальний посібник / Б.М. Данилишин, Д.В. Клиновий, Т.В. Пепа. - Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф, 2007. – 522 с.

Карачина Н. П. Машинобудування України: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку за умов економічної кризи / Н. П. Карачина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 647: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 64–70

Король К.В. Економічний стан та проблеми розвитку галузі машинобудування в Україні / К.В.Король // Економічний вісник Донбасу. – 2014. - №1 (35). – С.157-162

Лепьохіна І.О. Управління системою мотивації підприємств машинобудування в умовах ринку : монографія / І.О. Лепьохіна. – Запоріжжя: КПУ, 2014. – 348 с.

Лукьянова В.В. Машиностроение в Украине: современное состояние, проблемы и перспективы развития / В.В.Лукьянова, Т.В.Цвигун // Проблемы экономики и менеджмента. – 2013. - №1 (17). – С.77-87

Мандзіновська Х.О. Комплексний підхід до аналізу оцінки фінансово-економічної діяльності підприємств машинобудування / Х.О.Мандзіновська // Бізнес-інформ. – 2015. – №2. – С.156-161

Офіційний сайт Головного управління статистики у Запорізькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zp.ukrstat.gov.ua/

Семенов А.Г. Стратегічне управління машинобудівними підприємствами: монографія/А. Г. Семенов. - Запоріжжя : КПУ, 2009. - 364 с.

Фінансова звітність ПАТ «Мотор Січ» [Електронний ресурс] / Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ». – Режим доступу: http://www.motorsich.com/ukr/investors/othetnost/bux/

Фінансова звітність ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» [Електронний ресурс] / Офіційний сайт ПрАТ « ЗАЗ». – Режим доступу: http://www.avtozaz.com/ua/patzaz

Фінансова звітність ПАТ «Запоріжтрансформатор» [Електронний ресурс] / Офіційний сайт ПАТ « ЗТР». – Режим доступу: http://ztr.com.ua/ru/financial_statements

Фінансова звітність ДП «Мелітопольський завод «Гідромаш» [Електронний ресурс] / Офіційний сайт ДП « МЗ «Гідромаш». – Режим доступу: http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e813cef0-2ee9-4136-8b20d9f1697dca3d&title=DerzhavnePidprimstvo-melitopolskiiZavod-gidromash-

Фінансова звітність ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» [Електронний ресурс] / Офіційний сайт ПАТ «Запоріжкран». – Режим доступу: http://www.kran.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id = 288& Itemid =393

Череп А.В. Забезпечення управління ефективністю діяльності підприємств машинобудування: монографія / А.В. Череп, Т.І. Батракова. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 204 с.

Череп А.В. Методика аналізу формування та використання фінансових ресурсів підприємств машинобудування: монографія / А.В. Череп, Ю.О. Швець. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – 260 с.

Переглядів статті: 75
Завантажень PDF: 63
Опубліковано
2018-10-23
Як цитувати
Іванова, А. Г. (2018). АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ. Економічний простір, (138), 53-64. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/320
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ