ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

  • С. Е. Сардак Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • А. С. Саркісьян Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: інновації, міжнародний туризм, інноваційна активність, фактори, принципи інновацій, напрями інновацій

Анотація

Метою статті є дослідження наявних та потенційних форм інновацій у міжнародному туризмі. У статті розглянуто особливості інноваційної діяльності та зазначено, що до інновацій в туризмі відносяться нововведення, що супроводжуються створенням нових туристичних послуг і удосконаленням старих, розробкою нових туристичних маршрутів, використанням нових технологій при обслуговуванні туристів. Зазначено, що здійснення ефективних інновацій в міжнародному туризмі має супроводжуватися принципами: науковості, системності, позитивного результату, іманентності інвестиційних процесів, відповідності інновації потребам туристів, зв'язності, безпеки, адаптивності, конкурентоздатності, керованості, врахування інноваційного потенціалу території, зворотного зв'язку. Визначено сучасні форми інновацій у космічному туризмі, дарк-туризмі, індустріальному, медичному, івент-туризмі, гастрономічному, кіно-туризмі, шопінг-туризмі, фото-туризмі та віртуальному туризмі. Для аналізованих видів туризму запропоновано потенційні напрями інновації у сферах продуктової політики, технологій, маркетингу, організаційно- управлінських заходів, сервісу, логістики. Ідентифіковано природні, біологічні, технічні, економічні, соціальні та управлінські фактори впливу на інноваційну активність в міжнародному туризмі.

Посилання

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р. - №40-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

Новиков В.С. Инновации в туризме / В.С. Новиков. – М.: Академия, 2007. – 208 с.

Маклашина Л. Р. Креативна економіка. – 2012. – №5(65). – С.116-120.

Тайгибова Т. Инновации в туризме - как один из важнейших факторов повышения уровня социально-экономического развития Республики Дагестан / Т. Тайгибова // Проблемы современной экономики: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2011 г.). - Челябинск, 2011. - С.153-156.

Давидова О. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2015. - №7(172). - C.65-69.

UNWTO Tourism Highlights 2017 [Electronic resource]. – Access mode: https://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029.

Сардак С. Э. Проблематика и перспективы развития туризма в Украине [Электронный ресурс] / С. Э. Сардак, В. В. Волок // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 6(11). – Режим доступу до журналу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/11-2017-ukr.

Севастьянова С. А. Регіональне планування розвитку туризму й готельного господарства : навч. посіб. / С. А. Севастьянова. – М. : КНОРУС, 2007. – 250 с.

Кляп М.П. Сучасні різновиди туризму. [Текст]: навч. посіб. / М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандор. – Київ: Знання, 2013. – 197 с.

Кальченко О. Теоретичні аспекти інноваційної діяльності підприємств туристичної галузі / М. Кальченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : зб. наук. праць. – Чернігів : ЧДТУ, 2011. – № 4 (54). – С. 147–155.

Krupskyi O. Media Tourism in the Chernobyl Exclusion Zone As a New Tourist Phenomenon / O. Krupskyi, K. Temchur // Journal of Geology, Geography and Geoecology. – 2018. – № 27. – P. 261 – 273. https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/517.

Sardak S. Global innovations in tourism / S. Sardak, V. Dzhyndzhoian, A. Samoilenko // Innovative Marketing. – 2016. – № 3. – Р. 45 – 50. DOI:10.21511/im.12(3).2016.04.

Smirnova T. Formation of the brand the city as an innovative way to improve its attractiveness for trism / T. Smirnova, I. Privarnikova // European Journal of Management Issues. –2015. – № 23(5). – Р. 93 – 100. doi:10.15421/191526.

Переглядів статті: 165
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2018-10-23
Як цитувати
Сардак, С. Е., & Саркісьян, А. С. (2018). ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ. Економічний простір, (138), 18-28. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/317
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ