СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ НА ВИРОБНИЦТВІ ПРОМІЖНИХ ТОВАРІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КООПЕРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН

  • І. Я. Зварич Тернопільський національний економічний університет
Ключові слова: міжнародна кооперація, глобальні ланцюги створення вартості, проміжні товари (продукція), аутсорсинг, технологічність експорту

Анотація

Статтю присвячено аналізу проявів та масштабів розвитку новітніх міжнародних коопераційних зв'язків в розрізі експорту товарів, що призначені для споживання в процесі виробництва (проміжні товари). Аргументовано на основі даних міжнародної статистики, що нарощування обсягів операцій з експорту проміжного споживання є опосередкованим індикатором інтенсифікації відносин між підприємствами за рахунок міжнародної кооперації. Визначено, що стрімке розростання глобальних ланцюгів створення вартості створює додаткові переваги міжнародної кооперації за рахунок диверсифікації виробничих та збутових процесів й операцій та поглиблення міжкраїнових форм співпраці, зокрема через неакціонерні форми. Виявлено, що позиціонування країни, яка інтегрована в глобальні ланцюги створення вартості, на стадіях з високою доданою вартістю, а також експорт нею високотехнологічних проміжних товарів сприяє розвитку окремих підприємств, цілих галузей й економіки. Важливим теоретичним та практичним дослідницьким завданням, яке і обумовлює мету представленої статті є виявлення зв’язку між економічним розвитком країни локалізації та інтенсивністю її залучення до міжнародної кооперації через продукування товарів проміжного включення, орієнтованих на експорт. В перебігу дослідження не отримала підтвердження попередня гіпотеза щодо існування прямої безумовної залежності між виробництвом високотехнологічних проміжних товарів і позиціонуванням країни на високотехнологічних етапах в глобальних ланцюгах створення вартості. Разом з тим узагальнення та аналіз емпіричних досліджень та міжнародної практики дозволили сформулювати тезу, що доступ до цілого переліку іноземних проміжних товарів з конкурентоспроможними цінами відіграє вирішальне значення для підвищення продуктивності як у промислово розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. Перспективним напрямом подальших досліджень було визнано розробку регуляторних заходів, направлених на максимізацію потенціалу розбудови промислового сектору на основі більш складного та динамічного міжнародного поділу праці та збільшення попиту на спеціалізовані проміжні товари та послуги.

Посилання

Elms D. Global Value Chains in a Changing World / D. Elms, P. Low. // Fung Foundation, Temasek Foundation and World Trade Organization. Geneva, Switzerland. – 2013. – С. 13–59.

OECD. Interconnected economies: benefiting from global value chains / OECD., 2013. – 272 с. – (Synthesis Report).

Kaplinsky R. A Handbook for Value Chain Research / R. Kaplinsky, M. Morris., 2002. – (Institute of Development Studies).

Kawakami M. Global value chains in the electronics industry: was the crisis a window of opportunity for developing countries? / M. Kawakami, T. J. Sturgeon. // Policy Research Working Papers. World Bank group. – 2010.

Dalle D. Industrial Policy and development space; The missing piece in the GVC debate / D. Dalle, V. Fossati, F. Lavopa. // VOX CEPR's Policy Portal. –2014.– №13. – С. 1-4.

OECD-WTO. Trade in Value-Added: Concepts, Methodologies and Challenges / OECDWTO, 2012.

Dedrick J. Who Profits From Innovation in Global Value Chains? A Study of the iPod And Notebook PCs / J. Dedrick, K. L. Kraemer, G. Linden. // Industrial and Corporate Change. – 2008. – №19. – С. 81–116.

Cattaneo О. Global Value Chains in a Post-crisis World: A Development Perspective / О. Cattaneo, G. Gereffi, C. Staritz. // Washington, DC, World Bank. – 2010.

Miroudot S. Trade in intermediate goods and services [Електронний ресурс] / S. Miroudot, R. Lanz, A. Ragoussis // OECD Trade Policy Working Paper No. 93. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://www.oecd.org/dataoecd/47/14/44437205.pdf.

Statistical data Intermediate Goods in Trade Statistics [electronic resource]. – Access: URL: https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/Intermediate-Goods-in-TradeStatistics/. – Name of the screen

th revision of the Classification by Broad Economic Categories (BEC) [Електронний ресурс] // UN TRADE STATISTICS. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://unstats.un.org/unsd/trade/classifications/bec.asp.

World Intermediate goods Exports By Country and Region [Електронний ресурс] // World Integrated Trade Solution. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/Year/2014/TradeFlow/Exp ort/Partner/all/Product/UNCTAD-SoP2.

Escaith H. International Supply Chains and Trade Elasticity in Times of Global Crisis / H. Escaith, L. Nannette, S. Miroudot., 2010. – (World Trade Organization). – (Economic Research and Statistics).

Langdon D. A visual essay: Post-recession trends in nonfarm employment and related economic indicators / D. Langdon, R. Krantz, M. Strople. // Monthly Labor Review, US Bureau of Labor Statistics. – 2004. – С. 49–56.

Sturgeon T. Exploring the Risks of Value Chain Modularity: Electronics Outsourcing During the Industry Cycle of 2001-2002 / T. Sturgeon. // MIT IPC Working Paper. – 2003. – №3.

Gereffi G. The Governance of Global Value Chains / G. Gereffi, J. Humphrey, T. Sturgeon. // Review of International Political Economy. – 2005. – №12. – С. 78–104.

Sturgeon T. From commodity chains to value chains: interdisciplinary theory building in an age of globalization / T. Sturgeon // Frontiers of Commodity Chain Research / T. Sturgeon., 2009. – (Stanford, CA: Stanford University Press).

Lall S. The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports / Lall. // Oxford Development Studies.–2000. – №28.–С.337–369.

Statistical data Organization for economic co-operation and development [electronic resource]. – Access: URL: http://stats.oecd.org/#/. – Name of the screen.

Переглядів статті: 64
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2018-10-23
Як цитувати
Зварич, І. Я. (2018). СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ НА ВИРОБНИЦТВІ ПРОМІЖНИХ ТОВАРІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КООПЕРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН. Економічний простір, (138), 5-17. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/316
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ