КОНЦЕПЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ І ГАРМОНІЗАЦІЇ ДО МСФЗ ТА МС

  • Н.С. Акімова Харківський державний університет харчування та торгівлі
  • Асває Азаден Харківський державний університет харчування та торгівлі
Ключові слова: аудит, внутрішній аудит, стандарти, процес внутрішнього аудиту, концепція

Анотація

У статті розглядається питання визначення поняття і суті внутрішнього аудиту, а також необхідність його уточнення в зв'язку з розширенням переліку виконуваних ним функцій. Особливу увагу приділено розробці концепції системи внутрішнього аудиту, яка орієнтовані на ринкову систему світового рівня та адаптації до міжнародних стандартів аудиту. Визначено, що подальший розвиток внутрішнього аудиту має проходити з урахуванням осмислення зарубіжного досвіду, поглиблених досліджень в області теорії, і, насамперед, розробки концепції внутрішнього аудиту, яку необхідно пов'язувати з цілями розвитку бізнесу компаній. Запропоновано і обґрунтовано підхід до формування концепції організації внутрішнього аудиту на підприємстві. Розроблена концепція, що є синтезом елементів, дозволяє цілісно представити систему організації внутрішнього аудиту за допомогою виділення організації суб’єктів внутрішнього аудиту й організації процесу внутрішнього аудиту. Запропонована концептуальна модель внутрішнього аудиту максимально гармонізує практичне застосування міжнародних стандартів внутрішнього аудиту.

Посилання

Пантелеєв В.П. Внутрішній аудит: навч. посіб. / В.П. Пантелеєв, М.Д. Корінько – К.: Державна академія статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України, 2006. – 247 с.

Голосов О. В., Гутцайт Е. М. Аудит: концепция, проблемы, стандарты, контроль, эффективность, кризис. – М.: Изд-во "Бухгалтерский учет", 2005. – 512 с.

Макаренко, E.H. Концепция системы внешнего аудита и ее информационных потоков при использовании международных стандартов / E.H. Макаренко // Управленческий учет. - 2011. - No6.[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://economy-lib.com/sistema-vnutrennego-i-vneshnego-audita-v-usloviyah-msfo-i-msa#ixzz5ahjaD1wa

Макаренко, E.H. Система внутреннего и внешнего аудита в условиях функционирования МСФО и МСА / E.H. Макаренко // Экономические и гуманитарные науки. - 2010. - No11. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://economy-lib.com/sistema-vnutrennego-i-vneshnego-audita-v-usloviyah-msfo-i-msa#ixzz5ahjn1dCP

Сафронова М.Ф. Концепция развития аудита как самостоятельной формы научного познания/ М.Ф. Сафронова // Научный журнал КубГАУ. - 2015. - No114(10). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//ej.kubagro.ru/1015/10/pdf/44.pdf

Абаева Н.П., Филевская Н.А. Концептуальное содержание внутреннего аудита корпоративного управления /Н.П. Абаева, Н.А. Филевская // Аудит и финансовый анализ. - 2015. - No 1. - С. 207-212

Робертсон Дж. Аудит. Перев. с англ. — М.: KPMG, Аудиторская фирма «Контакт», 1993. с. 493

Sawyer's internal auditing. 5th edition. The Practice of modern internal auditing by L.B. Sawyer, M.A. Dittenhofer, J.H. Scheiner. - Altamonte Springs, Florida, USA: Institute of internal auditors. — 1446 p.

Арене А., Лоббек Дж. Аудит. Пер. с англ. М.А. Терехова; Гл. ред. серии Я.В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 1995. — 560 с.

Fraser, John and Hugh, Lindsay. 20 questions directors should ask about internal audit. - Toronto, Canada: Canadian Institute of Chartered Accountants [электронный ресурс]. - http://www.theiia.org.

European confederation of institutes of internal audit. Comments on the Basle committee on banking supervision paper "Internal audit in banking organizations and the relationships of the supervisory authorities with internal and external auditors" [электронный ресурс]. - Режим доступу: http://www.eciia.org.

Новейший философский словарь [Текст] / под ред. А.А. Грицанова, М.А. Можейко, Т.Г. Румянцевой. – Мн. : Книжный дом, 2003. ‒ 1280 с.

Филевская Н.А. Принципы внутреннего аудита эффективности корпоративных отношений. Вузовская наука в современных условиях: сбор. мат. ч. 3 [47-й науч.- техн. конф.] Ульяновск: УлГТУ, 2013- С. 178.

IX Конгресс Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) 1977г. «Лимская декларация руководящих принципов контроля». [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://www.ach.gov.ru.

Переглядів статті: 128
Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2018-09-25
Як цитувати
Акімова, Н., & Азаден, А. (2018). КОНЦЕПЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ І ГАРМОНІЗАЦІЇ ДО МСФЗ ТА МС. Економічний простір, (137), 95-105. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/304
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС