ЧИННИКИ ТА ІНДИКАТОРИ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ У ПЛОЩИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

  • С. В. Шевчук Університет ДФС України
Ключові слова: митна безпека, митні інтереси, показники митної безпеки, індикатори, управління, глобалізація

Анотація

Узагальнено сучасні підходи щодо визначення чинників впливу та виокремлення критеріїв митної безпеки забезпечення митних інтересів держави. Сфокусовано увагу на тісному взаємозв’язку понять митна безпека та митні інтереси, що впливає на взаємообумовленість та взаємозалежність природи ідентифікації та кореляції вхідних даних забезпечення митної безпеки та результуючого ефекту захисту митних інтересів. Визначено чинники, що впливають на забезпечення митної безпеки у площині захисту митних інтересів, які мають відповідати загальним критеріям та стратегічній лінії асекурації національної безпеки та національних інтересів. Зроблено висновок, що показники митної безпеки мають ґрунтуватися на врахуванні індексів міжнародного виміру, агрегатів макроекономічного стану держави та показників незалежної оцінки суб’єктів господарювання. Запропоновано систематизацію та групування показників митної безпеки, що дозволить на виході максимально підвищити об’єктивність оцінки та звузити спектральність виявлення негативних аспектів, а також удосконалити гнучкість та швидкість управлінської системи щодо прийняття оптимальних рішень асекурації митних інтересів.

Посилання

Пашко П. В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації): монографія. Одеса: ПЛАСКЕ, 2009. 628 с.

Коропецкий И. С. Перспективы экономического развития Украины в сравнении с Францией // Экономика Украины. 1993. № 6. С. 80-88

Мартинюк В.П. Митна система та економічна безпека держави: теорія і методологія : монографія. Тернопіль : Астон, 2010. 256 с

Новікова К.І. Глобалізаційні виклики митній безпеці держави URL: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/eco-4-2012/174-180.pdf (дата звернення: 17.09.2018).

Руководство по модернизации таможенной службы / под. ред Люка де Вульфа, Хосе Б. Сокола; Пер. с анг. Издательство: Весь мир. 2007. 328 с.

Барановський О. Сутнісний вимір та оцінка рівня митної безпеки / Світ фінансів. 2017. № 1(50). С. 52-68

Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти: монографія. Дніпропетровськ: Академія митної служби України. 2009. 543 с.

Ткачева О.К. Международный опыт институционализации государственного управления таможенным делом: приоритеты для Украины / Государственное управление. 2013. Вып. 40. С. 63–77

Краснікова Н. О. Оцінка впливу захищеності національного виробника на рівень економічної безпеки держави. URL:

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vamsu_econ/2010_1/Kras_va.htm (дата звернення 17.09.2018)

Левко М. М. Систематизований підхід до визначення ролі та місця митної безпеки у забезпеченні економічної безпеки держави / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія економічна: наукове періодичне видання. Херсон: Видавництво Херсонського державного університету. 2015. С. 16 – 20.

Васильєв А.А. Державне регулювання зовнішньоторговельною безпекою України: дисер. к.е.н. 2016. 239 с.

Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / за ред. академіка НАН України С. І. Пирожкова. К. 2003.

Шевчук С. В. Митні інтереси держави: принципи забезпечення та критерії деталізації. Формування ринкових відносин в Україні. № 6 (205). С. 25-33

Переглядів статті: 56
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2018-08-29
Як цитувати
Шевчук, С. В. (2018). ЧИННИКИ ТА ІНДИКАТОРИ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ У ПЛОЩИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ. Економічний простір, (135), 103-115. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/267
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ