ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ НОВИХ ЧЛЕНІВ ЄС ДО БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  • В. С. Чала ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
  • А. В. Глущенко ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Ключові слова: сталий розвиток, Європа-2020, ревіталізація, фонди ЄС, нові члени ЄС, країни ЦСЄ

Анотація

У статті висвітлено сучасний курс усіх країн регіонального угрупування ЄС спрямованого на реалізацію сталого розвитку, як фундаментальної мети стратегії «Європа 2020». Розглянуто ревіталізаційні програми, як інструмент реалізації цілей сталого розвитку. Проведено дослідження ревіталізації та її програм, у змісті яких виокремлено мету, норми та процес впровадження їх на міжнародному і регіональному рівні. Підкреслено фінансування, як головний інструмент на шляху до реалізації даних програм. Організована структуризація системи фінансування на всіх її рівнях за принципом розділу на основні фонди, які є загальними для всіх країн-членів Європейського Союзу. Проведено спостереження фінансових надходжень з Європейських організацій до національних фондів у період з 2014 до 2020 років. Досліджено на прикладі країн-нових членів ЄС систему практичного застосування міжнародної та регіональної моделі програм сталого розвитку. Головним інвестором у процесі дослідження виявлено Європейський Союз, а саме його основні банківські структурні та інвестиційні організації, які поповнюють відповідні фонди національних економік на 70-80% від загальної кількості, решту ж відведено місцевим надходженням. В якості наочного прикладу обрані показники десяти країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), що приєдналися до Європейського регіонального угрупування під час розширення союзу у 2004 році, а саме: Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Литва, Латвія, Кіпр, Болгарія та Хорватія. Об’єктом аналітичного дослідження стали: статистичні показники реалізації сталого розвитку, розділені на сімнадцять базових цілей та обсяг фінансування обраних країн з структурних та інвестиційних фондів. Під час проведення кореляційного аналізу виявлено достатній зв'язок тільки між третиною цілей сталого розвитку та їх фінансовими надходженнями. На досягнення решти цілей сталого розвитку мають вплив інші чинники: соціальні, технологічні, інформаційні, економічні, зовнішньоекономічні та насамперед політичні. Що знову таки доводить важливість проведення державної та регіональної політики, де окрему увагу слід приділити ревіталізаційним програмам.

Посилання

Сыч О. А. Использование средств ЕС для финансирования ревитализации городов (опыт Польши) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/sepspu_2014_4_26-1.pdf2.

Игнатов А.А., Михневич С.В., Попова И.М., Сафонкина Е.А., Сахаров А.Г., Шелепов А.В. (2018) Подходы ведущих стран-доноров к внедрению ЦУР в национальные стратегии устойчивого развития // Вестник международных организаций. Т. 14. No 1. С. 164–188 (на русском и английском языках). DOI: 10.17323/1996-7845-2019-01-10

Heller C. A. Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik: Jakopracować lokalny plan rozwoju? Projekt bliźniaczy: Przygotowanie do wdrażania ERDF w Polsce. – 2002. – S. 6-7.

Котляревський Я. В., Троцький Т. В., Дяченко М. О. (2017) /Світова економіка та міжнародні відносини/ Розвиток міжнародного фінансування проектів сталого розвитку та вирішення глобальних екологічних проблем/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oaji.net/articles/2017/728-1519824832.pdf

Official site of the European Commission EUROSTAT / Sustainable Development / Indicators [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/no-poverty.

Official site of the European Commission EUROSTAT / European Regional and Urban Development / Regional Policy / European Funds [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ipa.

European Union/European Regional Development Fund/Urbact-driving change for better life/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://urbact.eu/sites/default/files/pm_v10_august_2019.pdf.

European Union/European Regional Development /Interreg Central Europe/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.keep.eu/programme/2.

Rob Vos. From billions to trillions: towards reform of development finance and the global reserve system // Sustainable Development Goals and Income Inequality. — С. 51–73.

Lee Yee Cheong. Evidence Based Education and the UN Sustainable Development Goals (SDGs) 2016–2030 // Children and Sustainable Development. — Cham: Springer International Publishing, 2016-12-09. — С. 85–92.

Sych O.A. Ispolzovanie sredstv EC dla finansirovaniya revitalizacii gorodov(opit Polshi)[The use of EU funds to finance urban revitalization (Polish experience)] [Electronic source] — Access mode: http://financial.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/10/sepspu_2014_4_26-1.pdf

Ignatov A.A., Mikhnevich S.V., Popova I.M., Safonkina E.A., Sakharov A.G.& Shelepov A.V. (2018) Podhodu vedyshchyh stran-donorov k vnedreniu CUR v nacionalnie strategii ustochivogo razvitiya [Approaches of leading donor countries to the implementation of the SDGs in national sustainable development strategies] Bulletin of international organizations [in Russian].

Heller C. A. Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju? Projekt bliźniaczy: Przygotowanie do wdrażania ERDF w Polsce. [Urban regeneration. Practical guide: How to develop a local development plan? Twinning project: Preparation for implementation ERDF in Poland] [Electronic source] — Access mode: http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/sites/rewitalizacja.um.warszawa.pl/files/rewitalizacja_obszarow_miejskich_przewodnik.pdf

Kotlyarevsky J.V., Trotsky T.V. & Dyachenko M.O. (2017) Rozvytok miznarodnogo finansuvanya proektiv stalogo rozvytku ta vyrishenya globalnych ecologichnych problem[Development of international financing of sustainable development projects and solving global environmental problems]/ World economy and international relations [in Ukrainian] / [Electronic resource]. - Access mode: http://oaji.net/articles/2017/7281519824832.pdf

Official site of the European Commission EUROSTAT/ Sustainable Development/ Indicators [Electronic source] — Access mode: https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/nopoverty.

Official site of the European Commission EUROSTAT / European Regional and Urban Development / Regional Policy / European Funds [Electronic source] — Access mode : https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ipa.

European Union/European Regional Development Fund/Urbact-driving change for better life/ [Electronic resource] - Access mode: https://urbact.eu/sites/default/files/pm_v10_august_2019.pdf.

European Union/European Regional Development /Interreg Central Europe/ [Electronic resource] - Access mode: https://www.keep.eu/programme/2.

Rob Vos. From billions to trillions: towards reform of development finance and the global reserve system // Sustainable Development Goals and Income Inequality. — С. 51–73.

Lee Yee Cheong. Evidence Based Education and the UN Sustainable Development Goals (SDGs) 2016–2030 // Children and Sustainable Development. — Cham: Springer International Publishing, 2016-12-09. — С. 85–92.

Переглядів статті: 105
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Чала, В. С., & Глущенко, А. В. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ НОВИХ ЧЛЕНІВ ЄС ДО БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економічний простір, (147), 49-63. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/135
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ