СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ВИРОБНИЦТВА У КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

  • Н.В. Смирнова Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»
Ключові слова: виробництво, соціальна складова, потреба, фінансово-економічні відносини, прогрес

Анотація

Дана стаття присвячена висвітленню питання взаємозв'язку соціальної складової суспільно-економічних відносин з еволюційною трансформацією їх фінансово-економічної частини. Не потребує доведення той факт, що виробництво є невід'ємним атрибутом сучасного техніко-економічного світу. Але перше, в свою чергу не є можливим без фінансово-економічних відносин, як дієвого інструменту його забезпечення і розподілу. Виробництво супроводжує людство протягом всього часу його існування, з'явившись у період становлення ранніх суспільних формацій для задоволення суто індивідуально-общинних потреб і еволюціонувавши паралельно із розвитком тих самих потреб. Фінансово-економічні відносини як регулятор виробництва розвивалися паралельно із еволюцією людських потреб і виробництва, що виступає джерелом їх реалізації.

Посилання

Єщенко П. Bubbleeconomics як економіка фінансових спекуляцій і відтворення ірраціонального виробництва. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2010. Вип. 21. С. 12–18.

Сапачук Ю. Еволюційний розвиток фінансів та стабільність сучасного фінансового ринку. Наукові записки НаУКМА. Економічна науки. 2016. Том 1. Випуск 1. С. 154–158.

Смерічевський С. Трансформація економічних процесів в контексті глобалізаційних зрушень. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. № 22. Частина 2. С. 142–148.

Чухно А. Сучасні економічні теорії. Київ: Знання, 2007. 878 с.

Eshhenko P. (2010) Bubbleeconomics jak ekonomіka fіnansovih spekuljacіj і vіdtvorennja іrracіonal’nogo virob-nictva [Bubbleeconomics as economy of financial specula-tion and reproduction of irrational production]. Teoretichnі ta prikladnі pitannja ekonomіki, vol. 21, pp. 12–18.

Sapachuk Yu. (2016) Evolyucijnij rozvitok finansiv ta stabilnist suchasnogo finansovogo rinku [Evolutionary development of finance and stability of the modern financial market]. Naukovi zapiski NaUKMA. Ekonomichna nauki, vol 1, № 1, pp. 154–158.

Smerichevskij S. (2018) Transformaciya ekonomichnih procesiv v konteksti globalizacijnih zrushen [Transformation of economic processes in the context of globalization shifts]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, vol. 22, № 2, pp. 142–148.

Chuhno F. (2007) Suchasnі ekonomіchnі teorії [Modern economic theory]. Kyiv : Znannja

Переглядів статті: 3
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Смирнова, Н. (2023). СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ВИРОБНИЦТВА У КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. Економічний простір, (184), 9-12. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-1
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ