ПІДПРИЄМНИЦТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: воєнний стан, підприємництво, державне регулювання, воєнна економіка, інфляція, ВВП

Анотація

Воєнні дії на території України призвели до суттєвої трансформації вітчизняної економіки, що призвело до її значного уповільнення та зниження ділової активності підприємницьких суб’єктів. Стосовно економічних наслідків тривалого воєнного конфлікту, прямі втрати економіки від пошкодження та руйнування інфраструктури України вимірюються вже більше як сотнею мільярдів доларів. Найбільш постраждалими є житлове будівництво, дороги та аеропорти, активи промислових підприємств, інфраструктура агропромислового комплексу, транспортної галузі. Внаслідок глобалізаційних процесів воєнні конфлікти в окремих регіонах здатні призвести до суттєвих зрушень не лише економіки окремої країни, а й значної кількості інших економічних систем. Однак, особливої уваги потребує дослідження основних тенденцій економіки воєнного часу, під впливом яких здійснюється сучасне підприємництво в Україні та визначення ключових напрямків його подальшого розвитку. Вітчизняний бізнес в умовах сучасної воєнної економіки потребує активного державного втручання, тому вагомим інструментом державної підтримки бізнесу в умовах війни є пряме регулювання. Державні органи мають надавати приватному сектору як фінансову, так й експертну та консультаційну допомогу. Актуальним є пошук грантових коштів від зарубіжних країн, оскільки можливості державного фінансування є обмеженими, а пріоритет бюджетних витрат мають питання забезпечення обороноспроможності країни. Також важливими питаннями для вітчизняного підприємництва в умовах воєнного стану є відновлення ланцюгів постачання, збуту та пошуку іноземних партнерів, що дозволить відновити виробничі та операційні процеси в найближчій перспективі.

Посилання

Іванов С. В. Економічне відновлення і розвиток країн після збройних конфліктів та воєн: невтрачені можливості для України. URL: http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/6678/1/Економічне%20відновлення%20і%20розвиток%20країн%20після%20збройних%20конфліктів%20та%20воєн%20невтрачені%20можливості%20для%20України.pdf

Лілія Верховод. Війна та економіка: легальні та нелегальні практики отримання доходів. Науково-теоретичний альманах «Грані». 2020. Том 23 № 8. Дніпро Видавництво «Грані» 2020. С. 14. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36991/1/Benchak%20O.%20Вісник%20Грані%20№8_2020-1-13.pdf

Віктор Авдєєнко. Все для фронту: в Україні запрацювала економіка воєнного часу. URL: https://apostrophe.ua/ua/article/economy/2022-03-12/vse-dlya-fronta-v-ukraine-zarabotala-ekonomika-voennogo-vremeni/44763

Інтерв’ю з міністром економіки України – Юлією Свіріденко. Другий фронт великої війни: Як Україна перейшла до воєнної економіки. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/shcho-vidbuvayetsya-z-ukrajinskoyu-ekonomikoyu-zaraz-pid-chas-viyni-ministr-ekonomiki-sviridenko-50248351.html

Вишлінський Г., Репко М., Гайдай Ю. Економіка України під час війни: оперативна оцінка, квітень 2022. URL: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2022/04/UKR_Економіка-України-під-час-війни.pdf

Ivanov S. V. Ekonomichne vidnovlennia i rozvytok krain pislia zbroinykh konfliktiv ta voien: nevtracheni mozhlyvosti dlia Ukrainy [Economic recovery and development of countries after armed conflicts and wars: unmissable opportunities for Ukraine]. Available at: http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/6678/1/Економічне%20відновлення%20і%20розвиток%20країн%20після%20збройних%20конфліктів%20та%20воєн%20невтрачені%20можливості%20для%20України.pdf [in Ukrainian]

Verkhovod Liliia (2020). Viina ta ekonomika: lehalni ta nelehalni praktyky otrymannia dokhodiv [War and the Economy: Legal and Illegal Revenue-Making Practices]. Naukovo-teoretychnyi almanakh «Hrani», vol. 23 no 8, p. 14. Available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36991/1/Benchak%20O.%20Вісник%20Грані%20№8_2020-1-13.pdf [in Ukrainian]

Viktor Avdieienko. Vse dlia frontu: v Ukraini zapratsiuvala ekonomika voiennoho chasu [Everything for the front: the wartime economy has started working in Ukraine]. Available at: https://apostrophe.ua/ua/article/economy/2022-03-12/vse-dlya-fronta-v-ukraine-zarabotala-ekonomika-voennogo-vremeni/44763 [in Ukrainian]

Interv’iu z ministrom ekonomiky Ukrainy – Yuliieiu Sviridenko. Druhyi front velykoi viiny: Yak Ukraina pereishla do voiennoi ekonomiky [Interview with the Minister of Economy of Ukraine - Yulia Sviridenko. The Second Front of the Great War: How Ukraine Transitioned to a War Economy]. Available at: https://biz.nv.ua/ukr/experts/shcho-vidbuvayetsya-z-ukrajinskoyu-ekonomikoyu-zaraz-pid-chas-viyni-ministr-ekonomiki-sviridenko-50248351.html [in Ukrainian]

Vyshlinskyi H., Repko M., Haidai Yu. (2022) Ekonomika Ukrainy pid chas viiny: operatyvna otsinka, kviten [Economy of Ukraine during the war: operational assessment]. Available at: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2022/04/UKR_Економіка-України-під-час-війни.pdf [in Ukrainian]

Переглядів статті: 528
Завантажень PDF: 230
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Левчинський, Д., Ступнікер, Г., Каширнікова, І., & Зозуля, Н. (2022). ПІДПРИЄМНИЦТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економічний простір, (181), 110-114. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-19
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ