№ 127 (2017): Економічний простір

ВИПУСК 127 (2017)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Верхоглядова Н.І., Кононова І.В.
ПОБУДОВА ДЕСКРИПТИВНО-КАТЕГОРІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Задорожна О.Г.
ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОСТОРУ І ФУНКЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ХРОНОТОПУ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Афанасьєв К.М., Ганечко І.Г.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Онищенко В., Воробей Ю.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

Шалімова Н. С.
МІЖНАРОДНИЙ РЕЙТИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ («BENCHMARKING PUBLIC PROCUREMENT») ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ АУДИТІ

ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Андрейченко А.В.
СТВОРЕННЯ БЕЗВІДХОДНИХ ВИРОБНИЦТВ В АПК ЯК ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Поснова Т.В., Шиш А.В.
КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ФІНАНСИ, ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Лехіцький А.І.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ РЕСУРС ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ БАНКІВ З ДЕРЖАВНИМ КАПІТАЛОМ

Міщенко Л.О., Кужман М.О.
БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Назарова Г.Б.
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ`ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС

Виноградова О.В., Євтушенко Н. О.
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ «ЕФЕКТИВНИЙ КОНСУЛЬТАНТ» КОНСАЛТИНГОВОЇ КОМПАНІЇ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Жовковська Т.Т.
СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Кравченко Т.І.
УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-ІДЕЙ

Макаренко С.М., Абельдяєва Т.А., Казакова Т.С., Олійник Н.М.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Макара О.В.
СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ОСНОВІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Наджафов И.Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Радіонова Н. Й.
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сердюков К.Г.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВІ

Шостаковська А.В.
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОЗВИТКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА

Вагонова О.Г., Аржевічев Д.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПОВОДЖЕННЯ З НАКОПИЧЕНИМИ ВІДХОДАМИ УРАНОВОГО ВИРОБНИЦТВА

ОСВІТА В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Храпкіна В.В.
ЯКІСТЬ ОСВІТИ: СУЧАСНІ ВИМІРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ

Опубліковано: 2020-12-01

ВИПУСК 127 (2017)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Верхоглядова Н.І., Кононова І.В.
ПОБУДОВА ДЕСКРИПТИВНО-КАТЕГОРІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Задорожна О.Г.
ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОСТОРУ І ФУНКЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ХРОНОТОПУ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Афанасьєв К.М., Ганечко І.Г.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Онищенко В., Воробей Ю.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

Шалімова Н. С.
МІЖНАРОДНИЙ РЕЙТИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ («BENCHMARKING PUBLIC PROCUREMENT») ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ АУДИТІ

ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Андрейченко А.В.
СТВОРЕННЯ БЕЗВІДХОДНИХ ВИРОБНИЦТВ В АПК ЯК ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Поснова Т.В., Шиш А.В.
КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ФІНАНСИ, ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Лехіцький А.І.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ РЕСУРС ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ БАНКІВ З ДЕРЖАВНИМ КАПІТАЛОМ

Міщенко Л.О., Кужман М.О.
БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Назарова Г.Б.
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ`ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС

Виноградова О.В., Євтушенко Н. О.
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ «ЕФЕКТИВНИЙ КОНСУЛЬТАНТ» КОНСАЛТИНГОВОЇ КОМПАНІЇ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Жовковська Т.Т.
СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Кравченко Т.І.
УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-ІДЕЙ

Макаренко С.М., Абельдяєва Т.А., Казакова Т.С., Олійник Н.М.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Макара О.В.
СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ОСНОВІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Наджафов И.Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Радіонова Н. Й.
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сердюков К.Г.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВІ

Шостаковська А.В.
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОЗВИТКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА

Вагонова О.Г., Аржевічев Д.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПОВОДЖЕННЯ З НАКОПИЧЕНИМИ ВІДХОДАМИ УРАНОВОГО ВИРОБНИЦТВА

ОСВІТА В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Храпкіна В.В.
ЯКІСТЬ ОСВІТИ: СУЧАСНІ ВИМІРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ