№ 128 (2017): Економічний простір

ВИПУСК 128 (2017)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Пашкевич М.С., Шагоян С.М.
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЮ БАЗОЮ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР ДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН ЄВРОПИ

Пилипенко Г.М., Гузенко І. Ю.
ПРОБЛЕМИ НАДНАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Stavytska Alla
TRENDS AND PROSPECTS OF OPTIMIZATION OF THE WORLD INFORMATION TECHNOLOGY MARKET DEVELOPMENT IN GLOBALIZATION CONDITIONS

ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Антонюк О.П., Бєлкіна І.А.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІЗУ ВЕЛИКИХ ДАНИХ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Іванова Н.С.
СИСТЕМОТВОРЧІ ЕЛЕМЕНТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ількова Н.В.
CУТНІСТЬ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ

Кантур К.С.
НЕФОРМАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ЯК ЧИННИК МОНОПОЛІЗАЦІЇ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

Кишакевич Б.Ю., Нахаєва М.М.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ

Ложачевська О.М., Григоренко Р.В.
МОНІТОРИНГ РИНКУ АТОСЕРВІСНИХ ПОСЛУГ

Орловська Ю.В.
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТО – СПРОМОЖНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Федуняк І.О.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ КАРТОПЛЯРСТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Шевцова С. А., Велика Д.М., Кривогуз Д.С.
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ФІНАНСИ, ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Полішко Г.Г.
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМНИХ БАНКІВ В КОНТЕКСТІ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Разживін В. М.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Тіверіадська Л.В., Якименко А.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС

Ащеулова О.М.
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗЕРВІВ ВУГЛЕДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вагонова О.Г., Досужий В.С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ ЯК ЧИННИК ПРИВАБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Виноградова О.В., Євтушенко Н.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КОНСАЛТИНГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Котькалова-Литвин І.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Оскома О.В.
ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ОБМЕЖЕНЬ

ОСВІТА В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Павліха Н.В., Долиняк Ю.О.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНИ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА

Прушківський В.Г., Квактун О.О.
ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Опубліковано: 2020-12-01

ВИПУСК 128 (2017)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Пашкевич М.С., Шагоян С.М.
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЮ БАЗОЮ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР ДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН ЄВРОПИ

Пилипенко Г.М., Гузенко І. Ю.
ПРОБЛЕМИ НАДНАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Stavytska Alla
TRENDS AND PROSPECTS OF OPTIMIZATION OF THE WORLD INFORMATION TECHNOLOGY MARKET DEVELOPMENT IN GLOBALIZATION CONDITIONS

ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Антонюк О.П., Бєлкіна І.А.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІЗУ ВЕЛИКИХ ДАНИХ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Іванова Н.С.
СИСТЕМОТВОРЧІ ЕЛЕМЕНТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ількова Н.В.
CУТНІСТЬ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ

Кантур К.С.
НЕФОРМАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ЯК ЧИННИК МОНОПОЛІЗАЦІЇ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

Кишакевич Б.Ю., Нахаєва М.М.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ

Ложачевська О.М., Григоренко Р.В.
МОНІТОРИНГ РИНКУ АТОСЕРВІСНИХ ПОСЛУГ

Орловська Ю.В.
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТО – СПРОМОЖНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Федуняк І.О.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ КАРТОПЛЯРСТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Шевцова С. А., Велика Д.М., Кривогуз Д.С.
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ФІНАНСИ, ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Полішко Г.Г.
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМНИХ БАНКІВ В КОНТЕКСТІ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Разживін В. М.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Тіверіадська Л.В., Якименко А.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС

Ащеулова О.М.
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗЕРВІВ ВУГЛЕДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вагонова О.Г., Досужий В.С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ ЯК ЧИННИК ПРИВАБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Виноградова О.В., Євтушенко Н.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КОНСАЛТИНГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Котькалова-Литвин І.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Оскома О.В.
ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ОБМЕЖЕНЬ

ОСВІТА В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Павліха Н.В., Долиняк Ю.О.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНИ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА

Прушківський В.Г., Квактун О.О.
ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ