Яровенко, Г. М. (2020) «ВИКОРИСТАННЯ КАРТ КОХОНЕНА ДЛЯ АНАЛІЗУ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН З УРАХУВАННЯМ ЇХ РОЗВИТКУ », Економічний простір, (157), с. 118-124. doi: 10.32782/2224-6282/157-21.