Яровенко, Г. М. (2020). ВИКОРИСТАННЯ КАРТ КОХОНЕНА ДЛЯ АНАЛІЗУ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН З УРАХУВАННЯМ ЇХ РОЗВИТКУ . Економічний простір, (157), 118-124. https://doi.org/10.32782/2224-6282/157-21