ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АПК В УМОВАХ COVID-19

  • Р. В. Микула ННЦ «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України
  • В. Д. Залізко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: розвиток АПК, COVID-19, інновації в управлінні, децентралізація, інноваційний розвиток, пандемія

Анотація

У міру того як COVID-19 продовжує поширюватися по всьому світу, важливо враховувати його справжні і потенційні наслідки для агропродовольчого сектору з погляду як поставок продовольства, так і попиту на нього. Забезпечення безперервного функціонування глобальних і національних ланцюжків поставок продовольства матиме вирішальне значення для забезпечення поставок та запобігання продовольчої кризи в країнах, які вже стикаються з проблемами продовольчої та харчової безпеки, зменшуючи загальний негативний вплив пандемії на світову економіку. Розглянуто результати застосування різних засобів для подолання пандемії COVID-19 за кордоном та наведено конкретні прикладі. Системно висвітлено питання щодо визначення перспективних векторів розвитку вітчизняної аграрної економіки в контексті протидії пандемії, а також проведено комплексну оцінку рівня економічних збитків на макрорівні.

Посилання

ILO. URL: https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends-for-women2017/lang--en/index.htm.

IFAD. URL: https://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/39240288.

Impact of the global food crisis on the poor: what is the evidence. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.371.4699&rep=rep1&type=pdf.

Canada’s COVID-19 Economic Response Plan. URL: https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html.

Gazzetta Ufficiale. URL: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg.

Страновой обзор: Опыт Франции в борьбе с COVID-19. URL: https://ach.gov.ru/upload/pdf/Страновой %20обзор_Франция_рус.pdf.

Как в Германии спасают малый и средний бизнес от коронавируса. URL: https://www.dw.com/ru/как-в-германии-спасают-малый-и-средний-бизнес-от-коронавируса/a-52916009.

США выделят 19 млрд долларов на поддержку фермеров из-за коронавируса. URL: https://www.dw.com/ru/сша-выделят-19-млрд-долларов-на-поддержку-фермеров-из-за-коронавируса/a-53170538.

Гончаренко І.В. URL: https://scholar.google.com/citations?user=E_ZHVOcAAAAJ&hl=uk.

Талавиря М.П. URL: https://scholar.google.com/citations?user=OlTc9u0AAAAJ&hl=uk.

Малік М.Й. URL: https://scholar.google.com/citations?user=PnNMMnEAAAAJ&hl=uk.

Козак О. URL: https://scholar.google.com/citations?user=BeaHV4YAAAAJ&hl=uk.

Булавка О. URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=jJXzz7kAAAAJ&hl=ru.

Comparing G20’s cash cannon in 2020. URL:

https://economics.rabobank.com/publications/2021/april/comparing-g20s-cash-canon-in-2020/.

ILO. Available at: https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends-for-women2017/lang--en/index.htm (accessed 10 August 2021).

IFAD. Available at: https://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/39240288.

Impact of the global food crisis on the poor: what is the evidence. Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.371.4699&rep=rep1&type=pdf.

Canada’s COVID-19 Economic Response Plan. Available at: https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html.

Gazzetta Ufficiale. Available at: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg.

Stranovoj obzor: Opy`t Franczii v bor`be s COVID-19 [Country Profile: French Experience in Combating COVID-19]. Available at: https://ach.gov.ru/upload/pdf/Страновой%20обзор_Франция_рус.pdf.

Kak v Germanii spasayut maly`j i srednij biznes ot koronavirusa [How small and medium-sized businesses are being saved from coronavirus in Germany]. Available at: https://www.dw.com/ru/как-в-германии-спасают-малый-и-средний-бизнес-от-коронавируса/a-52916009.

SShA vy`delyat 19 mlrd dollarov na podderzhku fermerov iz-za koronavirusa [US to Allocate $ 19 Billion to Support Farmers Amid Coronavirus]. Available at: https://www.dw.com/ru/сша-выделят-19-млрд-долларов-на-поддержку-фермеров-из-за-корона-вируса/a-53170538

Iryna Honcharenko, Goncharenko I.V. Available at: https://scholar.google.com/citations?user=E_ZHVOcAAAAJ&hl=uk.

Talavirya Mykola Petrovich. Available at: https://scholar.google.com/citations?user=OlTc9u0AAAAJ&hl=uk.

Mykola Yosypovych Malik. Available at: https://scholar.google.com/citations?user=PnNMMnEAAAAJ&hl=uk.

Olga Kozak. Available at: https://scholar.google.com/citations?user=BeaHV4YAAAAJ&hl=uk.

Bulavka Oleksii. Available at: https://scholar.google.com.ua/citations?user=jJXzz7kAAAAJ&hl=ru.

Comparing G20’s cash cannon in 2020. Available at: https://economics.rabobank.com/publications/2021/april/comparing-g20s-cash-canon-in-2020.

Переглядів статті: 26
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Микула, Р. В., & Залізко, В. Д. (2021). ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АПК В УМОВАХ COVID-19. Економічний простір, (174), 39-43. https://doi.org/10.32782/2224-6282/174-7
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ