ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА АВСТРІЇ

Ключові слова: економічна співпраця, експортна діяльність, зовнішня торгівля, імпорт та експорт послуг, інвестиційний сектор, науково-технічна співпраця, фінансові відносини

Анотація

Зроблено аналіз економічного співробітництва між Україною та Австрією у зовнішній торгівлі, інвестиціях та туризмі, а також у фінансовому секторі та науково-технічній галузі. Існуючий рівень співпраці створив міцне підґрунтя для активізації та розбудови тих секторів міждержавних відносин, у яких зацікавлені обидві держави. Секторальним рушієм співпраці між Україною та Австрією стала сучасна політико-правова база, чинна у сфері Європейської економічної взаємодії. Одним із важливих сегментів співпраці кожної держави – є її здатність здійснювати успішну експортну діяльність. Аналіз динаміки зовнішньоторговельних операцій між двома державами показав, що імпорт України у 2015-2019 роках поступався експорту, що зумовило зростання негативного сальдо щорічної торгівлі. Значну частину імпорту склала готова продукція. На противагу цьому український експорт послуг упродовж останніх п`яти років стабільно зростав, переважаючи імпорт. Щодо імпорту послуг з Австрії, то найбільшу частку загалом становили транспортні послуги, послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні послуги, а також послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності і подорожами. Щодо структури експорту та імпорту послуг між Україною та Австрією, то суттєвих змін за період 2015-2019 років не виявлено. Наведені статистичні підрахунки дали змогу всебічно оцінити ефективність сучасних економічних відносин між двома країнами. Встановлено, що найактивніша співпраця здійснюється у зовнішньоторговельному секторі, на що вказує структура та динаміка імпортних та експортних операцій між країнами. Були визначені пріоритетні напрямки співпраці, які зафіксовані у десятьох проектах, над якими спільно працюватимуть українські та австрійські науковці. Фінансовий сектор залишається найбільш розвиненим з точки зору інвестиційного співробітництва між країнами. Австрія є одним із пріоритетних торговельно-економічних партнерів України в Європі, і очікується посилення економічної взаємодії між країнами з урахуванням посилення науково-технічного співробітництва. Перспективними пріоритетними напрямами економічного співробітництва будуть сільське господарство, наука, ІТ-сектор, енергетичний сектор, туризм, споживчі товари та харчова промисловість.

Посилання

Ministry of Education and Science of Ukraine (2018). Vyznacheno spiljni ukrajinsjko-avstrijsjki naukovo-doslidni proekty na 2019-2020 roky [Joint Ukrainian-Austrian Scientific Research Projects for 2019-2020 has been defined]. Available at: https://mon.gov.ua/ua/news/viznacheno-proekti-nad-yakimi-ukrayinski-ta-avstrijski-naukovci-spilno-pracyuvatimut-u-2019-2020-rokah (Accessed 17.09.2021)

State Statistics Service of Ukraine (2020). Gheoghrafichna struktura eksportu-importu poslugh z krajinamy JeS. [Geographical structure of exports-imports in services with EU countries]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 17.09.2021)

State Statistics Service of Ukraine (2020). Gheoghrafichna struktura eksportu-importu tovariv [Geographical structure of exports-imports in goods]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 17.09.2021)

Hrytsan A. (2018). Analiz zovnishnjotorghoveljnykh vidnosyn mizh Ukrajinoju ta Avstrijeju [Analysis of Foreign Trade Relations between Ukraine and Austria]. Business Analytics in Foreign Trade Management: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference (Kyiv, March 16, 2018). Kyiv: Information Analytical Agency, State Enterprise, pp. 33–36.

Dyrda A. (2017). Gholovuvannja Avstriji v OBSJe: perspektyvy i ryzyky dlja Ukrajiny [Austrian OSCE Presidency: Prospects and Risks for Ukraine]. Current Issues of International Relations, vol. 1, pp. 64–68. Available at: http://www.iir.edu.ua/uploads/files/ШВ-Березень-2017-Ч_1.pdf#page=64 (Accessed 17.09.2021).

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2020). Informacija pro dijaljnistj Ukrajinsjko-Avstrijsjkoji Spiljnoji Komisiji z pytanj torghivli ta ekonomichnykh vidnosyn [Information on the Activities of the Ukrainian-Austrian Joint Commission on Trade and Economic Relations]. Available at: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0bc49138-4bc3-4cd9-b717-14d6f1ad929f&title=Avstriia&isSpecial=true (Accessed 17.09.2021).

State Statistics Service of Ukraine (2020).Structure of Foreign Trade in Goods with Different Countries [Struktura zovnishnjoji torghivli tovaramy z riznymy krajinamy. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 17.09.2021).

Papenko N., Lykhachova O. (2013). Avstrijsjko-ukrajinsjki vidnosyny: istorychnyj vymir [Austrian-Ukrainian Relations: Historical Dimension]. Bulletin of Kyiv National Economic University, vol. 5(118), pp. 51–59.

Ministry of Education and Science of Ukraine (2020). Perelik spiljnykh ukrajinsjko-avstrijsjkykh naukovo-doslidnykh proektiv, zatverdzhenykh do vprovadzhennja u 2019-2020 rokakh [List of Joint Ukrainian-Austrian Scientific Research Projects Approved for Implementation in 2019-2020]. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/mizhnarodna/nauka-rezultaty-konkursiv/2-perelik-proektiv.pdf (Accessed 17.09.2021).

Pobochenko L.M., Liubartseva K.D. (2014). Analiz torghoveljno-ekonomichnogho spivrobitnyctva Ukrajiny z krajinamy JeS [Analysis of Trade and Economic Cooperation of Ukraine with EU Countries]. Scientific Bulletin of the Institute of International Relations at NAU. Series: Economics, Law, Political Science, Tourism, 2014, Vol. 1, pp. 37–45.

State Statistics Service of Ukraine (2020). Prjami investyciji (akciji) v ekonomiku Ukrajiny ta z Ukrajiny, perelicheni za krajinamy, krajinamy JeS, vydamy ekonomichnoji dijaljnosti, reghionamy (2010-2018 rr.) [Direct Investments (Stocks) into the Ukrainian Economy and from Ukraine listed by countries, EU countries, types of economic activity, regions (2010-2018)]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 17.09.2021).

State Statistics Service of Ukraine (2020). Richni obsjaghy zovnishnjoji torghivli poslughamy Ukrajiny (pererakhovani za vydamy poslugh) [Annual Volumes of Ukraine’s Foreign Trade in Services (listed by types of services)]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 17.09.2021).

Safarians Ye. (2017). Vplyv Rosiji na pozyciju Avstriji v konteksti Ughody pro asociaciju Ukrajina-Jevropejsjkyj Sojuz [Russian Influence on the Position of Austria in the Context of the Ukraine-European Union Association Agreement]. Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, vol. 26, pp. 209–224.

Safarians Ye. (2017). Torghoveljno-ekonomichni vidnosyny mizh Avstrijsjkoju Respublikoju ta Ukrajinoju [Trade and Economic Relations between the Republic of Austria and Ukraine]. Interdisciplinary Humanities Studies. Series: Historical Sciences, vol. 3, pp. 226–241.

Safarians Ye. (2015). Ukrajina ta Avstrijsjka Respublika: Spivpracja u procesi jevropejsjkoji integhraciji [Ukraine and the Republic of Austria: Cooperation in the European Integration Process]. Ukrainian Historical Collection. vol. 18, pp. 267–276.

Safarians Ye. (2017). Formuvannja pravovykh zasad ukrajinsjko-avstrijsjkykh vidnosyn (1991–2016) [Formation of Legal Principles of Ukrainian-Austrian Relationship (1991–2016)]. Ukrainian Historical Collection, vol. 19, pp. 313–320.

State Statistics Service of Ukraine (2020). Statystyka turystychnoji dijaljnosti v Ukrajini u 2018 r. [Statistics of Tourist Activity in Ukraine in 2018]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 17.09.2021).

Uniyat A.V. (2017). Economic Cooperation of Ukraine with Member Countries of North American Free Trade Agreement. Investments: Practice and Experience. №. 15. pp. 46–52.

Khymynets V.V. (2003) Ukrajinsjko-avstrijsjki vidnosyny: politychni ta ekonomichni aspekty (1991-2001) [Ukrainian-Austrian Relations: Political and Economic Aspects (1991-2001)]. Scientific Bulletin of the Diplomatic Academy of Ukraine, vol. 9, pp. 97–110.

Shaida O.Ye. (2012). Dyplomatychnyj instrument rozvytku ukrajinsjko-avstrijsjkykh vidnosyn [Diplomatic Instrument of the Development of the Ukrainian-Austrian Relations]. Ekonomika ta Derzhava Journal, vol. 7, pp. 13–15.

Визначено спільні українсько-австрійські науково-дослідні проекти на 2019-2020 роки. Міністерство освіти і науки України. 2018. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/viznacheno-proekti-nad-yakimi-ukrayinski-ta-avstrijski-naukovci-spilno-pracyuvatimut-u-2019-2020-rokah (дата звернення: 17.09.2021).

Географічна структура експорту-імпорту послуг з країнами ЄС. Державна служба статистики України. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 17.09.2021).

Географічна структура експорту-імпорту товарів. Державна служба статистики України. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 17.09.2021).

Грицан А. Аналіз зовнішньоторговельних відносин між Україною та Австрією. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньою торгівлею : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 березня 2018 р.). Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, ДП, 2018. С. 33 36.

Дирда А. Головування Австрії в ОБСЄ: перспективи і ризики для України. Шевченківська весна : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ, 30 березня 2017 р.). Частина І. С. 64–68. URL: http://www.iir.edu.ua/uploads/files/ШВ-Березень-2017-Ч_1.pdf#page=64 (дата звернення: 17.09.2021).

Інформація про діяльність Українсько-Австрійської Спільної Комісії з питань торгівлі та економічних відносин. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 2020. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0bc49138-4bc3-4cd9-b717-14d6f1ad929f&title=Avstriia&isSpecial=true (дата звернення: 17.09.2021).

Структура зовнішньої торгівлі товарами з різними країнами. Державна служба статистики України. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 17.09.2021).

Папенко Н., Лихачова О. Австрійсько-українські відносини: історичний вимір. Вісник Київського національного економічного університету. 2013. Вип. 5 (118). С. 51–59.

Перелік спільних українсько-австрійських науково-дослідних проектів, затверджених до впровадження у 2019-2020 роках. Міністерство освіти і науки України. 2020.URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/mizhnarodna/nauka-rezultaty-konkursiv/2-perelik-proektiv.pdf (дата звернення: 17.09.2021).

Побоченко Л.М., Любарцева К.Д. Аналіз торговельно-економічного співробітництва України з країнами ЄС. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин при НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм. 2014. Вип. 1. С. 37–45.

Прямі інвестиції (акції) в економіку України та з України, перелічені за країнами, країнами ЄС, видами економічної діяльності, регіонами (2010-2018 рр.). Державна служба статистики України. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 17.09.2021).

Річні обсяги зовнішньої торгівлі послугами України (перераховані за видами послуг). Державна служба статистики України. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 17.09.2021).

Сафар’янс Є. Вплив Росії на позицію Австрії в контексті Угоди про асоціацію Україна-Європейський Союз. Інститут історії України НАН України. 2017. Т. 26. С. 209–224.

Сафар’янс Є. Торговельно-економічні відносини між Австрійською Республікою та Україною. Міждисциплінарні гуманітарні дослідження. Серія: Історичні науки. 2017. Вип. 3. С. 226–241.

Сафар’янс Є. Україна та Австрійська Республіка: Співпраця у процесі європейської інтеграції. Український історичний збірник. 2015. Вип. 18. С. 267–276.

Сафар’янс Є. Формування правових засад українсько-австрійських відносин (1991–2016). Український історичний збірник. 2017. Вип. 19. С. 313–320.

Статистика туристичної діяльності в Україні у 2018 р. Державна служба статистики України. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 17.09.2021).

Уніят А.В. Економічне співробітництво України з країнами -учасницями Угоди про вільну торгівлю Північної Америки. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 15. С. 46–52.

Химинець В.В. Українсько-австрійські відносини: політичні та економічні аспекти (1991-2001). Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2003. Вип. 9. С. 97–110.

Шайда О.Є. Дипломатичний інструмент розвитку українсько-австрійських відносин. Економіка та державний журнал. 2012. Вип. 7. С. 13–15.

Переглядів статті: 26
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Присяжнюк, Ю., & Сулим, Б. (2021). ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА АВСТРІЇ. Економічний простір, (174), 21-27. https://doi.org/10.32782/2224-6282/174-4
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ