АКТУАЛІТЕТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 5G-ТЕХНОЛОГІЙ У КНР В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

  • Н.І. Гончаренко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-4148-5369
  • А.О. Агафонова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Д.С. Ковтун Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, інформаційне суспільство, інфокомунікаційна інфраструктура, 5G-технології, цифровізація

Анотація

Дослідження присвячено аналізу особливостей упровадження 5G-технологій у КНР в умовах цифровізації економіки. Із метою оцінки готовності китайської економіки до імплементації 5G-технологій проведено аналіз основних показників, що характеризують рівень розвитку інформаційно-комунікативних технологій КНР, та ідентифіковано чинники успішного впровадження інновацій. Охарактеризовано сучасний рівень розповсюдження 5G у соціально-економічних сферах КНР, визначено недоліки, ризики, можливості і переваги використання технологій мобільного зв'язку п'ятого покоління; виокремлено найбільш привабливі галузі для впровадження 5G-технологій, а саме: ЗМІ та реклама, виробництво та логістика, роздрібна торгівля та енергетика. За результатами аналізу розроблено науково-практичні рекомендації щодо подальшого розвитку цифрової економіки у КНР і запропоновано комплекс заходів щодо вдосконалення функціонування ринку праці, фінансово-технічного сектору та цифрової інфраструктури, що спрямований на подальше посилення конкурентоспроможності КНР.

Посилання

Гончаренко Н.І. Особливості функціонування світового ринку інформаційних технологій в умовах трансформаційних змін глобального економічного середовища. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2018. №. 7. С. 95–97.

Пак С. Торгова війна КНР та США: що буде з китайською економікою? Вісник міжнародних організацій: освіта, наука, нова економіка. 2020. № 2. С. 213–235.

Панасенко Д. Як влаштовано: вибір частот для 5G. Хабр. 2019. URL: https://habr.com/ru/company/ru_mts/blog/466775 (дата звернення: 21.09.2021).

5G report: Mapping the enterprise 5G opportunity. Nokia : вебсайт. URL: https://www.nokia.com/networks/research/5g-enterprise-market-research (дата звернення: 01.10.2021).

5G Techritory Forum. Opening speech by Malcolm Johnson, ITU Deputy Secretary-General. ITU : вебсайт. URL: https://www.itu.int/en/osg/dsg/speeches/Pages/2019-11-28-.aspx (дата звернення: 01.09.2021).

China Mobile Ltd : статистичні дані. URL: https://www.chinamobileltd.com/en/ir/operation_m.php?year=2020&scroll2title=1 (дата звернення: 21.09.2021).

CMS Expert Guide to 5G regulation and law. URL: https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-5g-regulation-and-law/china (дата звернення: 21.09.2021).

Dovgal, O., Goncharenko, N., Honcharenko, V., Shuba, T., and Babenko, V. (2019). Leadership of China In the Innovative Development of the BRICS Countries. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume X. Winter, 8(46). Р. 2305–2316.

Forecast 5G share of total mobile connections in 2025 : статистичні дані. URL: https://www.statista.com/statistics/1100828/forecast-5g-adoption-2025 (дата звернення: 10.10.2021).

Global innovation index 2020 Who Will Finance Innovation? URL : https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (дата звернення: 21.09.2021).

Joselin García The US war on chinese 5G technology. OBELA. 2021. URL: http://www.obela.org/en-analisis/the-us-war-on-chinese-5g-technology (дата звернення: 03.10.2021).

Juan Pedro Tomas China Tower, Beijing Mobile complete 5G deployment at Beijing Capital Airport. In-Building Tech. 2020. URL: https://inbuildingtech.com/5g/china-tower-beijing-mobile-complete-5g-deployment-at-beijing-capital-airport (дата звернення: 21.09.2021).

Number of cities in which 5G is available 2021 : статистичні дані. URL: https://www.statista.com/statistics/1215456/5g-cities-by-country (дата звернення: 21.09.2021).

Olena Dovgal, Georgiy Dovgal, Nataliia Goncharenko, Yelizaveta Fomina DIGITAL TRANSFORMATION OF THE BUSINESS ENVIRONMENT: PROSPECTS AND PARADOXES. Social and economic aspects of internet services market development: monograph; Edited by I. Tatomyr, V. Fedyshyn. Praha : OKTAN PRINT, 2021. Р. 55–66.

Patently Apple : статистичні дані. URL: https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2021/06/apple-was-the-leading-5g-smartphone-vendor-in-q4-2020-and-despite-growing-competiton-apple-remained-the-5g-champ-in-q1-2021.html (дата звернення: 10.10.2021).

Qian Liu, Xiaochuan Shi, Xu Wang, Jia Li 5G Development in China: From Policy Strategy to User-Oriented Architecture. Hindawi. Mobile Information System . 2017. URL: https://hindawi.com/journals/misy/2017/2358618.pdf. (дата звернення: 10.09.2021).

The network readiness index 2020 Accelerating Digital Transformation in a post-COVID Global Economy. URL: https://networkreadinessindex.org/wp-content/uploads/2020/10/NRI-2020-Final-Report-October2020.pdf (дата звернення: 10.09.2021).

Goncharenko N. (2018). Osoblyvosti funkcionuvannya svitovogo rynku informacijnyx texnologij v umovax transformacijnyx zmin global`nogo ekonomichnogo seredovyshh [Features of functioning of the world market of information technologies in the conditions of transformational changes of the global economic environment] Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina. Seriya «Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krayinoznavstvo. Turyzm», no. 7, pp. 95-97.

Park S. (2020). Torgova vijna Ky`tayu ta SShA: shho bude z ky`tajs`koyu ekonomikoyu? [China-US trade war: what will happen to the Chinese economy?]. Visny`k mizhnarodny`x organizacij: osvita, nauka, nova ekonomika, no. 2, pp. 213-235.

Panasenko D. (2019). Yak vlashtovano: vy`bir chastot dlya 5G [How it works: choosing frequencies for 5G]. Xabr. URL: https://habr.com/ru/company/ru_mts/blog/466775.

5G report: Mapping the enterprise 5G opportunity. Nokia : web-site. URL: https://www.nokia.com/networks/research/5g-enterprise-market-research/

5G Techritory Forum. Opening speech by Malcolm Johnson, ITU Deputy Secretary-General. ITU : web-site. 2019, Riga. URL: https://www.itu.int/en/osg/dsg/speeches/Pages/2019-11-28-.aspx.

China Mobile Ltd : statistics. URL: https://www.chinamobileltd.com/en/ir/operation_m.php?year=2020&scroll2title=1.

CMS Expert Guide to 5G regulation and law. URL : https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-5g-regulation-and-law/china.

Dovgal, O., Goncharenko, N., Honcharenko, V., Shuba, T., and Babenko, V. (2019). Leadership of China In the Innovative Development of the BRICS Countries. Journal of Advanced Research in Law and Economics, vol. X, Winter, no. 8(46): 2305-2316.

Forecast 5G share of total mobile connections in 2025: statistics. URL: https://www.statista.com/statistics/1100828/forecast-5g-adoption-2025.

GLOBAL INNOVATION INDEX 2020 Who Will Finance Innovation? URL : https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf .

Joselin García (2021). The US war on chinese 5G technology. OBELA. URL: http://www.obela.org/en-analisis/the-us-war-on-chinese-5g-technology.

Juan Pedro Tomas (2020) China Tower, Beijing Mobile complete 5G deployment at Beijing Capital Airport. In-Building Tech. URL : https://inbuildingtech.com/5g/china-tower-beijing-mobile-complete-5g-deployment-at-beijing-capital-airport.

Number of cities in which 5G is available 2021 : statistics. URL: https://www.statista.com/statistics/1215456/5g-cities-by-country.

Olena Dovgal, Georgiy Dovgal, Nataliia Goncharenko, Yelizaveta Fomina (2021). Digital transformation of the business environment: prospects and paradoxes. Social and economic aspects of internet services market development: monograph; Edited by I. Tatomyr, V. Fedyshyn. Praha: OKTAN PRINT, pp. 55-66.

Patently Apple : statistics. URL: https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2021/06/apple-was-the-leading-5g-smartphone-vendor-in-q4-2020-and-despite-growing-competiton-apple-remained-the-5g-champ-in-q1-2021.html.

Qian Liu, Xiaochuan Shi, Xu Wang, Jia Li (2017) 5G Development in China: From Policy Strategy to User-Oriented Architecture. Hindawi. Mobile Information System . URL : https://hindawi.com/journals/misy/2017/2358618.pdf.

The network readiness index 2020 Accelerating Digital Transformation in a post-COVID Global Economy. URL : https://networkreadinessindex.org/wp-content/uploads/2020/10/NRI-2020-Final-Report-October2020.pdf.

Переглядів статті: 34
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Гончаренко, Н., Агафонова, А., & Ковтун, Д. (2021). АКТУАЛІТЕТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 5G-ТЕХНОЛОГІЙ У КНР В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. Економічний простір, (174), 11-16. https://doi.org/10.32782/2224-6282/174-2
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ