ОСНОВА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ КІБЕРСПОРТУ

Ключові слова: кіберспортивні клуби, тренувальні бази, буткемп, розробники/видавці ігор

Анотація

Стаття присвячена процесу моделювання, що орієнтований на проєктування та оптимізацію течії процесів розвитку кіберспорту. У якості основи моделювання визначений пул незалежних величин, які формуються залежно від змісту типових робіт, їх вартості та параметрів дохідності. Відповідно до вищенаведеного метою статті є виділення і деталізація основи моделювання процесів розвитку різних типів кіберспортивних організацій. Відповідно до цього мають бути вирішені наступні дослідницькі завдання: виділення і деталізація основи моделювання процесів розвитку розробників/видавців цифрових ігор; виділення і деталізація основи моделювання процесів розвитку кіберспортивних арен; виділення і деталізація основи моделювання процесів розвитку кіберспортивних клубів, тренувальних баз, буткемпів. Основа моделювання полегшить розробку підходу до моделювання системогенезу функціональних систем та онтогенезу їх розвитку для кіберспортивних організацій засобами динамічного програмування.

Посилання

Гороховатський В.О., Дубницький В.Ю., Кобилін А.М., Лукін В.О., Москаленко О.В. Методика визначення собівартості програмного забезпечення. Системи обробки інформації. 2014. Вип. 4(120). С. 90–96.

Правила спортивних змагань з кіберспорту. URL: https://sport.gov.ua/storage/app/sites/16/Sport/Pravyla_zmagan/2020/pravila-kibersport.pdf

Чизмар І.І., Гоблик В.В. Кіберспортивні організації з франчайзинговими мережами: формалізація техніко-економічного розвитку на основі оптимальної стратегії експлуатації та оновлення обладнання. Economic Annals-ХХI. 2021. № 187(1-2). С. 146–162.

Bhondekar A.P., Renu V., Singla M., & Ghanshyan C. Genetic Algorithm Based Node Placement Methodology For Wireless Sensor Networks. Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists. 2009., № 1, Hong Kong. URL: https://www.researchgate.net/publica-tion/44259528_Genetic_Algorithm_Based_Node_Placement_Methodology_For_Wireless_Sensor_Networks

Chen B.Y. Classification of h-homogeneous production functions with constant elasticity of substitution. Tamkang Journal of Mathematics. 2012. Vol. 43(2), pp. 321–328.

Farnham D. (2018) Overwatch’s new hero, Brigitte Lindholm, is a tanky support. URL: https://www.cnet.com/news/overwatch-new-hero-brigitte

Horokhovatskyy V.O., Dubnytskyy V.YU., Kobylin A.M., Lukin V.O., Moskalenko O.V. (2014) Metodyka vyznachennya sobivartosti prohramnoho zabezpechennya [Method of determining the cost of software]. Information Processing System, vol. 4(120), pp. 90–96.

Pravyla sportyvnykh zmahan z kibersportu [Rules of sports competitions in e-sports]. Available at: https://sport.gov.ua/storage/app/sites/16/Sport/Pravyla_zmagan/2020/pravila-kibersport.pdf

Chyzmar I., Hoblyk V. (2021) Kibersportyvni orhanizatsiyi z franchayzynhovymy merezhamy: formalizatsiya tekhniko-ekonomichnoho rozvytku na osnovi optymalnoyi stratehiyi ekspluatatsiyi ta onovlennya obladnannya [E-sports organizations with franchised networks: formalization of technological and economic development based on optimal operation and upgrade of the hardware]. Economic Annals-ХХI. vol. 187, no. 1–2, pp. 146–162.

Bhondekar A.P., Renu V., Singla M. & Ghanshyan C. (2009) Genetic Algorithm Based Node Placement Methodology For Wireless Sensor Networks. Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, 1, Hong Kong. Available at: https://www.researchgate.net/publica-tion/44259528_Genetic_Algorithm_Based_Node_Placement_Methodology_For_Wireless_Sensor_Networks

Chen B.Y. (2012) Classification of h-homogeneous production functions with constant elasticity of substitution. Tamkang Journal of Mathematics, vol. 43(2), pp. 321–328.

Farnham D. (2018) Overwatch’s new hero, Brigitte Lindholm, is a tanky support. Available at: https://www.cnet.com/news/overwatch-new-hero-brigitte

Переглядів статті: 148
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Гоблик, В. В., & Чизмар, І. І. (2021). ОСНОВА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ КІБЕРСПОРТУ. Економічний простір, (172), 7-12. https://doi.org/10.32782/2224-6282/172-1
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ