DSGE-МОДЕЛЮВАННЯ У ФОКУСІ ФІСКАЛЬНО-МОНЕТАРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

  • С. М. Швець ДУ «Інститут економіки і прогнозування Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-3102-9784
Ключові слова: фіскальна політика, монетарна політика, макромоделювання, DSGE, економіка, що розвивається

Анотація

Через активізацію кризових явищ кінця ХХ – початку ХХІ ст. особливого дискурсу набули питання фіскально-монетарної проблематики, які стали визначальними маркерами пошуку дієвих механізмів забезпечення сталого розвитку в умовах посилення боргового навантаження на економіку. Одним із дієвих засобів прорахунку сценарних умов реалізації економічної політики є апаратний інструментарій динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги (DSGE). Світовий досвід оперування таким інструментарієм зосереджений переважно на дослідженні розвинених країн, тоді як економіки країн, що розвиваються, мають суттєві відмінності і потребують внесення помітних корективів. Метою представленого дослідження є висвітлення на прикладі економіки, що розвивається, досвіду вирішення проблемних питань фіскально-монетарного дискурсу з використанням DSGE-інструментарію. Неповний перелік доведених практикою особливостей побудови DSGE-моделей на прикладі економіки, що розвивається, приналежно до вирішення нагальних питань фіскально-монетарної проблематики включає: високу питому вагу не-Рікардівських споживачів, вимушене безробіття, обмежену конкуренцію на ринку праці, значний обсяг грошових переказів заробітчан, низьку ефективність та високу капіталовіддачу державних інвестицій, невиразну активізацію внутрішнього попиту у відповідь на збільшення державних витрат, згладжування ефекту витіснення, фінансові репресії, обмежену мобільність на міжнародному ринку капіталу, відсутність чітких і прозорих правил та зарегульованість фіскального і монетарного простору. З огляду на прогресивні технологічні зрушення у галузі передачі та обробки інформації, вирішення окреслених питань теоретичного та технічного супроводу побудови DSGE-моделей на прикладі економіки, що розвивається, додає нового змісту потужному апаратному інструментарію, здатному відтворити специфічні сценарні умови прорахунку наслідків реалізації економічної політики.

Посилання

Alcidi C. The interaction between fiscal and monetary policy – before and after the financial crisis. Funded by the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union Project ID 649261. July 7, 2017. URL: http://www.firstrun.eu/files/2016/07/D4.2_Policy_mix_final_ed.pdf.

Kuttner K.N. The Monetary-fiscal policy mix: Perspectives from the U.S. A paper presented at the conference «The monetary policy mix in the environment of structural changes» sponsored by the National Bank of Poland. October 24–25. 2002.

Krajewski P. Heterogeneity of households and the effects of fiscal policy in the CEE countries. Romanian Journal of Economic Forecasting. 2017. № XX(2). P. 79–93.

Horton S., Dipak M. & Ravi K. «Overview» in labor markets in an era of adjustment. Vol. 1. Washington D.C.: World Bank, 1994.

Castillo P. & Carlos M. Monetary policy in the presence of informal labour markets. Banco Central de Reserva del Peru. DT Working Paper series. 2010. № 2010–009.

Rehman M., Khan S., Hayat Z. & Balli F. A small open economy DSGE model with workers' remittances. Journal of Economic Studies. 2020. № 47. P. 1339–1361.

Investing in public investment: an index of public investment efficiency / E. Dabla-Norris et al. IMF Working Papers. 2011. WP/11/37.

International Monetary Fund. Macroeconomic Policy Frameworks for Resource-Rich Developing Countries. 2012.

Florence A. & Hurlin C. Estimates of Government net capital stocks for 26 developing countries, 1970–2002. World Bank Policy Research Working Paper. 2006. № 3858.

Ilzetzki E., Mendoza E.G. & Gramont C.A. How big (small?) are fiscal multipliers?. IMF Working Papers. 2011. № 52. 66 p.

Batini N., Eyraud L., Forni L. & Weber A. Fiscal multipliers: size, determinants, and use in macroeconomic projections. IMF Technical Notes and Manuals. 2014. № 4. 33 p.

Shen W., Yang S. & Zanna L. Government spending effects in low-income countries. Journal of Development Economics. 2018. Vol. 133. P. 201–219.

Jafarov E., Maino R. & Pani M. Financial repression is knocking at the door, again. Should we be concerned?. IMF Working Papers. 2019. № 211. 66 p.

Chinn M.D. & Ito H. What matters for financial development? Capital controls, institutions, and interactions. Journal of Development Economics. 2006. Vol. 81(1). P 163–192.

International Monetary Fund, Revenue Mobilization in Developing Countries. Washington, D.C. 2011.

Bi H., Shen W. & Yang S. Fiscal limits in developing countries: A DSGE approach. Journal of Macroeconomics. Elsevier. 2016. Vol. 49(C). P. 119–130.

Woodford M. Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy. Princeton. NJ : Princeton University Press. 2003.

Freedman C. & Laxton D. Why inflation targeting?. Washington, DC: IMF Working Paper. 2009. № 09/86.

Blanchard O. & Gali J. Real wage rigidities and the new Keynesian model. Journal of Money, Credit and Banking. 2007. Vol. 39(1). P. 35–65.

O’Connell S. Towards a rule-based approach to monetary policy evaluation in Sub-Saharan Africa. Journal of African Economies. 2015. Vol. 20. AERC Supplement 2. P. ii36–ii66.

Monetary policy issues in Sub-Saharan Africa / A. Berg et al. Policies and Practices. 2015. Vol. 2. P. 62–87.

Kumhof M., Nunes R. & Yakadina I. Simple monetary rules under fiscal dominance. Journal of Money, Credit and Banking. 2010. Vol. 42(1). P. 63–92.

Alcidi, C. (2017). The interaction between fiscal and monetary policy – before and after the financial crisis. Funded by the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union Project ID 649261 [Electronic resource] / C. Alcidi, G. Thirion. – July 7, 2017. – Available at: http://www.firstrun.eu/files/2016/07/D4.2_Policy_mix_final_ed.pdf.

Kuttner, K. N. (2002). The Monetary-fiscal policy mix: Perspectives from the U.S. A paper presented at the conference «The monetary policy mix in the environment of structural changes» sponsored by the National Bank of Poland, October 24–25.

Krajewski, P. (2017). Heterogeneity of households and the effects of fiscal policy in the CEE countries. Romanian Journal of Economic Forecasting, XX(2), 79–93.

Horton, S., Dipak, M. & Ravi, K. (1994). «Overview» in labor markets in an era of adjustment. Vol. 1. Washington D.C.: World Bank.

Castillo, P. & Carlos, M. (2010). Monetary policy in the presence of informal labour markets. Banco Central de Reserva del Peru. DT Working Paper series, 2010-009.

Rehman, M., Khan, S., Hayat, Z. & Balli, F. (2020). A small open economy DSGE model with workers' remittances. Journal of Economic Studies, 47, 1339–1361.

Dabla-Norris, E. et al. (2011). Investing in public investment: an index of public investment efficiency. IMF Working Papers, WP/11/37.

International Monetary Fund. (2012). Macroeconomic Policy Frameworks for Resource-Rich Developing Countries.

Florence, A. & Hurlin, C. (2006). Estimates of Government net capital stocks for 26 developing countries, 1970–2002. World Bank Policy Research Working Paper, 3858.

Ilzetzki, E., Mendoza, E. G. & Gramont, C. A. (2011). How big (small?) are fiscal multipliers?. IMF Working Papers, 52, 66 p.

Batini, N., Eyraud, L., Forni, L. & Weber, A. (2014). Fiscal multipliers: size, determinants, and use in macroeconomic projections. IMF Technical Notes and Manuals, 4, 33 p.

Shen, W., Yang, S. & Zanna, L. (2018). Government spending effects in low-income countries. Journal of Development Economics, 133, 201–219.

Jafarov, E., Maino, R. & Pani, M. (2019). Financial repression is knocking at the door, again. Should we be concerned?. IMF Working Papers, 211, 66 p.

Chinn, M. D. & Ito, H. (2006). What matters for financial development? Capital controls, institutions, and interactions. Journal of Development Economics, 81(1), 163–192.

International Monetary Fund, (2011). Revenue Mobilization in Developing Countries. Washington, D.C.

Bi, H., Shen, W. & Yang, S. (2016). Fiscal limits in developing countries: A DSGE approach. Journal of Macroeconomics, Elsevier, 49(C), 119–130.

Woodford, M. (2003). Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Freedman, C. & Laxton, D. (2009). Why inflation targeting?. Washington, DC: IMF Working Paper, 09/86.

Blanchard, O. & Gali, J. (2007). Real wage rigidities and the new Keynesian model. Journal of Money, Credit and Banking, 39(1), 35–65.

O’Connell, S. (2015). Towards a rule-based approach to monetary policy evaluation in Sub-Saharan Africa. Journal of African Economies, 20, AERC Supplement 2, ii36–ii66.

Berg, A. et al. (2015). Monetary policy issues in Sub-Saharan Africa. Policies and Practices, 2, 62–87.

Kumhof, M., Nunes, R. & Yakadina, I. (2010). Simple monetary rules under fiscal dominance. Journal of Money, Credit and Banking, 42(1), 63–92.

Переглядів статті: 125
Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Швець, С. М. (2021). DSGE-МОДЕЛЮВАННЯ У ФОКУСІ ФІСКАЛЬНО-МОНЕТАРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ. Економічний простір, (169), 100-105. https://doi.org/10.32782/2224-6282/169-19
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ