ІНВЕСТИЦІЙНЕ ФОРМУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

  • Л. В. Ключник ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України»
Ключові слова: домогосподарства, інвестиції, економіка, бюджет, заощадження

Анотація

Стаття присвячена розвитку сектору домогосподарств в Україні. Досліджено, що важливе значення для національної економіки має дослідження домогосподарств як інституційної одиниці, що є найменш дослідженою категорією. У статті з’ясовано сутність домогосподарств у системі ринкових відносин. Зазначено складові бюджету домогосподарств та розглянуто можливості застосування бюджету домогосподарства як інвестиційного інструменту. Наголошено, що результатом функціонування домогосподарств як самостійних суб’єктів ринкової економіки є формування заощаджень, які, у свою чергу, є потужним інвестиційним інструментом. Оцінено темпи росту грошових доходів, видатків, заощаджень домашніх господарств в Україні. Порівняно величини доходів і витрат, які припадають на одне домашнє господарство в Україні та в європейських державах, що свідчить про неможливість співставлення результатів, оскільки вони функціонують в різних системах і умовах. Аналізовано структуру грошових доходів і сукупних ресурсів домогосподарств в Україні.

Посилання

Еurostat (2019). Household saving rate (indicator). Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00131/default/table?

Еurostat of Poland (2020). Household saving rate (indicator). Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00131/default/table?

The European Commission. Available at: https://ec.europa.eu/growth/sectors

The State Statistics Service of Ukraine (SSSU). Available at: http://ukrstat.gov.ua

National Financial Educators Council. Available at: https://www.financialeducatorscouncil.org/personal-finance-definition

The World bank statistics. Available at: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/datasector-financial#1ms

Переглядів статті: 83
Завантажень PDF: 95
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Ключник, Л. В. (2021). ІНВЕСТИЦІЙНЕ ФОРМУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ. Економічний простір, (169), 65-68. https://doi.org/10.32782/2224-6282/169-12
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА