ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ

Ключові слова: дослідження ринку, Інтернет-послуги, провайдери, Вінницький регіон, споживачі Інтернет-послуг

Анотація

У статті висвітлено результати дослідження ринку Інтернет-послуг Вінницького регіону. Визначено та проаналізовано основних учасників ринку, що надають Інтернет-послуги, – Інтернет-провайдерів. Ключовими чинниками успіху визначено: вартість підключення; співвідношення «ціна/швидкість»; асортимент тарифних планів; наявність «зовнішньої» служби продажів; наявність рекламного супроводу; наявність ексклюзивних технологій підключення; фінансова стійкість підприємства. Опитування користувачів Інтернет-послуг Вінниці дало змогу сформувати портрет цільової аудиторії. Розкрито чинники, що сприяють активному розвитку Інтернет-аудиторії. Зроблено пропозиції щодо диференціації послуг та поліпшення якості обслуговування користувачів, що базуються на впроваджені сервісного менеджменту в компанії.

Посилання

RAU. Ринок e-commerce в Україні в 2020 році зріс на 40% – до 107 млрд грн. URL: https://rau.ua/ru/news/e-commerce-v-ukrayini-2020 (дата звернення: 05.04.2021).

17 тисяч населених пунктів не мають жодного оптичного провайдера – дослідження Мінцифри. Сайт Міністерства та Комітету цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/news/17-tisyach-naselenikh-punktiv-ne-mayut-zhodnogo-optichnogo-provaydera-doslidzhennya-mintsifri (дата звернення: 05.04.2021).

Клименко Н.А., Штанько І.І. Аналіз конкурентного середовища на ринку фіксованого Інтернету України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/27.pdf (дата звернення: 05.04.2021).

Могилова А.Ю., Девлетшаєва А.Г. Ретроспективний аналіз розвитку Інтернет-провайдингу в Україні. Економіка і суспільство. 2018. № 16. URL: http://economyandsociety.in.ua/journals/16_ukr/29.pdf (дата звернення: 05.04.2021).

Твін : вебсайт. URL: https://tvin.com.ua/# (дата звернення: 06.04.2021).

Вінтелепорт : вебсайт. URL: http://www.vinnitsa.com/ru/ (дата звернення: 06.04.2021).

Вінфаст : вебсайт. URL: http://www.vinfast.net/ru/ (дата звернення: 06.04.2021).

Еверест : вебсайт. URL: https://everest24.com.ua/ (дата звернення: 06.04.2021).

Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації за 2019 рік. Київ, 2020. URL: https://nkrzi.gov.ua/images/upload/ 142/9088/Zvit_2020_NKRZI.pdf (дата звернення: 10.04.2021).

RAU. Rynok e-commerce v Ukrajini v 2020 roci zris na 40% — do 107 mlrd ghrn.: veb-sajt [The e-commerce market in Ukraine in 2020 grew by 40% - up to 107 billion UAH] Available at: https://rau.ua/ru/news/e-commerce-v-ukrayini-2020 (accessed 05.04.2021).

17 tysiach naselenykh punktiv ne maiut zhodnoho optychnoho provaidera – doslidzhennia Mintsyfry [17 thousand settlements do not have any optical provider - the study of the Ministry of Culture] Sajt Ministerstva ta Komitetu cyfrovoji transformaciji Ukrajiny. Available at: https://thedigital.gov.ua/news/17-tisyach-naselenikh-punktiv-ne-mayut-zhodnogo-optichnogo-provaydera-doslidzhennya-mintsifri (accessed 5.04.2021).

Klymenko N.A., Shtanjko I.I. (2019) Analiz konkurentnogho seredovyshha na rynku fiksovanogho internetu Ukrajiny [Analysis of the competitive environment in the fixed internet market of Ukraine] Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta rozvytok [Public administration: improvement and development] no.8. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/27.pdf (accessed 5.04.2021).

Mohylova A.Yu., Devletshaeva A.H. (2018) Retrospektyvnyi analiz rozvytku internet-provaidynhu v Ukraini. [The retrospective analysis of development of internetproviding market in Ukraine] Ekonomika i suspilstvo [Economy and society] no. 16. Available at: http://economyandsociety.in.ua/journals/16_ukr/29.pdf (accessed 5.04.2021)

Tvin: veb-sajt. Available at: https://tvin.com.ua/# (accessed 6.04.2021).

Vinteleport: veb-sajt. Available at: http://www.vinnitsa.com/ru/ (accessed 6.04.2021).

Vinfast: veb-sajt. Available at: http://www.vinfast.net/ru/ (accessed 6.04.2021).

Everest: veb-sajt. Available at: https://everest24.com.ua/ (accessed 6.04.2021).

Zvit pro robotu Nacionaljnoji komisiji, shho zdijsnjuje derzhavne reghuljuvannja u sferi zv'jazku ta informatyzaciji za 2019 rik (2020) [Report on the work of the National Commission for State Regulation of Communications and Informatization for 2019.] Kyjiv. Available at: https://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/9088/Zvit_2020_NKRZI.pdf (accessed 10.04.2021).

Переглядів статті: 205
Завантажень PDF: 135
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Буга, Н. Ю., & Янчук, Т. В. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ. Економічний простір, (169), 47-51. https://doi.org/10.32782/2224-6282/169-8
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ