ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕКЛАМИ ПІД ВПЛИВОМ НОВИХ ТРЕНДІВ СПОЖИВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ

Ключові слова: реклама, поведінка споживача, цінність, дослідження, поведінкові зміни

Анотація

Сучасна соціально-економічна ситуація формує нові предмети для аналізу вже добре відомих об’єктів. Місце і роль реклами у сучасному суспільстві, безумовно, виходять з її ринкових засад у минулому, однак сьогодні необхідно враховувати сукупність чинників впливу, які раніше були взаємовиключними, а зараз є неподільними. Найбільший вплив здійснює соціокультурний аспект споживчої поведінки, що базується на ціннісних настановах та мотиваторах, які виходять зі стилю життя в умовах якісно нового зовнішнього середовища, тобто не обмежуються ринковими транзакціями. Більше того, за умов сьогодення соціальна стратифікація відійшла на другий план і не є серед головних чинників впливу. Означена трансформація розуміння практики споживання дає змогу обґрунтовано здійснювати набір та використання інструментів реклами для підвищення їх дієвості.

Посилання

Bourdieu P., Distinction A. Social Critique of the Judgement of Taste. London : Routledge, 1984. 640 p.

Levy S.J. Social class and consumer behavior. New York : Wiley,1966. P. 140–154.

Howard J.A. Consumer behavior in marketing strategy. Englewood Cliffs. NJ : Prentice Hall, 1989. 375 p.

Woodside A.G., Sheth J.N., Bennett P.D. Psychographics and buyer behavior: theory and recent empirical findings. Consumer and Industrial Buying behaviour. New York : Elsevier North Holland, 1977. P. 601–612.

Tucker W., Painter J. Personality and product use. Journal of Applied Psychology. 1961. № 45.Р. 325–329.

Rossister J.R., Percy L. Emotions and motivations in advertising. Advances in Consumer Research. 1991. № 18. Р. 7–44.

Hill R., Stamey M. The homeless in America: an examination of possessions and consumption behaviors. Journal of Product Consumer Research. 1990. № 17. Р. 303–321.

Cooper R.G. Third – generation new product processes. Journal of Product Innovation Management. 1994. № 11. Р. 3–14.

Haller K., Lee J., Cheung J. Meet the 2020 consumers driving change: Why brands must deliver on omnipresence, agility, and sustainability. IBM Institute for Business Value. URL: https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value.

Smart retail & loyalty conference. URL: http://retailplatforma.com/events/smart-retail-loyalty-conference/.

Nielsen Ukraine. URL: https://www.nielsen.com/ua/uk.html.

Schultz D., Tannenbaum S., Stanley I., Lauterborn R. Integrated marketing communications. Chicago : NTC Business Books, 1993. 218 p.

Bourdieu P., Distinction A. (1984) Social Critique of the Judgement of Taste. London: Routledge, 1984, 640.

Levy S.J. Social class and consumer behavior. New York: Wiley, 1966, 140-154.

Howard J.A. Consumer behavior in marketing strategy. Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall, 1989, 375.

Woodside A.G., Sheth J.N., Bennett P.D. Psychographics and buyer behavior: theory and recent empirical findings. Consumer and Industrial Buying behaviour’. New York: Elsevier North Holland, 1977, 601-612.

Tucker W., Painter J. Personality and product use. Journal of Applied Psychology, 1961, 45, 325-329.

Rossister J.R., Percy L. Emotions and motivations in advertising. Advances in Consumer Research, 1991, 18, 7-44.

Hill R., Stamey M. The homeless in America: an examination of possessions and consumption behaviors. Journal of Product Consumer Research, 1990, 17, 303-321.

Cooper R.G. Third – generation new product processes. Journal of Product Innovation Management, 1994, 11, 3-14.

Haller K., Lee J., Cheung J. Meet the 2020 consumers driving change: Why brands must deliver on omnipresence, agility, and sustainability. [IBM Institute for Business Value]. ibm. com. Retrieved from https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value

Smart retail & loyalty conference. [Retail loyalty]. retailplatforma.com. Retrieved from http://retailplatforma.com/events/smart-retail-loyalty-conference/

Nielsen Ukraine [Nielsen]. nielsen.com. Retrieved from https://www.nielsen.com/ua/uk.html

Schultz D., Tannenbaum S., Stanley I., Lauterborn R. Integrated marketing communications, Chicago: NTC Business Books, 1993, 218.

Переглядів статті: 112
Завантажень PDF: 134
Опубліковано
2021-03-23
Як цитувати
Решетілова, Т. Б., & Куваєва, Т. В. (2021). ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕКЛАМИ ПІД ВПЛИВОМ НОВИХ ТРЕНДІВ СПОЖИВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ. Економічний простір, (167), 76-81. https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-14
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ