ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПрАТ «ОТІС»

  • Н. В. Овсієнко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0001-7694-7522
Ключові слова: маркетинг, маркетинговий потенціал, конверсія, recovery, клієнтоорієнтованість

Анотація

В останній час маркетинг став невід´ємною частиною стратегій багатьох організацій. Усе більш зрозумілим та вживаним він стає і в Україні, причому якщо раніше це явище економічного життя було своєрідною екзотикою, а саме слово «маркетинг» здавалося дивним, то нині маркетинг – найважливіший складник успіху будь-яких підприємств, фірм, компаній: великих і малих, комерційних і некомерційних, національних і міжнародних. Як і в будь-якій іншій системі, неможливо визначити найважливіший складник. Потенційно кожен із них у разі виходу з ладу зможе спричинити руйнацію усього механізму. Але особливу увагу потрібно звернути на відповідність мети програми та стратегії підприємства. Для побудови програми і визначення стратегії потрібно провести економічний аналіз середовища, у якому функціонує підприємство, та визначити маркетинговий потенціал. Маркетинговий потенціал є складовою частиною потенціалу виробництва і розглядається як виробничий, маркетинговий, інформаційний, техніко-технологічний, організаційний, соціальний, фінансовий. Кожний сегмент впливає на інші. Під подібним потенціалом розглядається можливість усіх факторів формувати конкурентоспроможність підприємства.

Посилання

Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник ; 4-е вид., доп. Київ : Лібра, 2006. 717 с.

Райзберг В.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь ; 6-е изд., перераб. и доп. Москва : ИНФРА-М, 2015. 511 с.

Офіційний сайт компанії «ОТІС». URL: https://www.otis.com/.

Gharkavenko S.S. Marketyngh : pidruchnyk. S. S. Gharkavenko. 4-te vyd., dop. Kyiv: Libra, 2006. 717 s.

Rajzberg V.A. Sovremennyj jekonomicheskij slovar' V.A. Rajzberg, L.Sh. Lozovskij, E. B. Starodubceva. 6-e izd., pererab. i dop. Moskva: INFRA-M, 2015. 511 s

Oficijnyj sajt kompaniji «Otis». URL: https://www.otis.com/.

Переглядів статті: 110
Завантажень PDF: 139
Опубліковано
2021-03-23
Як цитувати
Овсієнко, Н. В. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПрАТ «ОТІС». Економічний простір, (167), 71-75. https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-13
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ