АНАЛІЗ СТАНУ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ключові слова: міжнародна торгівля, малі та середні підприємства, інтернаціоналізація бізнесу, експорт, вихід на зарубіжний ринок

Анотація

У статті проаналізовано значення інтернаціоналізації малих та середніх підприємств для розвитку зовнішньоторговельної діяльності України в умовах європейської інтеграції. На основі статистичних даних проаналізовано динаміку долучення малих та середніх підприємств України та Житомирської області до зовнішньоторговельних операцій. Окреслено місце малого та середнього бізнесу у системі зовнішньоторговельних зв’язків, який акумулює та використовує локальні ресурси, формуючи попит на внутрішньому ринку на робочу силу й ресурси. Описано внутрішні та зовнішні бар’єри інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу, зокрема відсутність доступу до фінансових ресурсів, неможливість отримання повної інформації про зарубіжний ринок, недостатність матеріальних та трудових ресурсів, мовні бар’єри персоналу малих та середніх підприємств. Сформульовано переваги та недоліки малих та середніх підприємств порівняно з великими компаніями за умов прямого виходу на ринок та ухвалення експортного рішення.

Посилання

Bednářová D., Pražáková J., Kosíková, P. Cooperation and Entry of SMEs into Foreign Markets. In Scientific Conference INPROFORUM, 2016.

Francioni B., Pagano A., Castellani D. Drivers of SMEs’ exporting activity: a review and a research agenda. Multinational Business Review. 2016. № 24 (3). P. 194–215. URL: http://centaur.reading.ac.uk/66857 (дата звернення: 17.07.2020).

Gutiérrez Fernández A.E., Pérez Suárez M. The export competitiveness of social enterprises as compared to with export SMEs, 2017.

Hilmersson M., Johanson M. Speed of SME internationalization and performance. Management International Review. 2016. № 56 (1). P. 67–94.

Al-Hyari Kh., Al-Weshah Gh., Alnsour M. Barriers to internationalisation in SMEs: evidence from Jordan. Marketing Intelligence & Planning. 2012. Vol. 30. Issue 2. P. 188–211.

Lejpras A. Determinants of export performance: differences between service and manufacturing SMEs. Service Business. 2019. № 13 (1). P. 171–198.

Love J.H., Roper S., Zhou Y. Experience, age and exporting performance in UK SMEs. International Business Review. 2016. № 25 (4). P. 806–819.

Love J., Roper S. SME innovation, exporting and growth. Enterprise Research Centre. White Paper. 2013.

OECD, “Top Barriers and Drivers to SME Internationalisation”, Report by the OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship, OECD, 2009.

Pickernell D., Jones P., Thompson P., & Packham G. Determinants of SME exporting: Insights and implications. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation. 2016. № 17 (1). P. 31–42.

Rahman M., Uddin M., Lodorfos G. Barriers to Enter into Foreign Markets: Evidence from SMEs in emerging market. International Marketing Review. 2017. № 34 (1). P. 68–86.

Sozinova A.A., Fokina O.V., Shchinova R.A. Marketing tools for increasing company’s reorganization effectiveness. Overcoming Uncertainty of Institutional Environment as a Tool of Global Crisis Management. Springer. Cham, 2017. P. 315–320.

Експорт товарів суб’єктами господарювання за кількістю найманих працівників за видами економічної діяльності у 2018 році / Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/et_knp_reg/arh_et_knp_u.html (дата звернення: 10.07.2020).

Експорт товарів за кількістю найманих працівників у розрізі регіонів у 2015 році / Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm (дата звернення: 10.07.2020).

Експорт товарів суб’єктами господарювання за кількістю найманих працівників у розрізі регіонів у 2018 році / Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/et_knp_reg/arh_et_knp_reg_u.html (дата звернення: 10.07.2020).

Експорт товарів за кількістю найманих працівників за видами економічної діяльності у 2015 році / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/et_knp_reg/arh_et_knp_u.html (дата звернення: 10.07.2020).

Bednářová D., Pražáková J., Kosíková P. (2016) Cooperation and Entry of SMEs into Foreign Markets. Scientific Conference INPROFORUM, p. 63.

Francioni B., Pagano A., Castellani D. (2016) Drivers of SMEs’ exporting activity: a review and a research agenda. Multinational Business Review, 24 (3), pp. 194–215.

Gutiérrez Fernández A.E., Pérez Suárez M. (2017) The export competitiveness of social enterprises as compared to with export SMEs. Revista Galega de Economia, vol. 26-1, pp. 55–72.

Hilmersson M., Johanson M. (2016) Speed of SME internationalization and performance. Management International Review, 56 (1), pp. 67–94.

Khalil Al-Hyari, Ghazi Al-Weshah, Muhammed Alnsour (2012) Barriers to internationalisation in SMEs: evidence from Jordan. Marketing Intelligence & Planning, vol. 30, iss. 2, pp. 188–211.

Lejpras A. (2019) Determinants of export performance: differences between service and manufacturing SMEs. Service Business, 13 (1), pp. 171–198.

Love J.H., Roper S., Zhou Y. (2016) Experience, age and exporting performance in UK SMEs. International Business Review, 25 (4), pp. 806–819.

Love J., Roper S. (2013) SME innovation, exporting and growth. Enterprise Research Centre. White Paper, (5).

OECD (2009) Top Barriers and Drivers to SME Internationalisation. Report by the OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship.

Pickernell D., Jones P., Thompson P., Packham G. (2016) Determinants of SME exporting: Insights and implications. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 17 (1), pp. 31–42.

Rahman M., Uddin M., Lodorfos G. (2017) Barriers to Enter into Foreign Markets: Evidence from SMEs in emerging market. International Marketing Review, 34 (1), pp. 68–86.

Sozinova A.A., Fokina O.V., Shchinova R.A. (2017) Marketing tools for increasing company’s reorganization effectiveness. In Overcoming Uncertainty of Institutional Environment as a Tool of Global Crisis Management, pp. 315–320.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019) Eksport tovariv sub’jektamy ghospodarjuvannja za kiljkistju najmanykh pracivnykiv za vydamy ekonomichnoji dijaljnosti u 2018 roci [Exports of goods by economic entities by number of employees by type of economic activity in 2018]. Available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/et_knp_reg/arh_et_knp_u.html (accessed 10 July 2020).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2016) Eksport tovariv za kiljkistju najmanykh pracivnykiv u rozrizi reghioniv u 2015 roci [Exports of goods by economic entities by number of employees by type of economic activity in 2015]. Available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm (accessed 10 July 2020).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019) Eksport tovariv sub’jektamy ghospodarjuvannja za kiljkistju najmanykh pracivnykiv u rozrizi reghioniv u 2018 roci [Exports of goods by economic entities by the number of smaller employees by region in 2018]. Available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/et_knp_reg/arh_et_knp_reg_u.html (accessed 10 July 2020)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2016) Eksport tovariv za kiljkistju najmanykh pracivnykiv za vydamy ekonomichnoji dijaljnosti u 2015 roci [Exports of goods by economic entities by the number of smaller employees by region in 2015]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/et_knp_reg/arh_et_knp_u.html (accessed 10 July 2020)

Переглядів статті: 91
Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2020-09-11
Як цитувати
Шиманська, К. В., & Каленчук, Л. В. (2020). АНАЛІЗ СТАНУ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Економічний простір, (157), 17-21. https://doi.org/10.32782/2224-6282/157-3
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ