ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА СТРУКТУРИ САНАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

  • О. Г. Череп Запорізький національний університет
  • А. І. Павленко Запорізький національний університет
Ключові слова: фінансова криза, фінансова неспроможність, фінансове управління, загроза банкрутства, санація, санаційна спроможність, санаційний потенціал, прогнозування санаційної спроможності, інструментарій відновлення санаційної спроможності

Анотація

Досліджено сутність та значення санаційного потенціалу підприємства як інструменту управління оздоровленням підприємства. Доведено, що в сучасних умовах господарювання підприємства повинні максимально використовувати свій потенціал враховуючи в своїй діяльності сучасні наукові методи при формуванні як поточних так і перспективних планів діяльності підприємства. Визначено, що кожен етап розвитку підприємства передбачає реалізацію певного потенціалу підприємства, відповідно на етапі кризи доцільно розглядати такий елемент економічного потенціалу як санаційний потенціал. Стаття присвячена дослідженню актуальних теоретико-методичних і практичних аспектів оцінки та управління санаційною спроможністю промислових підприємств на основі використання їх санаційного по- тенціалу. Розроблено відповідний методологічний базис для моделювання та прогнозування ймовірності загрози бан- крутства підприємств, виявлення їх санаційного потенціалу та прогнозування можливостей відновлення санаційної спроможності. Охарактеризовано сутність і характерні риси санаційної спроможності підприємств. Визначено розширену внутрішню структуру санаційного потенціалу підприємства та розроблено методику його оцінювання. Розроблено механізм фінансового управління санаційною спроможністю підприємств; опрацьовано можливості за- стосування в Україні зарубіжного досвіду управління санаційною спроможністю, а також представлено прогнозні розрахунки санаційної спроможності для досліджуваних машинобудівних підприємств. Оскільки більшість науковців досліджують санаційний потенціал на основі кількісних і якісних характеристик усіх наявних ресурсів підприємства (фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових, трудових), досліджено основні складові сана- ційного потенціалу підприємства а саме: виробничий, фінансовий, трудовий, маркетинговий та інвестиційний потен- ціал. Зазначено, що фінансовий потенціал підприємства займає центральне місце у структурі санаційного потенціалу, оскільки безпосередньо впливає на фінансовий потенціал, передбачає наявність стійкої потенційної фінансової бази підприємства та дозволяє здійснювати безперервну діяльність та досягати стратегічних цілей підприємства. Дове- дено, що оцінка санаційного потенціалу підприємства дозволяє визначити фактори впливу, що призвели до зниження рівня його окремих елементів та ухвалювати ефективні та дієві управлінські рішення щодо впровадження санаційних заходів, або ліквідації підприємства.

Посилання

Bagacka K. V. (2006) Finansovij mehanizm sanaciyi pidpriyemstva: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk: spec. 08.04.01 «Finansi, groshovij obig ta kredit [in Ukrainian].

Bilokon T. M. (2010) Sanaciya pidpriyemstv: organizacijno-ekonomichnij mehanizm: monografiya. Vinnicya: VNTU [in Ukrainian].

Blank I. A. (2006) Antikrizove finansove upravlinnya pidpriyemstvom. Kiyiv: Elga, Nika-Centr [in Ukrainian].

Greshko R. I. (2008) Finansova sanaciya promislovih pidpriyemstv: avtoref. dis. kand. ekon. nauk. 08.00.08. Ternopilsk. nac. ekon. un-t. Ternopil [in Ukrainian].

Ligonenko L. O. (2001) Antikrizove upravlinnya pidpriyemstvom: teoretiko-metodologichni zasadi ta praktichnij instrumentarij. Kiyiv: KNEU [in Ukrainian].

Manojlenko O. V. (2006) Pidhodi do ocinki sanacijnogo potencialu timchasovo neplatospromozhnih sub’yektiv gospodaryuvan¬nya. Ekonomika ta derzhava [in Ukrainian].

Bulovich T.V. (2010) Sanacijnij potencial yak peredumova vizhivannya pidpriyemstva. Stalij rozvitok Ukrayini [in Ukrainian].

Donchenko T. V. (2013) Teoretichni osnovi sanaciyi pidpriyemstv: sutnist ta funkciyi. Visnik Zhitomirskogo derzhavnogo tehno¬logichnogo universitetu [in Ukrainian].

Kurinna O.V. (2014) Teoretichni aspekti upravlinnya finansovim potencialom pidpriyemstv. Naukovij visnik Akademiyi munici¬palnogo upravlinnya [in Ukrainian].

Larionova K.L., Donchenko T.V. (2016) Mehanizm upravlinnya sanaciyeyu pidpriyemstv : monografiya. Hmelnickij : FOP Melnik A.A. [in Ukrainian].

Lisnichuk O.A. (2012) Rozrahunok sanacijnogo potencialu pidpriyemstva: zarubizhnij dosvid ta vitchiznyana praktika. Innovacijna ekonomika [in Ukrainian].

Solomyanova-Kirilchuk K.O. (2008) Sanacijnij potencial, yak klyuchova kategoriya krizovogo menedzhmentu. Ekonomika, finansi, pravo [in Ukrainian].

Pyeryedyeriyeva S.O. (2011) Kriteriyi ocinki sanacijnogo potencialu pidpriyemstva-borzhnika. Ekonomichnij analiz [in Ukrainian].

Tereshenko O.O. (2008) Antikrizove finansove upravlinnya na pidpriyemstvi: monografiya. Kiyiv: KNEU [in Ukrainian].

Tereshenko O.O. (2004) Finansova sanaciya ta bankrutstvo pidpriyemstv: navch. posibnik. Kiyiv : KNEU [in Ukrainian].

Переглядів статті: 86
Завантажень PDF: 150
Опубліковано
2019-10-22
Як цитувати
Череп, О. Г., & Павленко, А. І. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА СТРУКТУРИ САНАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (150), 71-75. https://doi.org/10.32782/2224-6282/150-13
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають