ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  • Н. М. Штефан НТУ «Дніпровська політехніка»
Ключові слова: інституційний механізм, людський капітал, трансфер технологій

Анотація

У статті на базі аналізу кількості підприємств, що впроваджували інновації, джерел фінансування інноваційної діяльності, а також витрат на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт визначено недостатність фінансування інноваційної діяльності, низьку активність підприємств, невідповідний розподіл витрат між фунда- ментальними дослідженнями, прикладними дослідженнями та науково-технічними розробками. Таке становище не сприяє інноваційному розвитку країни. Крім недостатнього фінансування інноваційної діяльності в Україні існують проблеми в реалізації результатів інноваційної діяльності. Країні необхідно перейти від моделі інноваційного розвит- ку під назвою «відштовхування від технологій» до моделі «притягнення попиту», яка застосовується у відкритій ринковій економіці і інноваційний процес починається не з науково – дослідної роботи, а з оцінки бізнес-можливостей і попередньої оцінки ринку продукту. Така модель забезпечує фінансування пріоритетних напрямів інноваційної діяль- ності, а не витрачання коштів на безліч потенційних інвестиційних проектів, які можуть не дійти навіть до стадії маркетингу. Крім того, ключовим завданням інноваційного розвитку є ефективне використання знань, що генерують- ся в рамках наукових досліджень. Тому трансфер технологій є однією зі складових реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. Для цього ключовою ланкою Національної інноваційної системи повинні стати університети. Технічні університети з виключно освітньої та дослідницької установи повинні перетворитися в джерело інновацій та інноваційних бізнесів, стати університетом підприємницьким. Тому необхідно не просто навчати інноваційному підприємництву, а й стимулювати створення стартапів на власній базі. Вдосконалення інституційного середови- ща через посилення його складових дасть змогу досягти позитивного економічного ефекту, що знаходить прояв у створенні організаційно-економічних умов для ефективного конкурентоспроможного розвитку країни при збереженні людського капіталу. Метою дослідження є розробка і удосконалення складових інституційного середовища країни для ефективного конкурентоспроможного розвитку при збереження і розвитку людського капіталу як рушійної сили для зміни місця України у світовому розподілі економічних сил.

Посилання

Shumpeter Y.A. (2007). Teoriia ekonomicheskoho razvitiia. Kapitalizm, sotsializm I demokratiia [The theory of economic deve¬lopment. Capitalism, socialism and democracy]. M.: ”Eksmo. [in Russian].

Valdaitsev S.V. (2001).Upravlieniie innovatsionnym biznesom.[Management of innovative business]. M.: YUNITI-DANA. [in Russian].

Varnalii Z.S. (2011). Instytutsiine zabezpechennia konkurentnoho rozvytku pidpryiemnytstva v Ukraini [Institutional support for competitive business development in Ukraine]. K.: Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka №124/125, 25-28 [in Ukrainian].

Zianko V. (2006). Instytutsiine seredovyshche yak ymova efektyvnoho fynktsionuvannia innovatsiinoho pidpryiemnytstva [Institutional environment as a condition for effective functioning of innovative entrepreneurship]. Naukovi pratsi DonNTU – Scien¬tific works DonNTU, 103-1, 210-216 [in Ukrainian].

Hrytsenko A.A. (2015). Instytutsiini transformatsii sotsialno-ekonomichnoi systemy Ukrainy [Institutional transformations of the socio-economic system of Ukraine]. Kyiv: NAN Ukrainy,DU “Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia NAN Ukrainy [in Ukrainian].

The Global Competitiveness Report 2017–2018. World Economic Forum. Geneva http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf

Global innovation Index (n.d.). Retrieved from: http://www.global-innovationindex.org/

VVP Ukainy: struktura i dynamika (2010-2018 roky) (n.d.). Retrieved from: http://www. Index.minfin.com.ua

Statystychna informatsiia. Ekonomichna statystyka Ukrainy. Nauka, tekhnolohiia ta innovatsii [Statistical information. Eco¬nomic statistics of Ukraine / Science, technology and innovation]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua

Zakon Ukrainy “Pro prioritetni napriamy innovatsiinoi diialnosti v Ukraini”[ the Law of Ukraine “On Priority Areas of Innova¬tion in Ukraine” (Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2012, № 19-20,st. 4). [in Ukrainian].

Pisarenko T.V.,Kvasha T.K., Rozhkova L.V.,Paladchenko O.F., Bohomazova V.M., Molchanjva I.V. et al.(2019). Stan innovat¬siinoi diialnosti ta diianosti u sferi transferu tekhnolohii v Ukraini u 2018 rotsi: Analitychna dovidka [State of Innovation and Technol¬ogy Transfer Activity in Ukraine in 2018:Analitical Reference]. K.: UkrNTEI. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti u sferi transferu tekhnolohii” [ the Law of Ukraine “On State Regula¬tion of Activities in the Field of Technology Transfer” (Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 206, № 45,st. 1). [in Ukrainian].

Переглядів статті: 72
Завантажень PDF: 118
Опубліковано
2019-09-24
Як цитувати
Штефан, Н. М. (2019). ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний простір, (149), 87-93. https://doi.org/10.32782/2224-6282/149-14
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС