СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • К. О. Спірідонова Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • В. О. Черкас Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: бізнес-план, конкуренція, зовнішнє середовище, інвестиції, структура бізнес-плану

Анотація

У статті розглянута проблема прогнозування діяльності підприємства через нестабільність факторів зовнішньо- го середовища. Розроблений бізнес-план допомагає підприємцям прокласти шлях свого бізнесу від ідеї, яка народилась, до повноцінного та конкурентоспроможного бізнесу. Планування своєї діяльності на перед, значно допомагає у склад- них реаліях сьогодення, адже близько 98% невдач у бізнесі пояснюються незадовільним менеджментом. Тобто, коли підприємець не знає, що йому треба та у якому русі розвиватись і відбувається занепад кожного бізнесу. Українським підприємствам досить важко працювати у таких умовах і тому посилюється роль бізнес-планування як важливого інструменту стратегічного планування, завдяки якому підприємства можуть визначити мету і місію свого функціо- нування, розробляти систему заходів щодо поліпшення результатів діяльності або запобігання погрозам зовнішнього середовища. Проведені дослідження доводять, що не дивлячись на стрімкий ріст кількості діючих приватних підпри- ємств з 2013 по 2015 роки, у 2016 і 2017 роках відбувається зниження кількості підприємств. Підприємці занадто довіряють своїй інтуїції, а не розрахункам, за допомогою яких можна побудувати прибутковий бізнес. Така ситуація доводить про необхідність докладної розробки бізнес-плану, як одного з ключових елементів стратегії діяльності підприємства. Розглянутий спосіб створення бізнес-плану, за стандартом UNIDO, є оптимальним та найбільш по- ширеним. Він в себе включає вісім пунктів та додатки. У «Резюме» викладається стисла інформація про основні деталі проекту. Будь-яка людина після ознайомлення із ним повинна розуміти про що проект, та яку вигоду можна отримати. «Опис підприємства і галузі» полягає у аналізі можливостей підприємства та його успішності в цій галузі. «Опис продукції» безпосередньо описує сам продукт6 його основні характеристики та переваги над конкурентами. «Маркетинговий план» включає в себе: результати маркетингових досліджень, аналіз ринку, ціноутворення та мето- ди просування на ринку. Наступним пунктом є «Організаційний план», у якому розраховуються постійні та змінні ви- трати, та виробничі можливості підприємства. «Фінансовий план» складається з калькуляції собівартості, таблиць витрат і доходів, а також руху коштів. «Ризики і гарантії» є заключним пунктом, у якому описуються можливі ризики проекту та гарантії окупності проекту. Викладена в ньому інформація буде зрозуміла банкам, інвесторам та іншим фінансовим установам у яких власник бізнес-плану може захотіти взяти інвестиційний капітал на свою ідею.

Посилання

Chychun, V.A., & Palamarchuk, V.D. (2010). Biznes-planuvanya yak faktor uspishnoi pidpryemnyckoi diyalnosti [Business planning as a factor of successful business activity]. Sotsium. Nauka. Kultura – Social. Science. Culture., 21(18), 86, 58-64 [in Ukrainian].

Alekseyeva, M.M. (2011). Planuvanya diyalnosti firmy [Planning of the firm]. Finansy i statystyka [in Ukrainian]. Kyiv, Finansy i statystyka, 248 [in Ukrainian].

Pokropyvnyi, S.F., Sobol, S.M., Shvydenko, H.O. (2010). Biznes-plan: tekhnolohgiya rozrobky ta obgruntuvanya [Business plan: development and justification technology]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Smakovska, Yu. (2009). Kryterii ekspertnoi otsinky biznes-planu pidpryemnytskohgo proektu [Criteria for peer review of the business plan of an entrepreneurial project]. Formuvany rynkovoi ekonomiky Ukrainy – Formation of market economy in Ukraine, 19, 518, 434-438 [in Ukrainian].

Skibitska, L.I., Matveyev, V.V., Shchelkunov, V.I. & Podreza, S.M. (2014). Antykryzovyi menedzhment [Crisis management]. Tsentr uchbovoi literatury, 584 [in Ukrainian].

Arseenko, A. (2004). Pidpryyemnytstvo i pidpryyemtsi [Entrepreneurship and entrepreneurs]. Uryadovui kuryer – Government courier, 1(24), 6 [in Ukrainian].

Dzhella, A.N. (2010). Stratehichne planuvanya diyalnosti pidpryyemstva [Strategic planning of enterprise activity]. Aktualni problem ekonomiky: naukovyi ekonomichnyi zhurnal – Current problems of economics: scientific economic journal, 23-26 [in Ukrainian].

Lytvynenko, S.L. (2011). Kompleks biznes-planuvanya vantazhnykh aviakompanii [Complex business planning of freight airlines]. Aktualni problem ekonomiky: naukovyi ekonomichnyi zhurnal – Current problems of economics: scientific economic journal, 2(116), 89-95 [in Ukrainian].

Martyankova, O.V. (2010). Teoretyko-metodologhichni osnovy biznes-planuvanya u vitchyznyanykh vantazhnykh aviakompaniyakh [Theoretical and methodological bases of business planning in domestic freight airlines]. Donetsk, Don NTU, 118 [in Ukrainian].

Puhachevska, K.Y., Plyut, T.S. (2011). Znachenya biznes-planuvanya yak chynnyka hospodarskoi diyalnosti v rynkovii ekonomitsi [The importance of business planning as a factor of economic activity in a market economy]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 21.1, 469, 256-260 [in Ukrainian].

Sait resursu «Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy» [Site of the resorce «State Statistics Service of Ukraine». www.ukrstat.gov.ua Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Sait resursu «Studopedia» [Site of «Studopedia»]. studopedia.com.ua Retrieved from https://studopedia.com.ua/ [in Ukrainian].

Переглядів статті: 196
Завантажень PDF: 197
Опубліковано
2019-09-24
Як цитувати
Спірідонова, К. О., & Черкас, В. О. (2019). СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Економічний простір, (149), 76-80. https://doi.org/10.32782/2224-6282/149-12
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС