ПІДВИЩЕННЯ ДОРЕЧНОСТІ Й ЗРОЗУМІЛОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ

  • С. О. Кузнецова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • А. В. Дороманджи Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Ключові слова: основна фінансова звітність, міжнародні стандарти фінансової звітності, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ключових аспектів підвищення доречності й зрозумілості фінансової звітності, яку складено відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Визначено, що МСФЗ на даний момент є самою перспективною системою обліку з точки зору глобального застосування, ведення та використання підприєм- ствами багатьох розвинутих країн світу. Облікова інформація фінансової звітності надає величезні можливості біз- несу для прийняття економічних рішень. Зокрема, проаналізовано підходи щодо вдосконалення формування структури та змісту основної фінансової звітності. Висвітлено тенденції реалізації змін проекту МСФЗ «Основна фінансова звітність», що містить в собі три основні напрямки удосконалення: звіт про рух грошових коштів; звіт про фінансові результати; поліпшення дезагрегації статей у фінансовій звітності. Проведено аналіз в площині застосування про- міжних підсумків звіту про фінансові результати. Запропоновано впровадження категорії «інвестиційний прибуток». До цієї категорії належать доходи та витрати від інвестицій, від фінансових інвестицій асоційованих та спільних підприємств. Також запропоновано впроваджувати прибуток до оподаткування, що включає фінансову діяльність. Цей підсумковий показник виключає фінансові витрати (наприклад, витрати на відсотки за кредитами чи облігація- ми) та податок. Визначено підходи до поліпшення дезагрегації статей у фінансовій звітності. Зараз багато компонен- тів звіту про прибутки та збитки об'єднуються в «інші доходи або витрати». Для багатьох інвесторів інформація, згрупована в цих статтях, не є порівняльною, що ускладнює для них аналітичні процедури. Все це стане частиною кращої комунікативної ініціативи. Отже, вдосконалення дезагрегації статей фінансової звітності може збільшити кількість інформації, доступної для користувачів. Запропоновані зміни у Звіті про рух грошових коштів включають в себе усунення варіантів класифікації (відсотків / дивідендів). За результатами дослідження запропоновані альтерна- тивні шляхи вирішення питань підвищення надійності та зрозумілості фінансової звітності в контексті інтеграцій- них процесів інформаційних потреб користувачів.

Посилання

Holov, S. F., & Kostiuchenko V. N. (2008) Buhgalterskij uchet i finansovaya otchetnost za mezhdunarodnymi standartami [Accounting and financial reporting for international standards]. Kyiv: Faktor [in Ukrainian].

Kuznetsova S. O., & Chernikova I. B. (2016) Oblik i finansova zvitnist za mizhnarodnymy standartamy [Accounting and finan¬cial reporting by international standards: A Handbook]. Kharkiv: «LIDER» [in Ukrainian].

Kharlamova O. V. (2015) Finansova zvitnist za mizhnarodnymy standartamy: metodolohiia formuvannia ta praktyka implemen¬tatsii [Financial Reporting by International Standards: Formation Methodology and Implementation Practice]. Kharkiv : «LIDER» [in Ukrainian].

Dubovaia V. V. (2011). Zastosuvannia IFRS: meta, sklad ta yakisni kharakterystyky finansovykh zvitiv [IFRS Application: The purpose, composition and qualitative characteristics of financial statements]. Ekonomika i rehion – Economy and region, 4, 192-197 [in Ukrainian].

Zholner I. V. (2012). Finansovyi oblik za mizhnarodnymy ta natsionalnymy standartamy [Financial Accounting by International and National Standards: A Handbook ]. Kharkiv : Centr uchbovoyi literaturi [in Ukrainian].

Ponomarova N. A. (2008). Mizhnarodni standarty finansovoi zvitnosti ta mizhnarodni standarty audytu : navchalnyi posib¬nyk [International Financial Reporting Standards and International Standards on Auditing: A Handbook]. Khmelnytskyi : KhNU [in Ukrainian].

Hoogervorst H. (2019). The Primary Financial Statements project – a game changer in financial reporting. Retrieved from: https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/03/hans-speech-pfs-a-game-changer-in-financial-reporting/ [in America].

Piatov M.L. (2008). Konceptualnye osnovy mezhdunarodnyh standartov finansovoj otchetnosti [Conceptual framework of inter¬national financial reporting standards: monograph]. Moscow: OOO «1S-Pablyshyn» [in Russian].

Primary Financial Statements (2018). Retrieved from: https://www.ifrs.org/-/media/project/primary-financial-statements/sup¬porting-materials/pfs-project-overview-sept-2018.pdf [in America].

Nieto F., & Kumar S. (2017). Our newsletter for the investment community. Retrieved from: https://cdn.ifrs.org/-/media/fea¬ture/resources-for/investors/investor-updates/investor-update-october-2017.pdf [in America].

Hoogervorst H. (2019). Strengthening the relevance of financial reporting. Retrieved from: https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/06/strengthening-the-relevance-of-financial-reporting/ [in America].

Tarca A. (2018). The IASB–Reputation, legitimacy and happy families. Retrieved from: https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/10/the-iasb-reputation-legitimacy-and-happy-families/ [in America].

Переглядів статті: 140
Завантажень PDF: 130
Опубліковано
2019-09-24
Як цитувати
Кузнецова, С. О., & Дороманджи, А. В. (2019). ПІДВИЩЕННЯ ДОРЕЧНОСТІ Й ЗРОЗУМІЛОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ. Економічний простір, (149), 60-64. https://doi.org/10.32782/2224-6282/149-10
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ