ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ОРГАНІЧНОЮ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЮ ПРОДУКЦІЄЮ МІЖ США ТА ПІВДЕННОЮ КОРЕЄЮ

  • Б. В. Пащенко Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: США, Республіка Корея, міжнародна торгівля, органічна агропродовольча продукція, торговельні угоди

Анотація

У статті здійснено аналіз стану та тенденцій розвитку двосторонніх торговельних відносин між США та Рес- публікою Корея на одному із стрімко зростаючих сегментів світового ринку. Метою дослідження стало розкриття новітніх тенденцій розвитку міжнародної торгівлі органічною агропродовольчою продукцією між країнами та іден- тифікація інституційних важелів, що впливають на її перебіг. Визначено, що стрімкий розвиток світового ринку орга- нічної агропродовольчої продукції зумовлений групою детермінант, що напряму стосуються глобальних попиту(високі стандарти споживання, вмотивованість екологічними, медичними та маркетинговими чинниками) та пропозиції (ресурсний потенціал, відносно невисокий фінансовий та технологічний поріг входження на ринок, високий рівень рен- табельності діяльності), а також інституційними важелями функціонування окресленого ринку(міжнародними та національними). Обґрунтовано, що вагомою передумовою для забезпечення експансії американського малого та серед- нього бізнесу на міжнародні ринки в сегменті органічної агропродовольчої продукції стала потужна дипломатична та політична активність уряду США щодо запровадження двосторонніх торговельних угод з розвиненими країнами Азії і Європейського союзу, зокрема у частині уніфікації стандартизаційних та сертифікаційних норм і створення у такий спосіб правового поля для визнання правомірними внутрішніх сертифікатів і норм підписанта угоди (США) на тери- торії іншого члена торговельної угоди. Визначено, що посилення позицій одного із торговельних партнерів у взаємній торгівлі, як засвідчило ознайомлення із досвідом співпраці між двома країнами, досягається за умов стратегічної гнучкої адаптації уряду країни-партнера до глобальних політичних викликів та дисбалансів, у випадку із корейською державою мова йде про виважені рішення її керівництва щодо поглиблення стратегічного партнерства із США на тлі загострення економічного протистояння в сфері міжнародної торгівлі між ними та КНР. Практична значимість дослідження полягає у поглибленні теоретичних засад щодо рівня обґрунтованості системи прийняття управлінських рішень на макро– та мікрорівнях у сфері зовнішньої торгівлі органічною продукцією України з огляду глобальних еко- логічних викликів та новітніх трендів міжнародного торговельно-економічного суперництва. Перспективи подальших досліджень визначено у площині проблематики регуляторних інструментів у сфері міжнародної торгівлі органічною агропродовольчою продукцією з огляду потенційних ризиків їх застосування в якості новітньої непротекціоністської «зброї» багатих країн (США, країни ЄС, Японія тощо) щодо країн-конкурентів, у тому числі України.

Посилання

Сarolyn Dimitri & Lydia Oberholtzer & Andy Pressman (2016) Urban agriculture: connecting producerswith consumers. British Food Journal Vol. 118 No. 3, pp. 603-617. Retrieved from: https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2015-0200

Iryna Demko & Edward C Jaenicke (2018) Impact of European Union – U.S. Organic Equivalency Arrangement on U.S. Exports. – Applied Economic Perspectives and Policy. – Volume 40, Issue 3. – P. 482–501. Retrieved from: https://doi.org/10.1093/ aepp/ppx048

Ovcharenko A. S. (2017). Rozvitok global'nogo organіchnogo prodovol'chogo rinku v postіndustrіal'nomu suspіl'stvі: dosvіd SSHA. Global'nі ta nacіonal'nі problemi ekonomіki [Developing a Global Productive Food Market in a Post-Industrial Society: Presented by the United States. Global and national problems of economy] (Index Copernicus). № 16. Рp. 68–73. Retrieved from: http://globalnational.in.ua/issue-16-2017 [in Ukrainian].

Mihajlenko O. G. (2017). Analіz rozvitku mіzhnarodnoї torgіvlі organіchnimi sіl's'kogospodars'kimi tovarami [An Analysis of the Development of International Trade in Organic Agricultural Products]. Odessa. Bulletin of the Odessa National University. Series: Economics. Vol. 22, no. 5, p. 33-38. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_5_8 [in Ukrainian].

The Global Market For Organic Food & Drink: Trends & Future Outlook. Retrieved from: https://www.ecoviaint.com/global-organic-food-market-trends-outlook/

Organic food product exports up 39% at $515 million in 2017-18. Retrieved from: https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/organic-food-product-exports-up-39-at-515-million-in-2017-18/article25297312.ece

Karas'ova N. A. (2014). Svіtovij agroprodovol'chij rinok: global'nі ta makroekonomіchnі tendencіi [Karasova NA World Agro- Food Market: Global and Macroeconomic Trends]. Productivity of agro-industrial production. economics. Vol. 26. – Р. 10-18. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pav_2014_26_4 [in Ukrainian].

H. Willer & J. Lernoud & L. Kilcher (2018) The world of organic agriculture: Presentations from the session at the Biofach congress. – Statistics and emerging trends.

Financial Times (2016). “Danone agrees $12.5bn deal for health-focused WhiteWave Foods”, available at: https://www.ft.com/ content/9ab78f12-43db-11e69b66-0712b3873ae1

Amazon znizhuє cіni na organіk / Zhurnal ORGANIC UA [Amazon Reduces Organic / Organic Magazine UA Prices] (2017). № 06–08 (41)' 2017. Р. 40–44.

Harmonized Tariff Schedule (2019 HTS Revision 15.) Retrieved from: https://hts.usitc.gov/current

Imported Food Inspection Annual Report 2014-2018, Korea Ministry of Food & Drug Safety (MFDS). Retrieved from: https://www.mfds.go.kr

Korenovs'ka S. SSHA ta Pіvdenna Koreya pіdpisali novu torgovel'nu ugodu [Korenovskaya S. The United States and South Korea have signed a new trade agreement]. Retrieved from: https://p.dw.com/p/35Quh

Переглядів статті: 128
Завантажень PDF: 122
Опубліковано
2019-09-24
Як цитувати
Пащенко, Б. В. (2019). ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ОРГАНІЧНОЮ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЮ ПРОДУКЦІЄЮ МІЖ США ТА ПІВДЕННОЮ КОРЕЄЮ. Економічний простір, (149), 45-49. https://doi.org/10.32782/2224-6282/149-7
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ