ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

  • О. Г. Череп Запорізький національний університет
  • А. Є. Кузнецова Запорізький національний університет
Ключові слова: нематеріальні ресурси, нематеріальні активи, інтелектуальна власність, об’єкти ІВ, управління об’єктами ІВ, конкурентоспроможність

Анотація

У статті доведено, що в умовах переходу до постіндустріальної економіки ключовим фактором конкурентоспроможності стає інтелектуальна власність. Об’єкти інтелектуальної власності як складова нематеріальних активів підприємства можуть використовуватись у будь-яких сферах економічної діяльності. В роботі розкрито проблеми формування й використання інтелектуальної власності, мотивації та управління об’єктами ІВ в процесі функціонування й розвитку підприємств. Визначено та уточнено сутність нематеріальних активів, нематеріальних ресурсів та інтелектуальної власності, як складової нематеріальних ресурсів. Запропоновано класифікацію нематеріальних активів та об’єктів інтелектуальної власності. Визначено фактори, що впливають на ІВ, вплив інтелектуальної власності на екзогенні та ендогенні чинники, що зумовлюють формування конкурентних переваг підприємства, а також певні елементи формування конкурентного середовища, у тому числі взаємозв’язок інтелектуальної власності і конкурентної спроможності підприємств. Зокрема, розглянуті певні фактори, що впливають на конкурентоздатність продукції. Визначено проблеми розвитку ІВ та внесені пропозиції підвищення їх ефективності використання.

Посилання

Вірченко В. Зміст та особливості управління об’єктами інтелектуальної власності на підприємстві. Теоретичні та прикладні питання економіки. No27 т.1. 225-236с.

Дєгтяр А., Гончаренко М. Зарубіжний досвід регулювання процесу комерціалізації інтелектуальної власності. Державне будівництво. Харків, 2013. No2

Жураковська І. Результати інтелектуальної діяльності як ресурс, активи, власність та капітал підприємства: обліковий аспект. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів, 2009. No647. С. 331–336.

Кавецький В. Конкурентоспроможність підприємства у світлі реалізації інтелектуального капіталу. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінниця, 2008. No2. С. 24-30.

Кифяк В.І., Студенець М.В. Вплив нематеріальних активів на підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства. «Young Scientist». Чернівці, 2018. No 5 (57). 713-716 с.

Мойсеєнко І.П. Управління інтелектуальним потенціалом: монографія. Львів: Аверс, 2015. – 304 с

Неживенко Е. Взаимодействие конкурентоспособности и образовательного потенциала машиностроительного предприятия. Вестник ОГУ. Оренбург, 2004. No2(27). 106-112 с.

Ходаківський Є.І., Якобчук В.П., Литвинчук І.Л. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти. Київ: «Центр учбової літератури», 2014. 276с.

Переглядів статті: 190
Завантажень PDF: 155
Опубліковано
2018-09-25
Як цитувати
Череп, О. Г., & Кузнецова, А. Є. (2018). ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ. Економічний простір, (137), 180-189. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/312
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС