УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

  • П. І. Коренюк Дніпровський державний технічний університет
  • М. Ф. Гаюн Дніпровський державний технічний університет
Ключові слова: цукрова промисловість, комплекс маркетингу, конкурентоспроможність, цукрові буряки, посівні площі, маркетингова стратегія

Анотація

В статті представлено результати дослідження маркетингової діяльності підприємств цукрової промисловості України. Наведена структура інтегрованого комплексу маркетингу підприємств. Визначена питома вага України у світових обсягах виробництва бурякового цукру. Проаналізована динаміка посівних площ під цукрові буряки та виробничих потужностей цукрових заводів. Перелічені основні споживачі цукру. Охарактеризована структура та визначені результати реалізації цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами. В ході дослідження виявлено, що виробничі потужності цукрової промисловості значно перевищують потреби внутрішнього ринку. Визначено, що планування маркетингової діяльності цукрових заводів значно ускладнюється неспівпаданням у часі періодів збільшення пропозиції цукру та періодів зростання попиту на нього; а високі ризики та нестача фінансових ресурсів змушують виробників продавати основні обсяги продукції ще у період цукроваріння, не чекаючи сприятливої ринкової кон’юнктури. Запропонований розвиток інтеграційних зв’язків між цукровими заводами сприятиме зростанню їх ефективності та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних виробників цукру на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Посилання

Анн Х. Маркетинг: учебник / Х. Анн, Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич. – К.: Лібра, 2013. – 736 с.

Барабась Д.О. Конкурентні стратегії підприємства / Д.О. Барабась // Стратегія економічного розвитку України: Науковий збірник. – Вип. 2-3. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 201-208.

Бойчук І.В. Напрями стратегічно орієнтованого управління підприємствами на засадах маркетингу // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць / [редакц. кол.: Апоггій В.В., Дайновський Ю.А., Скибінський С.В. та ін.]. – Львів: Львівська комерційна академія, 2011. – Вип. 13.

Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга [Текст] : учеб. пособие / Д. Джоббер; пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 688 с.

Ілляшенко С.М. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу [Текст] : монографія / С.М. Ілляшенко, Н.В. Карпенко та ін. ; За ред. С.М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 615 с.

Коденська М.Ю. Тенденції розвитку і напрями активізації інвестування цукробурякового виробництва / М.Ю. Коденська // Економіка АПК. – 2010. – No 2. – С.74–78.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент [Текст] / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – СПб.: Питер, 2006. – 816 с. – (Серия «Классический зарубежный учебник»).

Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми [Текст] : монографія / Н.В. Куденко. – К.: КНЕУ, 2007. – 245 с.

Карлоф Б. Деловая стратегия / Б. Карлоф. – К.: Экономика, 2014. – 239 с. 4. Куденко Н.В. Маркетинговые стратегии фирмы: монография / Н.В. Куденко. – К.: КНЕУ, 2013. – 152 с.

Основы маркетинга: учебное пособие / Ф. Котлер, Г. Амстронг, Д. Сондерс, В. Вонг. – 2-е европ. изд. – К.: КНЕУ, 2014. – 944 с.

Перший міжнародний конгрес для виробників та переробників цукрових буряків //[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sugarworld.org/sugarworld2017/

Статистичний збірник «Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України» за 2017 рік /[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Статистичний збірник «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай» за 2017 рік /[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Статистичний збірник «Рослинництво України» за 2017 рік /[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Переглядів статті: 54
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2018-09-25
Як цитувати
Коренюк, П. І., & Гаюн, М. Ф. (2018). УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Економічний простір, (137), 115-126. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/306
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС