УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТАБІЛІЗАЦІЄЮ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Л. М. Сатир Білоцерківський національний аграрний університет
Ключові слова: фінансовий стан, підприємства транспорту та зв’язку, економічна криза, власні кошти, поточні зобов’язання, прибуток, збиток, рентабельність, стабілізація

Анотація

В статті представлено результати дослідження фінансового стану підприємств транспорту в Україні. Визначена роль транспортних підприємств в економіці країни. Представлена порівняльна характеристика фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування прибуткових та збиткових підприємств галузі, а також порівнюються темпи зростання суми активів та виручки. Розглянута структура активів та пасивів транспортних підприємств. Охарактеризовані джерела формування майна підприємств автомобільного транспорту. Розраховані фінансові коефіцієнти підприємств транспорту та зв’язку. Особливу увагу приділено аналізу та оцінці фінансового стану підприємств транспорту та зв’язку, визначені тенденції основних фінансових показників. В результаті проведеного дослідження зроблений висновок про хиткий фінансовий стан, підприємств транспорту та зв’язку, що в умовах економічної кризи, яка триває, значно посилює ризикованість їх діяльності. Було обґрунтовано необхідність стабілізації фінансового стану транспортної галузі. Запропоновано впровадження організаційно-економічного механізму, стратегія та комплекс заходів щодо стабілізації фінансового стану транспортних підприємств.

Посилання

Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року. Міністерство транспорту України. Проект // Автопрофи. – 2001. – No14–15. – С.14–18.

Наказ Мінтрансзв’язку України “Про створення робочої групи з перегляду проекту Концепції розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року” від 08.01.2008 No7 (v0007650-08). Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0007650- 08/sp:max100.

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80.

Дмитрієв І.А. Управління економічною безпекою автотранспортного підприємства [Текст]: монографія / Дмитрієв І.А., Близнюк А.О., Онісіфорова В.Ю.; Харків. нац.автомоб.-дорож. ун-т. – Харків: ХНАДУ, 2014. – 215 с.

Дулеба Н. В. Методичні основи оцінки стану господарської діяльності автотранспортного підприємства як складової його економічної безпеки // Науково- виробничий журнал Інноваційна економіка 10’2013[48]. С.16-22.

Нікітіна А.В. Управління економічною безпекою автотранспортних підприємств в глобальному середовищі [Текст]: монографія / А.В. Нікітіна, Д.А. Горовий, Д.В. Бабич; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків: ХНАДУ, 2015. 186 c.

Статистичний збірник “Діяльність суб’єктів господарювання” за 2017 рік /[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Шинкаренко В.Г. Економічна безпека автотранспортних підприємств та їхня роль у роботі господарського комплексу України / В.Г. Шинкаренко // Зб. наук. праць НТУ. – 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vntu/2009_19_1/.

Переглядів статті: 63
Завантажень PDF: 78
Опубліковано
2018-09-25
Як цитувати
Сатир, Л. М. (2018). УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТАБІЛІЗАЦІЄЮ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний простір, (137), 80-94. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/303
Розділ
ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО – БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ