СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

  • І.Ю. Герасимова НТУ «Дніпровська політехніка»
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційна активність, промислові підприємства, індекс інновацій, джерела фінансування, наукоємність ВВП

Анотація

У статті проведено дослідження інноваційної активності промислових підприємств України за 2010-2017 рр. Досліджено ступінь розвитку інноваційного потенціалу України за складниками Глобального інноваційного індексу за останні п’ять років. Проаналізовано стан і динаміку інноваційної діяльності промислових підприємств за останні вісім років, а саме: кількість інноваційно активних підприємств (як по галузевому, так і по територіальному розподілу); питому вагу підприємств, що займались та впроваджували інновації; частку інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції; обсяги і джерела фінансування інноваційної діяльності; питому вагу виконаних наукових та науково-дослідних робіт у ВВП. Зроблено висновки щодо поступового зниження інноваційної активності промислових підприємств України. Проведено порівняння з країнами Європейського Союзу по кількості інноваційно активних промислових підприємств і наукоємності ВВП. Звернуто увагу на недостатнє державне та регіональне фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств. Визначено проблеми, які стримують інноваційну активність промислових підприємств.

Посилання

Голей Ю. М. Стан та проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств України / Ю. М. Голей // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Менеджмент інновацій. – 2015. – Т. 23. – Вип. 4. – С. 35-42.

Єпіфанова І.Ю. Сучасний стан інноваційної діяльності вітчизняних підприємств / І.Ю. Єпіфанова // Економічний аналіз: зб. наук. праць. - 2012. – Вип. 11. – Ч. 3. – С. 207-211.

Касич А.О. Інноваційна активність підприємств України: динаміка, проблеми та шляхи вирішення / А. О. Касич, К. О. Канунікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – No 22. – С. 21-24.

Ковтуненко К.В. Інноваційна діяльність промислових підприємств України: стан і перспективи розвитку / К. В. Ковтуненко, О. В. Нестеренко // Економічний форум. - 2017. - No 2. – С. 17-23.

Мирошниченко О.Ю. Інноваційна активність промислових підприємств України: стан і тенденції / О.Ю. Мирошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Економіка. – 2013. – No 10(151)– С. 73-78.

Сусіденко Ю.М. Інноваційний розвиток підприємств / Ю.М. Сусіденко, Т.Д. Сіташ // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2016. – No3. – С. 23-34.

The Global Innovation Index 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4193&plang=EN.

Левківський О. В. Міжнародні індикатори оцінки інноваційного потенціалу України та його реалізації / О. В. Левківський // Інтелект XXI. – 2017. – No4. – С. 78-82.

Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2017 році / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Сидорчук І.П. Оцінка сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств України / І. П. Сидорчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" серія Економіка. – 2013. – Вип. 23. – С. 228-232.

Здійснення наукових досліджень і розробок в Україні / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm

Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України / [Авігдор Г., Архангельський В., Бойто Е. та ін.]. – К.: Фенікс. – 2011. – 76 с.

Переглядів статті: 269
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2018-09-25
Як цитувати
Герасимова, І. (2018). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Економічний простір, (137), 55-67. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/301
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ