МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ- СТРАХУВАННЯ

  • Л. М. Алексеєнко Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету
  • Г. М. Кулина Тернопільський національний економічний університет
Ключові слова: фінансова технологія, фінансова послуга, Інтернет-страхування, ринок страхових послуг, державне регулювання, туристичне страхування, страховий агрегатор, електронний поліс

Анотація

В статті піднімаються питання, які визначають теоретико-емпіричні аспекти наукового дослідження закономірностей та суперечностей розвитку технологій інтернет-страхування як економічного явища. Методологічною основою дослідження є методи наукової абстракції і узагальнення, аналізу і синтезу, індукції і дедукції, методи теоретичного узагальнення, що дало змогу оцінювати функціональну векторність фінансових технологій на ринку страхових послуг в умовах розвитку інтернет-страхування. Систематизовано основні теоретико- методичні підходи впровадження елементів Інтернет-маркетингу в автострахуванні; особливостей створення «персонального кабінету» клієнтом страхової компанії для отримання необхідної інформації стосовно статусу договору, термінів здійснення страхової виплати. Емпіричні дослідження дають можливість діагностувати доцільність застосування додаткових каналів комунікацій між страховою компанією і клієнтом для встановлення персоніфікованого контролю з моніторингу його звернень, виплат, порядку використання лімітованих опцій в програмі страхування. Для ефективнішого просування продуктів на ринок аргументовано доцільність ширшого використання агрегаторів для більш прозорого та відкритого розкриття інформації про пропонований продуктивний ряд. Визначено важливість вироблення стандартів, форматів, ідентифікаторів для запровадження інтероперабельних засобів електронної ідентифікації, а також забезпечення належного рівня цифровізації економіки. Актуалізовано доцільність розробки та вжиття заходів, спрямованих на досягнення прискореного поступального розвитку фінансових технологій на ринку страхових послуг, на підвищення їх ролі у наданні доступних і якісних фінансових послуг економічним агентам та населенню.

Посилання

Qianying Chen, Katagiri Mitsuru, Jay Surti. Banking in a Steady State of Low Growth and Interest Rates // Working Paper No. 18/192. 2018, August 27.

Katrin Assenmacher, Signe Krogstrup. Monetary Policy with Negative Interest Rates: Decoupling Cash from Electronic Money // Working Paper No. 18/191. 2018, August 27.

Svetlana Cerovic, Kerstin Gerling, Andrew Hodge, Medas Paulo. Predicting Fiscal Crises // Working Paper No. 18/181. 2018, August 3.

Леоненко П. М. Формування загальної та національної архітектоніки фінансової науки / П. М. Леоненко, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2017. – № 6. – C. 87–108.

Геєць В. М. Особливості взаємозв’язку економічних та політичних трансформацій на шляху до реконструктивного розвитку економіки України / В. М. Геєць // Економіка України. – 2017. – № 10. – С. 3–17.

Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / С. Фредерік, Ф. С. Мишкін. – Пер. з англ. С. Панчишин. – К.: Основи, 1999. – 963 с.

Десять лет спустя после краха фирмы Lehman – извлеченные уроки и предстоящие проблемы. 5 сентября 2018 года. [Электронный ресурс]. – Режим http://www.imf.org/external/russian/np/blog/2018/090518r.pdf. – Название из экрана.

Виговська В. В. Теоретико-методологічні засади та прагматика забезпечення безпеки страхового ринку України: [монографія] / В. В. Виговська. – Київ: Кондор-видавництво, 2016. – 358 с.

Ерастов В. І. Проблеми оцінки результатів вкладення коштів в інформаційні системи та технології страхових компаній / В. І. Ерастов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство» – 2017 – Вип. 12(1). – С. 98–102.

Виговська В. В. Страховий ринок в системі забезпечення стійкості національної економіки / В. В. Виговська, Н. В. Ткаченко // Шкарлет С.М. та ін. Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку: функціональний, галузевий і регіональний вектори : [монографія]. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. – С. 12–26.

Приказюк Н. В. Страхова система України: теорія, методологія, практика: монографія / Н. В. Приказюк. – К.: Логос, 2017. – 611 с.

Лагард Кристин. Регулирование финансовых технологий // Финансы и развитие. – 2018. – Июнь. – С. 9–10.

Inutu Lukonga. Fintech, Inclusive Growth and Cyber Risks: Focus on the MENAP and CCA Regions // Working Paper No. 18/201. 2018, September 11.

Гайдош Тамаш. Киберпреступность приобретает индустриальный харакер // Финансы и развитие. – 2018. – Июнь. – С. 22–25.

“4 Р” маркетингу страхових компаній : м-фія / [Kер. авт. кол. д.е.н., проф. О. В. Козьменко]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 431 c.

Ryals L. Making Customer Relationship Management Work: The Measurement and Profitable Management of Customer Relationships / L. Ryals // Journal of Marketing. – 2005. – № 69. – Р. 252–261.

Global Digital Insurance Benchmarking Report 2015 [Electronic resource]. – Access Mode : http://www.bain.com/publications/articles/global-digital-insurance-benchmarking-report-2015.aspx.

В Україні кількість користувачів смартфонами зросла в п’ять разів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://glavcom.ua/specprojects/press_center/v-ukrajinikilkist-koristuvachiv-smartfonami-zrosla-v-pyat-raziv-ekspert-480644.html. – Назва з екрану.

Accenture Technology Vision 2014 Report [Electronic resource]. – Access Mode : http://www.accenture.com/microsites/it-technology-trends-2014/Pages/techvisionreport.aspx.

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, «Про затвердження змін до Положення про особливості укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» № 3631 від 31.08.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1197-17.

«Автоцивілка» онлайн: страховий поліс тепер можна купувати в Інтернеті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.5.ua/suspilstvo/avtotsyvilkaonlain-strakhovyi-polis-teper-mozhna-kupuvaty-v-interneti-164528.html.

Кондратенко Д. Вплив каналів реалізації страхових послуг на вибір споживачів / Д. Кондратенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 10. – С. 358–361.

Datamonitor [Electronic resource]. – Access Mode : http://www.datamonitorfinancial.com/.

Цифрова адженда України – 2020 : проект [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.

Обстфельд Морис. Мировой подъем: по-прежнему активен, но менее равномерен, более уязвим, под угрозой. 16 июля 2018 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.imf.org/external/russian/np/blog/2018/071618r.pdf. – Название из экрана.

Переглядів статті: 92
Завантажень PDF: 58
Опубліковано
2018-08-29
Як цитувати
Алексеєнко, Л. М., & Кулина, Г. М. (2018). МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ- СТРАХУВАННЯ. Економічний простір, (135), 150-161. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/272
Розділ
ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО – БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ