ВИБІР ДРАЙВЕРІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ПРОГНОЗУВАННЯ

  • Н. І. Верхоглядова ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
  • І. В. Кононова ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Ключові слова: національна економіка, розвиток, управління, імпульси, драйвери

Анотація

В статті розглянуто проблему управління розвитком національної економіки із застосуванням специфічних механізмів – драйверів управління. Встановлено, що вибір драйверів управління розвитком має ґрунтуватися на результатах прогнозування показників за параметрами функціонування національної економіки. Мета дослідження полягала у обґрунтуванні вибору виду драйверу управління розвитком національної економіки на основі прогнозних значень показників розвитку, отриманих із застосуванням методів аналітичного вирівнювання та кореляційно-регресійного аналізу. Виявлено, що драйвери управління розвитком акумулюють виявлені імпульси до прискорення розвитку соціально-економічної системи та виступають його каталізаторами. Встановлено, що драйвери управління розвитком можуть розглядатися на різних рівнях соціально-економічних систем, в тому числі і на макрорівні (на рівні національної економіки). Розроблено та апробовано на прикладі національної економіки послідовність ідентифікації умов застосування різних видів драйверів управління розвитком. Визначено прогнозні значення показників функціонування національної економіки та обґрунтовано застосування генеруючого драйверу управління, здатного активізувати імпульси розвитку.

Посилання

Азаров М.Я. Інноваційні механізми управління програмами розвитку: монографія / Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д. – К.: Самміт-книга, 2012.- 828 с.

Абрамов В. И. Драйвер-факторы процесса нововведения / В.И. Абрамов // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2012. – №12 (127).– С. 119-123.

Дегтярев А. Н., Дегтярева Л. Р. Современные драйверы развития российского образования в условиях разнонаправленных вызовов / А. Н.Дегтярев, Л. Р.Дегтярева // Экономика образования. – 2015. – № 2.– С. 15-26

Иванова Л. Н., Терская Г. А. Точки роста и драйверы роста: к вопросу о содержании понятий / Л. Н. Иванова, Г.А. Терская // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). – Том 7. – 2015. – №2. –– С. 120-133.

Сучасні драйвери розвитку бізнесу в кризових умовах / Г. М. Коломієць, Ю. Г. Гузненков, Г. В. Грідіна, М. Ю. Доценко, М. Х. Лє Мінь Хуєн. // Бізнес Інформ. – 2016. – № 4. – С. 256-263.

Савицька Н. Л., Полевич К. В. Тенденції розвитку мережного ритейлу як драйвера глобальної економіки [Електронний ресурс] / Н. Л. Савицька, К. В. Полевич // Ефективна економіка. – 2014. – №9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3361.

Королькевич, В. А. Англо-русский бизнес-словарь / В. А. Королькевич, В. Ф. Королькевич. - М.: Юристъ, 2000. – 547 с.

Таблиці функцій та критичних точок розподілів. Розділи: Теорія ймовірностей. Математична статистика. Математичні методи в психології. / Укладач: М.М. Горонескуль. – Х.: УЦЗУ, 2009. – 90 с.

Методичні аспекти оцінки адаптивності соціально-економічної системи [Електронний ресурс] / І. В. Кононова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 14 (1). – С. 151-154. Режим доступу: http://www.visnykeconom.uzhnu.uz.ua/archive/14_1_2017ua/32.pdf/

Переглядів статті: 49
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2018-08-29
Як цитувати
Верхоглядова, Н. І., & Кононова, І. В. (2018). ВИБІР ДРАЙВЕРІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ПРОГНОЗУВАННЯ. Економічний простір, (135), 116-123. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/268
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ