ПРОТЕКЦІОНІЗМ І СКОРОЧЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТИМЧАСОВЕ ЯВИЩЕ АБО ДОВГОСТРОКОВИЙ ТРЕНД?

  • І. В. Тараненко Університет імені Альфреда Нобеля
Ключові слова: глобалізація, фактори глобалізації, індекс глобалізації KOF, інноваційний розвиток, протекціонізм, прогнозування динаміки глобалізаційних процесів

Анотація

Досліджено вплив циклічних, структурних, інституційних та інноваційних факторів на глобалізацію з метою прогнозування динаміки глобалізаційних процесів. Дана стаття є продовженням серії публікацій автора з проблем сучасної економічної політики і поширення протекціонізму в сучасних умовах глобалізації, започаткованої в попередньому номері збірника наукових праць «Економічний простір» [15]. Під час світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. відбулася синхронізація дії названих факторів у напрямку, протилежному вектору глобалізації. З метою прогнозування тенденцій світової глобалізаційної динаміки досліджено залежність між рівнем глобалізації та інноваційного розвитку країн. За допомогою економетричного моделювання виявлена тенденція до уповільнення глобалізації, та отримано прогноз щодо скорочення глобалізації за рахунок впровадження протекціоністських заходів, по мірі зростання інноваційної спроможності країн. Показано, що такий прогноз стосується найбільш інноваційно розвинутих країн, які мають більшу самодостатність. Втім, вірогідним є прискорення темпів глобалізації для названих країн з переходом до наступного «великого циклу». В межах більш високих технологічних укладів формуються фактори, здатні забезпечити глобалізаційний розвиток на якісно новій основі. Водночас для менш інноваційно розвинутих країн зберігається можливість для одночасного підвищення показників інноваційності та рівня глобалізації. Тому країни, що зараз розвивають свій інноваційний потенціал, найближчим часом будуть виступати двигунами глобалізаційних процесів.

Посилання

Stiglitz, Joseph. «The Overselling of Globalization» In Globalization: What's New. Ed. Michael E. Weinstein. New York: Columbia University Press, 2005.

Stiglitz, Joseph E. Globalization and its Discontents Revisited: Anti Globalization in the Era of Trump. New York: W.W. Norton, 2018. – 472 p.

Awan, Abdul Ghafoor. Wave of Anti-Globalization and Capitalism and its Impact on World Economy. Global Journal of Management and Social Sciences. Vol. 2, No.4 Oct-Dec, 2016. – P. 1-21.

Erixon F., Sally R., 2010.Trade, globalization and emerging protectionism since the crisis. ECIPE Working Paper, No 02/2010. – 20 p.

KOF Globalization Index. KOF Swiss Economic Institute [Електронний ресурс] – режим доступу: http://globalization.kof.ethz.ch

Gygli S., Haelg F., Sturm J-E. С., 2018. The KOF Globalization Index – Revisited. KOF Working Paper, [Електронний ресурс] – режим доступу: https://www.researchcollection.ethz.ch/handle/20.500.11850/238666.

Quinn, D. P., Schindler, M., and Toyoda, M. A. Assessing Measures of Financial Openness and Integration. IMF Economic Review, 2011, 59 (3): 488–522.

Лавникевич Д. Вернет ли Трамп мир в 2008 год? [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.dsnews.ua/economics/ot-torgovli-do-torgovoy-voyny-kachnetsya-li-mayatnik-vstoronu-25062018220000

Тараненко І.В. Інноваційна конкурентоспроможність країн у сучасних умовах глобалізації: монографія. / І.В. Тараненко. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський ун-т імені Альфреда Нобеля, 2013. – 424 с.

Тараненко І.В. Модифікація глобалізаційно-інноваційної моделі світової економіки на засадах сталого розвитку: нові виміри конкурентоспроможності / І.В. Тараненко // Європейський вектор економічного розвитку: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2013. – Вип. 1 (12). – С. 172-185.

Тараненко І.В. Інноваційні стратегічні ініціативи ЄС / І.В. Тараненко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. пр. – Маріуполь: Аванті, 2011. – Т. 1. – С. 72-78.

Rugman A., 2000. The End of Globalization. A New and Radical Analysis of Globalization and What It Means to Business. – London: Random House Business Books, 237 p.

Global Innovation Index 2018. INSEAD-2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report

Иноземцев В. Реальные и мнимые пределы глобализации. Рецензия на книгу А. Rugman. The End of Globalization. A New and Radical Analysis of Globalization and What It Means to Business. – London, Random House Business Books. – 2000. // Свободная мысль – ХХI, № 11 (1501), 2000. – С. 121-124.

Тараненко І.В. Динаміка глобалізаційних процесів у контексті сучасних тенденцій міжнародної економічної політики / І.В. Тараненко // Економічний простір: зб. наук. пр. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – №134. – С. 56-69.

Переглядів статті: 51
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2018-08-29
Як цитувати
Тараненко, І. В. (2018). ПРОТЕКЦІОНІЗМ І СКОРОЧЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТИМЧАСОВЕ ЯВИЩЕ АБО ДОВГОСТРОКОВИЙ ТРЕНД?. Економічний простір, (135), 82-92. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/265
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ