ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

  • В. Л. Смєсова ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Ключові слова: відтворення, власність, економічні відносини, економічні інтереси, продуктивні сили

Анотація

У статті обґрунтовано механізм дії і хід процесу відтворення економічних відносин, який забезпечується на основі вирішення протиріччя між потребами і наявними ресурсами для їх задоволення, продуктивних сил і виробничих відносин, економічних інтересів суб’єктів та їх груп, розв’язання яких знаменує відновлення економічних відносин. Визначено сутність відтворення економічних відносин та з’ясовано місце економічних інтересів у даному процесі. Введено у науковий аналіз категорію «відтворення економічних інтересів», що представляє собою економічний процес, заснований на циклічному русі і взаємодії інтересів як форми прояву і реалізації відтворення економічних відносин, який розкриває їх економічний зміст і еволюцію та будується на стійкості привласнення- відчуження і змінності якісних параметрів відносин власності, зумовлених розвитком продуктивних сил та суб’єктивних умов їх реалізації. Обґрунтовано його системну функцію і суспільну роль.

Посилання

Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – изд. 2. – М.: Политиздат, Институт Маркизма-Ленинизма при ЦК КПСС, 1961. – Т. 24. – 648 с.

Ярушкина Е.А. Воспроизводство отношений собственности в кризисных условиях хозяйствования : автореф. ... канд. экон. наук : 08.00.01 : Краснодар, 2003.– 21 с.

Биглова Г. Ф. Воспроизводство отношений собственности в процессе их эволюции: автореф. ... канд. экон. наук : 08.00.01 : Москва, 2012. – 48 с.

Колтакова А.В. Экономические отношения общественного воспроизводства и механизм их регулирования : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / А.В. Колтакова; [Место защиты: Воронеж. гос. ун-т]. - Воронеж, 2009. – 17 с. 5. Стомпелева Е.С. Развитие системы экономических интересов как фактор общественного воспроизводства : автореф. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Е.С. Стомпелева. – Москва, 2017. – 26 с.

Розенберг Д.И. Комментарии к «Капиталу» К.Маркса / Под ред. Цаголова Н.А. – М.: Экономика, 1984. – 720 с.

Блюмин И.Г. История экономических учений (очерки теории) / Под ред. Полянского Ф.А. – М.: Высшая школа, 1961. – 267 с.

Базылев Н.И., Экономическая теория: пос. для препод., асп. и стаж. / Под ред. Н.И. Базылева, С.П. Гурко. – Мн.: Книжный Дом; Экоперспектива, 2005. – 637 с.

Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – изд. 2. – М.: Политиздат, Институт Маркизма-Ленинизма при ЦК КПСС, 1961. – Т. 18. – 690 с.

Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – изд. 2. – М.: Политиздат, Институт Маркизма-Ленинизма при ЦК КПСС, 1961. – Т. 20. – 827 с.

Переглядів статті: 110
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2018-08-29
Як цитувати
Смєсова, В. Л. (2018). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ. Економічний простір, (135), 14-27. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/259
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ