КОРПОРАТИВНО-СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ В СФЕРІ БІЗНЕСУ

  • С.В. Іванов Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, соціально-етичний маркетинг, принципи соціально-етичного маркетингу, система взаємодії та взаємовідносин сфери бізнесу

Анотація

It has been established that today the concepts and tools of social and ethical marketing
in the practice of corporate social responsibility are not used in full. The purpose of theВстановлено, що на сьогодні концепції та інструментарій соціально-етичного маркетингу у практиці корпоративно-соціальної відповідальності використовується не в повному обсязі. Метою дослідження є розгляд методологічного інструментарію соціально-етичного маркетингу і методи підвищення ефективності і мотивації бізнесу до корпоративного соціального співробітництва в сфері бізнесу. Методологічною основою дослідження є розробка методологічних положень теорії соціального маркетингу та корпоративної вiдповiдальностi бізнесу в умовах управління економікою в ринковому середовищі. Розкрито основні елементи соціального маркетингу та позиціонування корпоративно-соціальної відповідальності у рамках механізму узгодження інтересів суспільства, бізнесу та ринку. Розроблено механізм реалізації методології соціально-етичного маркетингу до основи корпоративно- соціальної відповідальності бізнесу в рамках конкурентного ринку в сфері споживчих товарів і послуг. Визначено, що соціально-етична місія – це задоволення не тільки матеріальних, а й духовних потреб кінцевих споживачів шляхом впровадження соціально-етичної концепції маркетингу в процеси виробництва в умовах конкурентного ринку, застосування інструментарію маркетингу в процесі реалізації корпоративно-соціальної відповідальності, а також реалізації соціально значимих товарів і послуг з метою забезпечення процвітання і прогресу суспільства, з урахуванням соціальних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища бізнесу.

Посилання

Беляевский И. К. Социальный маркетинг: проблемы формирования и анализа // Маркетинг, менеджмент, реклама. – 2013. – № 2. – с. 90-108.

Благов Ю. Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции, 2-е изд. – СПб.: ВШМ, 2011. – С. 60.

Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с.

Корпоративная социальная ответственность [электронный ресурс]. Режим доступа: www.Aif.ru/ugol/dontknow/12464.

Окорочкова А. А. Корпоративная социальная ответственность в эпоху «сознательного капитализма» // Росс. Предпринимательство. – 2017. – Том 18. – № 7. – С. 1253-1272. DOI: 10.18334/гр. 18.7.37709

Bowen H. Social Responsibilities of the Busines”sman. – New York: Hasper and Row, 153. – pp. 410-436.

Carroll A. The pyramid of corporate social responsibility toward moralmanagement of organizational stake-holders // Business Horizons. 1991. – № 34 (4). – Р. 113-114.

Frederick W. C. From CSR sub 1 to CSR sub 2: the maturing of susiness and society thought // Business and Society. – 1994. – № 33 (2). – р. 150-166.

Ackerman R. W. How companies respoud to social demands // Harvard Business Review. – 1973. – № 51 (4). – р. 60-84.

Sethi S. P. Advocacy advertising the American experience // California Management Review. – 1978. – p. 58-64.с

Frederick W. C. From CSR-1 to CSR-2: Un maturing of business-and-society thought // Business and Socciety. – 1994. – № 3. – р. 38-47.

Frederick W. C. The growing cconcern over business responsibility // California Management Review. – 1960. – № 2. – р. 54-61.

Howard A. Hugnes Medical Inptitute [электронный ресурс]. URL: http://www.hhmi.org.

The Barefoot Bank With Cheek, The Atlanticc [электронный ресурс] URL: http://consumerist.com/2013/12/18/whole-foods-reportedly-ditching-chobani-over-gmo.–concerns.

Raj Sisodia, Jag Sheth, Dawid Wolte. Firms of Endearment. Pearsonccnig. Com [электронный ресурс]. URL: http://ptgmedia.pearsoncing.com/images/9780131873728/files0131873725_toc.pdf

Milton Frеedman John Mackey & T. I. Rodgers RethinKing the Social Responsibility of Business. A Reason debate featuring Mieton Freedman, Whole Foods, John Mackey and Cypress Semiconducctor’s T. J. Rodgers. / Digital Edition [электронный ресурс]. URL: http://reason.com/archives/2005/10/01/rethinking-the-social-responsi.

Короткова Т. Л. Методология социально-этического маркетинга как основа реструктуризации бизнеса в сфере потребительских товаров и услуг: дис., д. э. н.: 08.00.05 – Короткова Татьяна Леонидовна. – Москва, 16.03.2007. – 370 с.

Кострикова Я., Мигушова Т., Сенина Ю. Социально-этический маркетинг как инструмент реализации корпоративной социальной ответственности // Торгово-экономический журнал.–2015.–том 2.–Вып. 4. – С. 275-284. DOI: 10.18334/tezh.2.4.1959.

Переглядів статті: 82
Завантажень PDF: 64
Опубліковано
2018-07-05
Як цитувати
Іванов, С. (2018). КОРПОРАТИВНО-СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ В СФЕРІ БІЗНЕСУ. Економічний простір, (133), 166-182. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/236
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС