ОЦІНЮВАННЯ ВІДКРИТОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКСПАНСІЇ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ

  • О.М. Момот ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ключові слова: відкритість банківської системи, транснаціональна експансія банківського капіталу, банк з участю транснаціонального банківського капіталу, інтегральний показник відкритості банківської системи

Анотація

У статті критично проаналізовано підходи вчених-економістів до оцінювання відкритості банківської системи. З’ясовано, що невирішеною частиною проблеми оцінювання відкритості банківської системи лишається встановлення ступеня відкритості в умовах невизначеності стану банківської системи. Запропоновано при оцінюванні відкритості банківської системи до транснаціональної експансії банківського капіталу застосовувати математичний апарат нечітких множин. Сформовано трирівневу систему трапецієподібних функцій приналежності індикаторів відкритості банківської системи до підмножин ступенів відкритості банківської системи. В якості індикаторів відкритості банківської системи використано частки активів, статутного капіталу та власного капіталу банків з участю транснаціонального банківського капіталу в сукупному обсязі відповідних показників по банківській системі. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання інтегрального показника відкритості банківської системи, що складається з п’яти послідовних етапів. Розмежовано три ступеня відкритості банківської системи: частково відкрита, достатньо відкрита та повністю відкрита. Виконано оцінку відкритості банківської системи України. За результатами розрахунків встановлено, що протягом 2007-2018 років ступінь відкритості банківської системи України постійно змінювався: якщо у 2008-2012 роках та 2016-2017 роках банківська система була достатньо відкритою, то протягом 2007 року, 2013-2015 років та 2018 року банківська система України характеризувалась як частково відкрита. Зроблено висновок, що Україна не в повній мірі реалізує потенціал інтеграції вітчизняної банківської системи до світового економічного та фінансового простору. Систематизовано заходи щодо сприяння розширення присутності вітчизняних банків закордоном.

Посилання

de Souza L.V. Financial Liberalization and Business Cycles: The Experience of Future EU Member States in the Baltics and Central Eastern Europe / L.V. de Souza [Electronic resource]. – Kiel: Kiel Institute for World Economics, 2004. – 38 p. – Access mode: http://econwpa.repec.org/eps/if/papers/0403/0403009.pdf.

Nunnenkemp P. Globalization of Production and Markets / P. Nunnenkemp, E. Gundlach, J.P. Agarwal [Electronic resource]. – Tubingen: Mohr, 1994. – Access mode: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/807/1/155360175.pdf.

Schoenmaker D. Central Banks Role in Financial Stability / D. Schoenmaker // Handbook of Safeguarding Global Financial Stability. – Oxford: Elsevier, 2012. – P. 271-284.

Aizenman J. Assessing the Emerging Global Financial Architecture: Measuring the Trilemma’s Configurations over Time / J. Aizenman, M.D. Chinn, H. Ito [Electronic resource]. – NBER Working Paper № 14533, 2008. – 60 p. – Access mode: http://www.nber.org/papers/w14533.

Мелкумян Т.А. Государственное регулирование банков с иностранным участием в капитале в условиях нестабильной экономики / Т.А. Мелкумян [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_32/Melkumyan%20T.A-1.pdf.

De Haas R. Foreign banks in transition countries. To whom do they lend and how are they financed? / R. De Haas. – Financial Markets, Institutions & Instruments, 2006. – P. 159-199.

Wall L. Cross-Border Banking: Regulation, Supervision, and Crisis Resolution / L. Wall // The Evidence and Impact of Financial Globalisation. – San Diego: Elsevier, 2012. – P. 561-575.

Недосекин А.О. Методологические основы моделирования финансовой деятельности с использованием нечётко-множественных описаний: дис. … докт. экон. наук: 08.00.13. – «Математические и инструментальные методы экономики» / А.О. Недосекин. – СПб, 2003. – 280 с.

Переглядів статті: 47
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2018-07-05
Як цитувати
Момот, О. (2018). ОЦІНЮВАННЯ ВІДКРИТОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКСПАНСІЇ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ. Економічний простір, (133), 144-156. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/234
Розділ
ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО – БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ