БЮДЖЕТУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

  • Г.О. Дорошенко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: грошові потоки, вартість акціонерних товариств, бюджетування, оцінка вартості, стратегічний бюджет, поточний бюджет, платіжний календар

Анотація

Стратегічні цілі, завдання, бізнес-процеси, загальна ефективність та прибутковість діяльності, які визначають вартість акціонерних товариств, пов’язані з адекватним складанням та чітким виконанням бюджетів. Метою статті є дослідження формування подвійного бюджету грошових потоків з урахуванням зв’язку і взаємозалежності між стратегічними і поточними бюджетами за для підвищення вартості акціонерних товариств. З’ясовано, що бюджетування є найкращим інструментом забезпечення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства необхідними коштами на визначений період і за прийнятною вартістю, дозволяє будувати систему контролю за ними, при цьому підприємство самостійно обирає кількість та види бюджетів, що формуються. Автор вважає, що вибір конкретних видів бюджетів залежить від специфіки діяльності акціонерного товариства з урахуванням вимог ефективності управління грошовими активами. Короткостроковий бюджет строком на декаду, місяць або один квартал формується за даними стратегічного річного бюджет, який передбачає альтернативні варіанти формування і використання грошових потоків. З’ясовано, що формування системи планування на основі подвійного бюджетування дозволяє пов’язати індикативний бюджет з поточним річним планом та оперативними платіжними календарями, дозволяє збалансовувати стратегічні і поточні цілі акціонерного товариства. Зроблено висновок, що бюджетування дає змогу наочно зобразити процес зміни вартості та внесок кожного структурного підрозділу у цей процес. Подальшого дослідження вимагає створення механізмів сполучення за обсягами платежів у межах від доби до тижня з грошовими потоками квартальних бюджетів. Це дозволить ефективніше управляти потоками грошових активів в межах потрібної норми ліквідності на конкретну дату.

Посилання

McTaggart J., Kontes P., Mankins M. The Value Imperative: Managing for Superior Shareholder Returns. – NY. : TheFreePress, 1994. – P. 367.

Андрущенко І.Є., Касьян О.С., Бюджетування, як технологія стратегічного фінансового управління / І. Є. Андрущенко, О. С. Касьян// Ефективна економіка. – 2014. -№12. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ekonomу.nayka.com.ua

Непочатенко О.О. Фінанси підприємств: [підручник] / О.О. Непочатенко, Н.Ю. Мельничук. –К. : «Центр учбової літератури», 2013. –504 с.

Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. [Електронний ресурс] –режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/page/view.php?id=67104

Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування / М.Д.Білик // Фінанси України. –2010. –№3. –С. 97-109

Дорошенко Г.О., Абрамова І.М. Подвійне бюджетування як засіб ефективного управління грошовими потоками підприємства/ Г.О. Дорошенко, І.М. Абрамова// Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики:. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С.30-39.

Моісєєва О. Планування та оптимізація грошових потоків в компанії. / О. Моісєєва// Інформаційно-аналітичний портал «Україна фінансова». - [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/sdu/123.htm

Квасницька Р.С., Волошина В.І., Чубенко Ю.В. Бюджетування в системі фінансового управляння підприємством // Економічні науки. –№151. -2009. –С. 96-102.

Куцик В.І, Пилипчук Г.П. Процес бюджетування як елемент фінансового планування на підприємстві // В.І. Куцик, Г.П. Пилипчук// Науковий вісник НЛТУ України. –2009. − № 19.13. –С. 210-214

Шевчук Н. В. Сучасні моделі оцінювання доданої вартості підприємства / Н.В. Шевчук // Стратегія економічного розвитку України. – 2014. – №35. – С. 271-277

Переглядів статті: 92
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2018-07-05
Як цитувати
Дорошенко, Г. (2018). БЮДЖЕТУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ. Економічний простір, (133), 121-129. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/231
Розділ
ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО – БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ