ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ В ЛІСОВІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

  • І.В. Ярошенко Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
Ключові слова: лісова галузь, корупція, тінізація економіки, державне регулювання

Анотація

Метою статті є обґрунтування шляхів запобігання і протидії корупції в лісовій галузі України. Корупція в лісовій галузі є перепоною її розвитку, модернізації, впровадження реформ. У статті оцінено рівень корупції та тінізації економіки України. Подолання корупції у лісовому господарстві не може бути здійснено виключно на галузевому рівні, це проблема державна, яка повинна вирішуватися шляхом впровадження механізмів, інструментів, заходів державного регулювання. Визначено, що для подолання корупції у лісовій галузі необхідно: створення системи стратегічних документів з державного регулювання розвитку галузі; розмежування функції регулювання, нагляду і контролю за здійсненням господарської діяльності серед органів державної влади; зменшення рівня монополізації ринку лісових ресурсів; здійснення інвентаризації лісових ресурсів та забезпечення доступу до інформації про лісові ресурси та управління ними; зниження адміністративного тиску; удосконалення нормативно-правового забезпечення регулювання ринку деревини.

Посилання

Публічний звіт за 2016 рік. Державне агентство лісових ресурсів України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/archive/docview?typeId=177276

Україна, яка хворіє на «безліс»: вирубки, пожежі і корупція [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.lisportal.org.ua/33377/

Індекс корупції СРІ 2017. Transparency International [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyi-cpi-2017/

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». – К. : НІСД, 2017. – 928 с.

Загальні тенденції тіньової економіки в Україні 2017 рік. Міністерство економічного розвитку і торгівлі. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://issuu.com/mineconomdev/docs/__2017

Причетні до корупції. Earthsight [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.earthsight.org.uk/complicitincorruption

Сумнівні цифри і тотальна корупція: як влада знищує лісову галузь. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://p-p.com.ua/news/sumnivni-tsyfry-i-totalna-koruptsiyayak-vlada-znyshchue-lisovu-galuz/

Програма Світового банку «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства та партнерства-2» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fleg.org.ua/category/news/page/2

J. Zafran, S. Boke, J. Wall, O. Tokač. Forest Governance Reform in Ukraine. Institutional Reform of the Forest-based Sector // [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.lisportal.org.ua/91823/

Стратегія реформування лісового господарства України на період до 2022 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.lisportal.org.ua/87278/

Лісовий кодекс України. Постанова Верховної Ради України за № 3852-XII від 21.01.1994 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3852-12/page

Переглядів статті: 49
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2018-07-05
Як цитувати
Ярошенко, І. (2018). ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ В ЛІСОВІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. Економічний простір, (133), 111-120. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/230
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ