ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВ РІДКОГО МОТОРНОГО ПАЛИВА

  • В. І. Рудика ДП «ГИПРОКОКС»
Ключові слова: національна економіка, промисловий комплекс, рідке моторне паливо, соціально-економічний розвиток, механізм

Анотація

У статті обґрунтовано, що однією з умов підвищення енергетичної безпеки країни є розробка ефективного організаційно-економічного механізму розвитку виробництв рідкого моторного палива, яке наразі займає вагоме місце у балансі енергоресурсів країни. Метою даної статті є обґрунтування науково-методичного забезпечення розбудови організаційно-економічного механізму розвитку виробництв рідкого моторного палива в Україні. У статті обґрунтовано основні складові організаційного механізму забезпечення розвитку промисловості з виробництва рідкого моторного палива в Україні. Даний механізм містить три блоки: аналітичне забезпечення, прийняття рішень, виконання рішень й передбачає проведення аналізу стану ринку і технологій, оцінювання паливної безпеки країни та визначення пріоритетів її розвитку, моделювання сценаріїв розвитку, а також створення технологічних платформ і кластерів. Інструментами реалізації даного механізму є технологічні платформи й кластери. Організація і забезпечення їх функціонування в Україні має здійснюватися згідно методичного підходу, який складається з наступних етапів: підготовчий, організаційний і функціональний.

Посилання

Бушуев В.В., Конопляник А.А., Миркин Я.М. и др. Цена на нефть: анализ, тенденции, прогноз. – М. : ИД «Энергия», 2013. – 344 с.

КизимМ. О. Форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій і наноматеріалів у країнах світу й Україні : монографія / М. О. Кизим, І.Ю. Матюшенко, І. В. Шостак, М. О. Данова. Х. : ВД «ІНЖЕК», 2015. 272 с.

Кузнецов А.М. GTL: состояние и перспективы. / А.М. Кузнецов, В.И. Савельев, Н.В. Бахтизина. / Научно-технический вестник ОАО «НК «РОСНЕФТЬ». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_publication/177183/v02_2012.pdf

Логинов В. А. Влияние рециркуляции синтез-газа на процесс синтеза углеводородов из СО и Н2 на кобальтовых катализаторах. - Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gubkin.ru/diss2/files/Dissertation_Loginov_VA.pdfReferences

Неисчерпаемый ресурс / Джулиан Сaймон: Пер. с англ. – Челябинск: Социум, 2005. – 797 с.

Симмонс Мэтью Р. Закат арабской нефти. Будущее мировой экономики: пер. с англ. – М. : Поколение, 2007. – 496 с.

Yueh L. An International Approach to Energy Security / World Economic Forum, Global Agenda Council of Energy Security. URL: http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?lang=en&id=116594.

Захаров А. Н. Глобальная энергетическая проблема в мировой экономике // Российский внешнеэкономический вестник. – 2017. – №3. – С. 3-10.

ЛатовЮ. Сущность и типология глобальных проблем [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru

Медоуз Донелла Х., Медоуз Деннис Л., Рэндерс Йорген, Беренс III Вильям. Пределы роста: пер. с англ. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 207 с.

Форрестер Дж. Мировая динамика: пер. с англ. – М. : Изд-во «Наука», 1978.

Муляр В. І. Самореалізаця особистості як соціальна проблема (філософсько-культурологічний аналіз). – Житомир: ЖІТІ. – 1997. – С. 107-108.

Заславская Т. И., Рывкина Р. В. Экономическая социология: исторические предпосылки и объект изучения. // Экономическая социология – перестройка. – М.: Прогресс, 1989. – С. 30.

Нижник Н., Леліков Г., Мосов С. Про співвідношення категорій «процес » і «механізм » та їх використання в управлінській діяльності органів виконавчої влади // Вісник державної служби України – 2001. – № 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.guds.gov.ua/control/uk/

Рудницький С. В. Категорія «механізм» та гносеологічні можливості для опису явищ і процесів суспільно-політичного життя // Держава і право. Вип. 53. – С.679-685.

Нестеренко Г. О. Самовідтворення української політичної нації: принципи та механізми: Дис. докт. філос. наук. – К., 2008. – 347 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х.: Консум. - 2001. – 656 с.

Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні. – К.: Юрінком Інтер. – 2003. – С. 219.

Паламарчук М.О. Ефективність механізмів народовладдя як основа внутрішньополітичної безпеки України: Дис. … канд. політ. наук. – К., 2007. – С. 28.

Логвин Д. Д. Механизм формирования региональных технологических платформ // Социально-экономические явления и процессы – №11 (057). – 2013. – С. 65-69.

Дежина И. Г. Технологические платформы и инновационные кластеры: вместе или порознь? / Дежина И. Г. – М. : Издательство Института Гайдара, 2013 – 124 с.

Федулова Л.І. Технологічні платформи як механізм інтеграції освіти, науки та виробництва // Наукові праці. Економіка. Правознавство. Випуск 149. Том 161. – С. 81-86.

Густап Н.Н. Еваропейские технологические платформы: понятие, история создания, характеристика // Известия Томского политехнического университета – 2012 – Т. 321. – №6 – с. 56-59.

Переглядів статті: 105
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2018-07-05
Як цитувати
Рудика, В. І. (2018). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВ РІДКОГО МОТОРНОГО ПАЛИВА. Економічний простір, (133), 102-110. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/229
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ