УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

  • В.М. Порохня Класичний приватний університет
  • Р. В. Іванов Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: домогосподарство, економічна поведінка, кризова ситуація, провокативна поведінка, когнітивна та рефлексивна підсистеми

Анотація

В роботі досліджено окремі аспекти формування економічної поведінки домогосподарств в умовах економічної нестабільності. Показано, що головними факторами її формування є когнітивна та рефлексивна підсистеми. Запропоновано узагальнену модель економічної поведінки домогосподарств в умовах кризи, яка може бути корисною для розуміння процесу її формування, бути основою створення та пропаганди зразків економічної поведінки, корегування державної політики. Виокремлено активну, проактивну, реактивну та пасивну стратегії подолання наслідків кризових ситуацій. Ефективність проактивної стратегії підтверджується наявними економіко-математичними моделями. Подолання наявних в Україні економічних проблем можливе за рахунок створення сприятливого клімату для формування «середнього класу», формування обізнаної економічної поведінки, наслідком чого має стати нормалізація грошового обігу та стабільна економіка.

Посилання

Федоров Е.А. Современные подходы к классификации и моделированию экономического поведения / Е.А. Попов // Вестник ВолГУ, Экономика. – 2014. - №4(27). – С.7-13.

Покровская Н.Н. Рациональность экономического поведения / Н.Н. Покровська // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - №46. – Т.9. – 2007. – С. 128-137.

Александрова М.А. Проблемы социального поведения и самореализации личности / М.А. Александрова. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://samlib.ru/m/marina_a_a/tesis.shtml.

Кобяк О.В. Экономический человек / О.В. Кобяк. – Минск: Право и экономика, 2006. – 215 с.

Шубаева В.Г. Модель экономического поведения потребителей финансовых услуг в современных условиях / В.Г. Шубаева, В.Н. Наумов // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2015. – № 5 (95). – С. 78-84.

Іванов Р.В. Математична модель економічної поведінки домогосподарства в умовах усталеної дії екзогенних факторів / Р.В. Іванов // Бізнес-інформ. – 2016. - №11. – С.111-116.

Індекси споживчих цін на товари та послуги / Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/

Доходи та витрати населення / Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Іванов Р.В. Математична модель економічної поведінки домогосподарства в умовах посилення дії негативних екзогенних факторів / Р.В. Іванов // Бізнес-інформ. – 2016. - №12. – С. 83-88.

Маклакова Т.Г. Специфика формирование єкономического поведения семей в условиях нестабильной государственной экономики / Т.Г. Маклакова. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://doi.org/10.24158/pep.2017.5

Галишникова Е.В. Финансовое поведение населения: сберегать или тратить / Е.В. Галишникова // Финансовый журнал. – 2012. – № 2. – С. 133-140.

Іванов Р. В. Двофакторна модель раціональної дохідної поведінки домогосподарства / Р.В. Іванов // Бізнес Інформ.–2015.– №2. – C. 108–112.

Переглядів статті: 89
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2018-07-05
Як цитувати
Порохня, В., & Іванов, Р. В. (2018). УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Економічний простір, (133), 80-90. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/227
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ