МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНИ

  • М. О. Кизим Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
  • Т. М. Чечетова-Терашвілі Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Ключові слова: мале та середнє підприємництво, оцінка, ефективність, інтегральний показник, види економічної діяльності

Анотація

економічного розвитку країн вказує на необхідність оцінки як динаміки його розвитку, так і ефективності функціонування. Метою статті є розробка методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності функціонування МСП в економіці України на основі розробки інтегрального показника, що дозволить виявити найбільш впливові види економічної діяльності та розробити дієві рекомендації щодо вибору пріоритетних напрямів стимулювання розвитку МСП. Запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності функціонування МСП, що передбачає комплексну оцінку та аналіз показників рентабельності активів підприємств, їх ліквідності, фінансової незалежності та оборотності обігових коштів підприємств МСП. На основі розробленого підходу здійснено оцінку ефективності функціонуванняМСП за видами економічної діяльності в цілому по економіці України. Проведено структурне дослідження динаміки інтегрального показника ефективності функціонування МСП в Україні та визначено види економічної діяльності, що здійснювали позитивний та негативний вплив на нього. Доведено, що на показники ефективності функціонування МСП, найбільш негативний вплив чинили показники рентабельності активів та фінансової незалежності.

Посилання

Балдина Ю.А. Роль и место субъектов малого и среднего предпринимательства в современных экономических условиях // Вестник удмуртского университета. 2016. Т. 26, Вып. 4. С. 7-10

Афанасьев В. Малый бизнес: проблемы становления // Российский экономический журнал. 1993. № 2. С. 59-66.

MSME Country indicators. SME Finance Forum. – URL: http://www.smefinanceforum.org.

Осовська Г. В., Юшкевич О. О., Завадський, Й. С. Економічний словник. К.: Кондор, 2007. 358 с.

Економічна безпека / [З.С. Варналій, П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. З.С. Варналія. К.: Знання, 2009. 647 с.

Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: Монографія. Львів : Арал, 2008. 384 с.

Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства : Монографія / [М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А. Зінченко, Ю. С. Копчак]. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. 144 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Аналіз статистичних показників розвитку підприємництва в Україні у 2015 році. URL: http://platforma-msb.org/analiz-statystychnyh-pokaznykiv-rozvytku-pidpryyemnytstva-vukrayini-u-2015-rotsi/

Основні структурні показники діяльності суб’єктів господарювання. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm.

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва, 2015. К., 2016. 513 с.

Переглядів статті: 745
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2018-07-05
Як цитувати
Кизим, М. О., & Чечетова-Терашвілі, Т. М. (2018). МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНИ. Економічний простір, (133), 69-79. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/226
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ