МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА

  • Н.В. Ількова Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: інститут банкрутства, легкість ведення бізнесу, податкова конкурентоспроможність, економічна свобода, навмисне банкрутство, тіньова економіка

Анотація

В статті наведено результати дослідження результативності інституту банкрутства на макроекономічному рівні. Визначено, що наявність ефективного функціонуючого інституту банкрутства необхідно для підвищення загального рівня конкурентоспроможності економіки країни. Досліджено моделі державного регулювання функціонування інституту банкрутства в США, Франції, Німеччині та Великобританії та отримано висновок що, при розробці та вдосконаленні інституту банкрутства необхідно дотримуватися балансу між створенням максимальних умов для збереження діючих підприємств та ступенем обмеження прав кредиторів з обов’язковим врахуванням того, що банкрутство є природнім наслідком конкуренції. Визначено, що якість та результативність інституту банкрутства, на відміну від звичайних економічних процесів, не має прямих вимірників. Доведено необхідність ґрунтовного дослідження навмисного банкрутства як прояву тіньової економіки, що порушує найважливіші принципи функціонування інституту банкрутства, перешкоджаючи стійкому зростанню національної економіки. Запропоновано систему індикаторів для оцінки результативності інституту банкрутства на макроекономічному рівні, що включає окремі компоненти індексів легкості ведення бізнесу, економічної свободи, міжнародної податкової конкурентоспроможності, сприйняття корупції, а також співвідношення заборгованості по обов'язковим платежам до ВВП.

Посилання

Ван Хорн, Дж. К. Основыфинансовогоменеджмента / Дж. К. Ван Хорн, Дж.М. Вахович мл. – 12-е изд.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 1232 с. С. 1076 – 1077.

Войнаренко М.П Формування системи попередження, прогнозування і подолання банкрутства промислових підприємств. / М.П. Войнаренко, І.В. Троц // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. –No4 (20). – С. 272-278. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html.

Дугінець Г.В. Інтегрально-індексний підхід до визначення потенційного рівня трансакційних витрат міжнародної економічної інтеграції України/ Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 245. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 127–135.

Єпіфанова І. М. Банкрутство підприємств: спектр невирішених проблем [Електронний ресурс] / І. М. Єпіфанова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 55-63. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No1/55.pdf

Козак Л.С. Інститут банкрутства як невід’ємнимй елемент ринковоїекономіки / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. – 2010. – Вип. 7. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2010_7_73

Маркс К. Капітал. Том III. Частина перша і друга. Книга III. Процес капіталістичного виробництва, взятий в цілому / Пер. І. Степанова-Скворцова, перевірений і виправлений. — Київ: Політвидав, 1954. — 926 с.

Офіційна веб-сторінка Doingbusiness (Індекс умов ведення бізнесу) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.doingbusiness.org/rankings

Офіційна веб-сторінка TheHeritageFoundation: IndexofEconomicFreedom [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.heritage.org/index/ country/ukraine

Офіційна веб-сторінка TransparencyInternational [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://cpi.transparency.org/

Рейкін В.С. Аналіз міжнародних рейтингівукраїни як індикаторів впливу детермінант тіньової економіки/ В.С. Рейкін // Причорноморські економічні студії.–2017. – Випуск 21. –С. 47-52.

СтігліцДж. Кудаведутреформы / Дж.Стігліц // Вопросыэкономики, 1999 – №7.– С. 4-30.

Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 380 с.

Шапурова О. О. Моделі оцінки банкрутства та кризового стану підприємств //Економіка та держава. – 2009. – №. 4. – С. 59-64.

Шумпетер Й.А. Теорияэкономическогоразвития. – М.: Директ-Медиа, 2007. – 400 с.

Altman E. Corporatedistresspredictionmodelsin a turbulenteconomicandBasel II environment. / E. Altman [Електронний ресурс]. – September, 2002. – Режим доступу: http://hdl.handle.net/2451/26496.

IndustrialrestructuringinEuropeantransitioneconomiesregulatoryframevorkandtheroleofinn ovation. Summaryproceedings. UnitedNations, NewYorkandGeneva, 2003

InternationalTaxCompetitivenessIndex 2017 / TaxFoundation. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://taxfoundation.org/2017-international-tax-competitiveness-index/

Переглядів статті: 54
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2018-07-05
Як цитувати
Ількова, Н. (2018). МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА. Економічний простір, (133), 57-68. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/224
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ